Skandaløs behandling af Vadehavet

Fuglelivets drastiske tilbagegang i Danmarks vigtigste og på papiret mest beskyttede naturområde i Vadehavet er en naturskandale.

Det mener både Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening. Det sker på baggrund af nye alarmerende tal for tilbagegangen for ynglefugle som viber og strandskader i området.

Læs hele artiklen her: http://www.tvsyd.dk/artikel/200572:Skandaloes-behandling-af-Vadehavet

Læs tidligere artikel her: http://ribe.nu/?p=1573