Karen af Mandø

Karen af Mandø er en vadehavsevert bygget på Esbjerg Skibsvært i 1924 til skipper Niels Lindberg.

Alle i 1929 købte Knud Hansen everten og ved samme lejlighed blev der monteret styrehus på skibet.

Karen af Mandø og Knud Hansen betragtes som et vigtigt bindeled mellem Mandø og Ribe, til Knud Hansen døde i 1971.

I foråret 1977 kan man læse, at lærerstuderende Jacob Andersen udbyder everten på aktier, med henblik på at få det restaureret og ud og sejle igen.

1993 opgiver støtteforeningen at holde Karen af Mandø i Ribe. På det tidspunkt er everten på Vemmenæs værft på Tåsinge, men vil hurtigst blive overdraget til Fanø. Her overdrages skibet til foreningen Gl. Sønderho, der har penge og kræfter til at vedligeholde skibet.

Den bliver dog flyttet til sin hjem-ø Mandø.

I efteråret 2016 bliver skibet med aktiv hjælp fra Ribe Træskibslaug bjerget fra Mandø og kørt til Egernsund Skibsværft, for at gennemgå en total renovering.

Everten er erklæret bevaringsværdig og Skibsbevaringsfonden støtter projektet med 1.250.000,- kr.

Mandø 24. oktober 2016. Foto: Preben Glud
Karen af Mandø på Egernsund Værft 22. september 2020. Foto: Preben Glud