1. april

1443: Kong Christoffer III af Bayern lod sig indvie og salve i domkirken Kong Christoffer 3. af Bayern lod sig indvie og salve i Ribe Domkirke. Begivenhederne i 1440 og 1443 forveksles til tider: I foråret 1440 besluttede man at lade Christoffer blive valgt til konge, hvilket skete den 9. april 1440 i Viborg. Han lovede samtidig at udstede en håndfæstning, hvilket dog aldrig skete. Herefter måtte Christoffer året efter acceptere de svenske håndfæstningskrav, og i 1442 kunne han også blive konge i Norge efter et langvarigt forløb, hvor det norske rigsråd længe havde tøvet med at opsige Erik af Pommern for at sikre sig de bedst mulige betingelser over for Christoffer. Først nyårsdag 1443 blev han kronet til konge i Danmark – under den ellers ukendte titel “ærkekonge”.

1731: Biskop Laurids Thura dør efter kraniebrud Ca. ugen før, var Thura faldet på trappen fra sit studenterkammer i Bispegården. Faldet var så uheldigt, at Thura pådrog sig kraniebrud. Blev bekræftet ved sikringsarbejdet i 1886 på Ribe Domkirke, hvor man måtte flytte Thuras grav. Her sås et tydeligt brud på hovedskallen over det venstre øje

1750: David Grønlund påbegynder undersøgelserne af en stiftskiste i Ribe Domkirke Præcis dato ukendt. Stiftskisten stod i et kapel nede ved dåben i domkirken. Kisten havde været forseglet og glemt siden Biskop Mathias Anchersens tid. (død 1741). Grønlund udsøgte, udsøgte, hvad der ikke ganske var forrådnet af stiftskistens papirer og sørgede for deres bevaring.

1795: Christian Carl Brorson dør

1890: Fotograf Bodil Huaschildt overtager Mathilde Bruun Fotografiske Atelier Som ligger placeret ved den gamle kirkegård

1924: Knud Heide – Andersen starter i lære hos Bentzons Boghandel Mellemdammen 17

1928: Aage V. Jørgensen overtager Termansens Boghandel Aage V. Jørgensen (f. 1895) overtager, som Gyldendal-forhandler. Efter 115 år er bogladen nu ikke længere i den termanske slægt.

1934: Ribe Alderdomshjem 25 års jubilæum Ribe Alderdomshjem 25 års jubilæum. Ribe Kommune købte tidligere syehus’s bygninger ved St. Laurentiigade og indretter Ribe Alderdomshjem

1935: Knud Heide – Andersen overtager Bentzons Boghandel Mellemdammen 17. Har butikken frem til 1. juli 1971

1957: Ane Jensen, Gråbrødregade, 70 år

1959: Turistbureauet flytter ind på hjørnet af Præstegade og Torvet

1969: Restaurant Sælhunden åbner Skibbroen 13 Efter at have afsluttet arbejdet med skomager Nissens ejendom

1983: Restaurant Kammerslusen åbner med ny ejer, Britta Tobiasen

1993: Slagter Jensen, Saltgade, 40 års jubilæum

1995: Strøggrillen bliver til Bøffen Jette Schultz har overtaget stedet og satser på burgerbøffer af rent oksekød fra slagteren

1999: Boligblokkene ved Gråbrødre Torv påbegyndes

2014: Aprilsnar 2014: Privatisering af Domkirkepladsen skæpper godt i kommunekassen

2017: Aprilsnar 2017: Aprilsnar 2017: Ribe må ikke hedde Ribe mere

2018: Anne Schested Hansen og Jonas Grønbech Sørensen overtager Ribe Camping

2018: Aprilsnar 2018: 7 nye ølboder skal forskønne domkirkepladsen

2019: Aprilsnar 2019: Dronning Dagmar statuen flyttes til Esbjerg

2020: Danny Svendsen, Min Købmand Tange, 25 års jubilæum 57 årige Danny er gift med Nuria. Sammen har de to børn. Danny er oprindelig udlært hos Nyborg, Mellemdammen 13. Den Købmands adresse er: Tangevej 28

Post navigation