Elisabeth Pedersdatter Kragelund

Elisabeth Pedersdatter Kragelund (28. marts 1652, Ribe – 5. januar 1733) Datter af Peder Jensen Kragelund, Biskop.

Først gift med doktor Ludvig Pouch og senere med Bernhard Omeis, Læge.

Ejede mange huse i Ribe og efterlod sig en stor formue ved sin død i 1733.

1695 solgte hun to sammenbyggede huse på Nederdammen til Mathias Worm.

1699 skænkede hun sammen med nogle andre en del grunde ved Sct. Catharinæ Kirke.

1713 sømtes hun til at opføre et nyt hus på Melledammen i stedet for det nedrevne og reparere den brøstfældige mur ud mod kongens strøm.

1724 solgte hun Hundegades blegdam til latinskolen.

1727 solgte hun bispegårdshaven mellem Bispegade og Hundegade.