29. marts

1835: Kirstine Nielsen Andersen bliver født. Datter af Hospitalsforstander, Stiftskasserer Anders Nielsen Andersen. Gift med historiker J.F. Kinch i 1864. Sammen fik de 8 børn.

1892: C.F. Balslevs 25 års jubilæum som biskop

1951: Påbegyndelse af asfaltering af Grydergade På dagen starter man med at bryde de gamle brosten i Grydergade op. Herefter asfalteres gaden

1967: Dødsannonce: Signe Pedersen, Hundegade 42, 73 år gammel Enke efter Maskinmester Peder Pedersen. Var formand for danske kvinders slesvigske forening

1967: Dødsannonce: Christine Schmitz, 89 år. Datter af vævermester Schitz på Crome og Goldschmidt. Uddannet musiklærerinde. Tog elever i hjemmet i Albert Skeelsgade. En af de gamle fine aristokrater.

1969: Indvielse af restaurationen Sælhunden, Skibbroen 13. Restaurationen er forpagtet ud til fru Bertha Nordahl Christensen

1983: Artikel om, hvorfor det hedder Sct. Peders Gade. Gaden har ført ned til Sct. Peders Kirke

1999: Den store pavillon ved Dagmarsbroen bliver fjernet Anton Knudsen havde pavillonen i to sæsoner, hvoraf den ene var der lukket hele sæsonen. Omsætningen var svigtende og dermed er det slut med at købe pølser og is ved åen

Post navigation