30. marts

1598: Christian den 4. gæster byen for at mønstre Borgervæbningen Ribe. Politikorps er en direkte afledning af Borgervæbningen. Den stærke tilbagegang i Ribes indbyggerantal efter svenskekrigene gav Borgervæbningen dødsstødet.

1716: Oluf Schancke bliver tolder

1957: Offentliggørelsen af beslutningen om at rive Holmebroen ned

1957: Jernbaneoverskæringerne i Ribe skal have nye bomme og signaler

1961: Quedens Gaard – tagkonstruktionen – hærges af pyromanbrand

1962: Skovpavillonen restaureres for 10.000,- kr. Ejer af Hotel Dagmar, Tage Petersen har overtaget Skoven / Pavillonen

1993: 10 år siden Ib Sørensen overtog Boston

det blev pludselig sommer d. 31. marts 2014

Post navigation