Knud Andersen

Knud Andersen, (Røllum Skole, Aabenraa 17. juli 1923 – 23. april 1945, Frøslev lejren)

I udkanten af Tange Skov, ud til Tangevej står en mindesten for Knud. Knud Valdemar Andersen havde egentlig ikke det store tilhørsforhold til byen.

Knud var en aktiv frihedskæmper på sin hjemegn ved Aabenraa. Men da Gestopo var kommet på sporet af ham, måtte han flygte til Ribe.

I Ribe havde Anders Knudsen (dæknavn) svært ved at blive accepteret, da ingen kunne bekræfte hans identitet. Men da først dette skete, kom der skred i arbejdet.

Det var dog ikke lang tid, at frihedskæmperne fik lov til at være aktive. Allerede d. 28. februar 1945 foretager tyskerne razzia i byen og især i Tange skov, hvor Gestapo havde modtaget information om, er der skulle være illegale våben.

Hvad der præcist skete, ved ingen længere. Fakta skulle være, at Knud blev hårdt såret af 7 skud, taget til fange og overført til Frøslevlejren. Her døde han af sine sår d. 23. april 1945.

Mindestenen på Tangevej blev rejst allerede d. 10. juni 1945

Kilde: By, marsk og geest 16, Hvem var Knuds mordere? af Uwe Dall

mindestenen for Knud på Tangevej