25. april

1689: Friedrich Hausmann, Ritmester og tolder fra 1683, dør. Han må have været velhavende at dømme efter hans husstand, der 1682 bestod af fem børn (over10år), præceptor, gartner, kusk, 2 drenge, 4 piger, amme, 2 heste, 3 køer. Ejede et hus på Storegade mellem toldboden og J.L.Baggesens gård. Han solgte det 1687 til Baggesen.

1800: Højesteretsdom til Niels Outzen for deltagelse i spetaklerne i byen i 1795 Det vides ikke, hvilke spetakler der refereres til…. Blev blandt andet idømt en bøde, der skulle tilfalde byens fattigkasse

1958: Fru Sofie Christensen, Peder Dovns Slippe, 60 år Enke efter støberiarbejder Jens Christensen

1977: Dødsannonce: Dagmar Larsen, Fiskergade, 78 år Dødsannonce: Dagmar Larsen, Fiskergade, 78 år

1977: Ribe Kommune køber plejehjemmet Ved Åen. Overtagelsen har fundet sted

1988: Officiel ibrugtagning af Ribe Stifs nye bygninger i Korsbrødregade. Den gamle loge bygning i Sct. Laurentiegade er nu kædet sammen med Bispegården. Kirkeminister Mette Madsen overværer ibrugtagningen

1991: Rejsegilde på det nye posthus Sct. Nicolaj Gade 12

1995: Helt ny Dagmarskiosk ved Mølledammen. Erik Matzen har revet den gamle Dagmarskiosk ned og bygget en helt ny 8-kantet, efter inspiration fra en han har set i Løgumkloster. Man kan købe traditionel grill mad

2018: Infomøde om Højspændingsmaster øst om Ribe Energinet informerer om planer omkring højspændingsmaster øst om Ribe og over Ribe Østerå. Infomødet har stor bevågenhed og ripenserne er meget kritiske omkring planerne

Skibbroen 25. april 2008

Post navigation