2. maj

1807: Indvielse af Ribe Gamle Kirkegård De jordiske rester af stifamtmandindens lig blev dog allerede flyttet i maj 1807. Gravplads 1. W.I.A. Moltke lod sin afdøde hustrus jordiske rester flytte fra Ribe Domkirke. Dette for at overvinde borgernes modvilje mod det nye gravsted. Hustruen døde i 1797

1960: Foto af Perron 2 ved Ribe Station Man har nu fået tilført så meget sand, at perron 2 kan blive lige så høj, som perron 1

1994: Ribe Mejeri 100 år

Post navigation