18. september

1137: Den danske konge Erik Emune blive dræbt ved Ribe. (Der findes forskellige udlægninger af, hvor dette foregik!) Han blev på et ting ved Ribe gennemboret af et spyd af en hirdmand, der blev kaldt Sorte Plov, og blev efterfølgende begravet i Ribe Domkirke

1523: Nils Anderssön erkender lån af sin Broder M. Lambert Anderssön. Nils Anderssön erkjender, at han af sin Broder M. Lambert Anderssön, Kannik i Ribe, har laant 102½ Gylden, hvorfor han pantsætter ham sin Gaard i Ribe og giver ham Fuldmagt til at oppebære, hvad han har tilgode i Ribe hos sin Broder M. Povel og andre

1653: Ib Nielsen, Handelsmand, bliver gift med Birgitte Jesdatter. Ib var broder til Frands Nielsen. I 1676 havde han en kæmpe gæld og enken Birgitte, omtales i 1684 stadigvæk som forgældet. Sammen fik de børnene Jes og Maren

1719: Mads Thomsen Knap, hospitalspræst dør. Også kendt som Mads Knappmager. Skulle ha været en voldsom natur. Blev bla. Beskyldt for overfald og for voldsom adfærd under slagsmål. Gift med Maren Jensdatter, søster til Peder Jensen Notler

1778: Johannes V. Angel bliver født Johannes V. Angel, senere sognepræst for Vilslev og Hunderup bliver født

1866: Fotograf Mathilde Bruun fødes i Ribe. Havde Fotografisk Atelier i allen ved den gamle kirkegård, som Bodil Hausschildt overtager. Bruun dør i København 9.2.1945

1903: En minde marmor plade opsat på Skolegade 1. På pladen står: Her var fra 1500 indtil 1856 Ribe Domskole. Peder Palladius ved 1510, Anders Sørensen Vedel 1557-61, Anders Bording 1626-37, Ole Borch 1637-44, Hans Adolf Brorson 1709-12 vare blandt dens navnkundigste disciple. Tekst af Adjunkt Bloch og Overlærer Øllgaard

1919: Nissens Cikoriefabrik på Mellemdammen brænder Skaderne er så store, at fabrikken ikke bliver genopført

1928: Regattafest på Ribe Å. Arrangeret af Ribe Turistforening. Ribe Å ved Dagmarsbroen var oplyst af kulørte lamper

1956: Arkitekt Engqvist fra Nationalmuseet gæster Ribe. For at se på byens gamle huse

1966: Artikel fortæller, at Vognmandsfirmaet K. E. Christensen, Øster Vedsted har købt Danmarks største lastbil

1978: Imod planer om vej over Mølledammen. Naturfredningsforeningen melder ud, at de er imod planer om en vej over Mølledammen til Banegården

18. september 2016