10. oktober

1900: Mariatårnet på Ribe Domkirke er færdigt Iflg. En notits i Ribe Stiftstidende, er Mariatårnet på Ribe Domkirke nu færdigt. Iflg. En artikel i Vestjyllands Socialdemokrat 14.05.1898, var planen, at det skulle ha været færdig i sommeren 1899

1958: Et af de sidste Ribe Markeder? Vestkysten skriver om konkurrencen fra Esbjerg, Varde, Gram, Arnum og Skærbæk. Markeder der behandler deres opland bedre end i Ribe

1960: Ribe Byråd vedtager at bygge ny administrationsbygning i Sct. Nicolaj Gade. Opføres på byggegrunden ved den gamle biograf

1962: Bunker på Valdemar Sejrs Alle 23 blev revet ned. Entreprenørfirmaet Willy Jensen går i gang med nedbrydning, der foretages med lufttryk. Dermed er der kun 7 bunkere tilbage i Ribe

1966: Fredningsnævnet afviser fredning af Tange Bakker. Fredningsnævnet afviser fredning af Tange Bakker

1966: Foto af Sct. Catharinæ Plads og Hotel Munken i avisen. I aftenmørke og regn

1972: Rådhusgrillen, Torvet 9 skifter navn til Rådhuskroen. Rådhusgrillen, Torvet 9 skifter navn til Rådhuskroen (Efter få måneder forpagter restauratør Hylle stedet til Finn Pedersen)

1978: Foto af Nørremarksvej 3. Snedkerværksted Tage Nielsen

1978: Foto af arbejdet med at nedrive den gamle brandstation på Seminarievej. Der skal i stedet for etableres parkeringspladser

1983: Kirstine Larsen, Sortebrødregade 8, 75 år

1987: Arbejdet med opførelsen af 17 ældre boliger ved Tømmergangen påbegyndes. Det ene af dem har gavl ud mod Rosen Alle

Ribe også smuk i regnvejr mener avisen 10. oktober 1967