17. oktober

1701: Stormflod Stormflod – kirkeklokkerne lød kl. 2.00

1822: Hans Koefoed, Stiftsamtmand 1811-22, dør i Ribe Ridder af Dannebrog, der dog bliver suspenderet. Det fortælles, at hun i 1822 skulle være dømt til slaveri. Hans Koefoed kunne ikke redegøre for de offentlige midler, han havde haft ansvaret for

1900: Brorsonsminde, indvielse

1928: Tømmerhandler Danielsen har købt en tømmerhandel af O. Thøgersen

1968: Club Repensis skæbne skal afgøres. Klubben blev dannet i 1951. I 1965 fik de lokaler stillet til rådighed i det gamle gasværk. Medlemmerne gik straks i gang med at gøre lokalerne i stand og de blev indviet i august 1965. Klubben mangler penge og der er uenighed i bestyrelsen om, hvordan man får klubben tilbage på fode

1968: Bertha Nordahl, Korsbrødregde 8, udpeget til ny forpagter af “Sælhunden”. Tiltræder 1. januar 1969

1977: Foto og artikel om Albert Skeelsgade 8 / Kongensgade 2. Efter at Ribe Amt har samlet aktiviteterne på Sorsigvej, kan de ikke få solgt bygningen til en ordentlig pris

1978: Dødsannonce Jenny Thidemann, Grydergade, 75 år. Jenny var meget aktiv inden for hyggeudvalget hos Ribe Kommune

1988: Restaurant Kammerslusen brænder ned Restaurant Kammerslusen, en bygning af træ, brænder ned ved en eksplostionsagtig brand, denne stormfulde oktobernat

1994: Advokatfirmaet N. Langberg og M. Vinther 100 år. Startet af Julius Nors, efter al sandsynlighed i en lejlighed i Kolvigs Gaard

1995: Landets ældste tedåse er købt hjem til Ribe. The-dåsen er fremstillet i Ribe af Hendrich Bøtticher, der købte svigerfaders ejendom i Hundegade i 1707

The-dåsen, der blev købt hjem til Ribe i 1995