8. november

1641: Der fældes endelig dom over Maren Splid Der fældes endelig dom over Maren Splid

1787: Jens Rasmussen Rahr, Sønderportsgade 37 dør Købmand og rådmand. Søn af Rasmus Hansen Roager. Beskrives som en driftig mand. Ejede adskillige gårde og jorder i byen, blandt andet en stor gård på Storegade

1959: Handelsmand August Petersen, Korsbrødregade, 50 år Sejler med rutebåden Svend om sommeren

1978: Foto af Odins Plads Rosen Alle og Dagmarsgade Skal ændres i forbindelse med gennemførelsen af Indre Ring

2010: Café Rÿpen åbner Kok Johnny Tonnesen åbner cafe’en Sct. Nicolaj Gade 1, på Kochs plads

2021: Ribe Handel og Sydvestjyske museer overdrifter driften af turismen i byen. Efter en sammenlægning af Fanø, Esbjerg og Ribe i Destination Vadehavet, mangler der penge i kassen. Sydvestjyske Museer overtager driften af Ribe vægterne og guiderne. Det besluttes at Turistkontoret flyttes fra Torvet 1 og til Det Gamle Rådhus

Banegårdspladsen, som den så ud 8. november 1978