5. december

1923: Overbetjent J. G. Petersen dør, 60 går gammel. Kendt og afholdt

1959: Portræt af Kystvagtveteranen Niels P. Thomsen, født i Ribe i 1907. Har en postbåd mellem Alaska og Aleuterne. Omdannede i maj 1942 en trawler til patruljebåd for kystvagttjenesten og tog selv kommandoen. Med denne båd vædrede og sænkede han en japansk u-bud og fik for denen bedrift den fornemme amerikanske medalje Legion of Merit. Komme efter krigen til Alaska

1959: Julemesse i Ribe Hallen

1960: Enkefru Anna Klemmensen dør, 93 år gammel. Enke efter Hans Mikael Klemmensen

1978: Foto af Grydergade 16, nedrevet. Hvor urmager Bennetsen havde sin forretning. Margit Christensen, Haderslev, vil opføre en møbelforretning. Skal være klar til marts-april 1979

1978: Sidehuset på Fiskergade 5, med gavl mod Skomagerslippe genopføres ikke. Huset styrtede sammen, da der skulle nyt tag på. Var ellers fredet i klasse B. Men sidehuset var i langt dårlige stand, end antaget

Vadehavsskibet ved Skibbroen 5. december 2016