9. december

1593: Bertel Struch bliver gift med Dorete Baggesen (enke efter Peter Baggesen, ejer af Porsborg)

1967: Tage Rosenstrand dør. Tage Rosenstand dør, 76 år gammel

2020: Morten Søvsø udgiver bogen Ribe 700-1050. Overinspektør på Sydvestjyske Museer. Bogen har undertitlen: From Emporium to Civitas in Southern Scandinavia

Tom Petersen har dateret sin tegning 9. december 1896 og kan købes her: https://petertom-petersen.dk/tegninger%20til%20salg.html