16. januar

1673: Der udstedes kongelig ordre på at pågribe Jørgen Laugesen Vedel. Eller Lauridsen. 1668 gjorde Jørgen Vedel vold på Søren Enevoldsens hus. 1670 anklages han for at have udvist uartig opførsel mod magister Gregers Fog og andre. Samme år stod han anklaget for ta have udskældt præsident Mathias Worm i hans eget hus og for at på gaden at have trukket sin kårde mod ham. 1671 slag han vinduer ind hos folk med sin bøsse. Skulle iflg. den kongelige ordre pågribes og sendes i Bremerholms jern på livstid

1693: Markus Markussen Bader, barber og kirurg dør. Tog borgerskab i Ribe i 1642. Havde i 1658 en strid med rådmand Villum Knudsen, som beskyldte ham for at ville tage livet af ham med nogle kure, hvortil d.r Ludvig Pouch havde henvist ham

1695: Uenigheder om lejemålet i et hus i Grønnegade. Magistraten i Ribe skriver til Peder Madsen, omkring hans to søstre. De har boet i forældrenes hus i Grønnegade. De har betalt skat, men ingen husleje. Nu vil Andres Andreasen Bruun leje huset, men de to søstre har sat sig imod, skønt søstrenes formyndere har samtykket deri

1916: Pastor Simon Hansen holder sin afskedsprædiken i Ribe. Overtager nu sit nye embede som sognepræst i Helsingør

1930: Forskønnelseskomiteen og svineslagteriets bestyrelse forhandler om en grund

1943: 2 timers luftalarm Alarmen startede kl. 19.00, lige som forretningerne skulle til at lukke. 32 havde søgt i beskyttelsesrum, hvoraf de 18 var i Saltgade. Resten opholdte sig i deres hjem og gaderne var som blæst i to timer.

2004: Puggaardsminde senere Diskotek Caroussellen nedrives. Nedrivnigen har stået på et par dage

2010: Blikkenslagermester Svend Bernhardt Sørensen dør, 95 år