9. juli

1778: Rasmus Ussing fødes i det gamle kloster. Far til Ribes kendte urmager og maleren Stepahn Ussing. Rasmus var i en længere periode forlovet med Henriette Fridsch. Henriettes var datter af Provinsalmedicus Dr. Med F. – der ejede Overdammen 10, Quedens Gaard

1904: Mindeplade i marmor opsat på Bispegade 17. På pladen står: Kong Erik Menveds ven Biskop Christian, der 1298 stiftede Puggaard til understøttelse af 20 fattige skolebørn, boede i Ribe ældre bispegaard som laa her og paa nabogrunden mod nord, øst og vest. Teksten efter konference med købmand Termansen og Nationalmuseet

1915: Mindeplade over Jacob A. Riis opsat på ejendommen Skolegade matr. nr. 309. Mindeplade over Jacob A. Riis opsat på ejendommen Skolegade matr. nr. 309. På pladen står: I dette hus fødtes i 1849 journalisten og filantropen Jacob A. Riis Død i Barre, Massachusettes, U.S.A. 1914 Sin Fødebys trofaste søn. Af Præsident Rosevelt kaldet Amerikas nyttigste borger. Mindetavlen er bekostet af Konsul Bøggild.

1931: Store regnmængder på hele Ribeegnen oversvømmer Kurveholmen, der kan besejles med båd

1959: Murermester M. Knudsen, Albert Skeelsgade, 80 år. Har blandt andet opført Åndssvageanstalten og svineslageriet på Seminarievej (senere nedrevet)

1959: Fru Møbelhandler Jensen, Kongensgade, 60 år

1960: Skoleinspektør Kjær Larsen, 50 år

1977: Debut på Ribe Revy Laver blandt andet sjov med trafikken i den indre by

2009: Ripen Live-rollespillet “Grottens Gru” afholdes. Ripen Live-rollespillet “Grottens Gru” afholdes i Tange plantage

2011: Maritimt Marked for første gang i flere hundrede år. Første Maritimt Marked i flere hundrede år

2015: Opera i Kunstmuseets have. Operaen Tosca overværes af 600 mennesker i Ribe Kunstmuseums have

meget lav vandstand i Dagmarsåen d. 9. juli 2013

Post navigation