29. november

1712: Oluf Christian Engelstoft, Rådmand, dør Det var muligvis ham, der 1669 var amtsskriverens tjener. Ihvertfald 1674 var han borger i byen og vides året efter at have været sættedommer. Han synes at have haft en ikke ringe indflydelse. I 1699 blev han fuldmægtig ved stifte tog amtet, og 1702 blev han rådmand i J.L.Baggesens sted, men vedblev at være amts fuldmægtig. Fra 1686 var han forhandler af stempelpapir. Gift med Anna Pedersdatter Grønholt, som 1718 solgte gården på Stenbogade (det sydlige hjørne af PeterDovns slippe)

1859: Skibsreder, konsul Ditlev Lauritzen bliver født Søn af Tømmerhandler Jørgen Lauritzen og Hustru, født Pontoppidan. Elskede som dreng at færdes på Skibbroen i Ribe. Endte som en af de største drivkræfter for udviklingen af Esbjerg og Esbjerg Havn

1917: Frederikke Lauritzen, enkefrue, 86 år

1940: Rosenstand Kronik i Vestkysten om Helligåndsgården i Sct. Laurentii Gade

1959: Karetmager Niels Nielsen, Gråbrødregade 7, 70 år. Hustruen drev i mange år vandrerhjemmet i Gråbrødregade

1994: Stellan Bossen og Susanne Abildgaard har åbnet solcenter i Dagmarsgade 10

1997: Eleonara E. Pedersen lukker sin kiosk i Sct. Nicolajgade. Den 85. årige, også kaldet Fru Kock lukker og går på pension

Jul i Ribe d. 29. november 2014