A. P. Blinkenberg

A. P. Blinkenberg var en flittig kunstdrejer. Han blev født d. 20. januar 1837 i Varde. Hans far var farver og værtshusholder. Efter endt uddannelse i Varde, var Blinkenberg kort i København.

Som 25 årig slog han sig ned i Ribe som kunstdrejer. Han kom til Ribe. d. 12. januar 1862 og hans borgerbrev er dateret 20. januar.

Allerede få måneder senere gifter han sig med Christine Elisabeth Weiss.

A. P. Blinkenberg var i 1871 med til at stifte Ribe Industriforening og blev selv ved foreningens 50 års jubilæum udnævnt som æresmedlem.

Overgav i 1907 sin forretning, Nederdammen 35 til sin svigersøn malermester Damssgaard – men han fortsætte selv med at arbejde i værkstedet.

Blinkenberg var enkemand ved sin død og efterlod sig 2 døtre og 4 sønner.

Foto og tekstkilde: Ribe Stifts-Tidende 15. januar 1923

Post navigation