Trafikal forvirring hos turisterne

Den nye domkirkeplads kombineret med gennemkørselsforbud, udvidet gågadezone og indførelsen af parkeringslicenser har givet tralvhed og forvirring både lokalt og hos Ribes mange turister.

Mange kører af gammel vane ind til domkirken, men der er det ikke længere muligt at parkere. I stedet viser skilte trafikanterne hen til de større parkeringspladser udenfor centrum. Men det kan være svært at forstå for en tysk turist, når kun et sprog er tilladt på danske trafikskilte, nemlig dansk.

– Det giver da problemer, siger Ribes turistchef Henrik Vej Kastrupsen. Turistbureauet har siden trafikomlægningerne blev indført ved månedens start haft mere end almindelig travlt med at forklare turisterne, hvordan de skal gebærde sig.

– Folk skal lige have lidt hjælp til at tolke reglerne, siger Henrik Vej Kastrupsen. Han foreslår, at man nu ser tiden an og så efter en periode vurderer resultaterne af omlægningerne.

Esbjerg Kommune har iøvrigt forsynet byens overnatningssteder med en instruktion om ændringerne og samtidig givet overnatningsstederne tilladelse til at udstede gæste-parkeringslicenser til overnattende

Kilde: http://www.dr.dk/P4/Esbjerg/Nyheder/Esbjerg/2013/06/18/164037.htm