6 delprojekter til styrkelse af Skibbroen

En arbejdsgruppe nedsat af Ribe Byforum har siden 2012 arbejdet med at udarbejde et skitseforslag for Skibbroen i Ribe. Ribe Byforum har herefter ønsket at fremsende skitseforslaget til politisk behandling.

Da Ribe og Skibbroen før i tiden har været fyldt med træskibe i forskellige størrelser, har arbejdsgruppen været på studietur til Museumshafen i Flensburg. Det er et mål for arbejdsgruppen at kunne understrege og styrke Skibbroen og områdets maritime miljø og historiske identitet. Det er også et mål at kunne skabe bedre opholdsmuligheder ved Skibbroen, og det er et mål at skabe et grundlag til at kunne renovere kvaderstensbroen ved Overdammen/Mellemdammen. Endelig er det et mål at sikre en sammenhæng mellem projektet for Skibbroen og projektet for Toldboden og Rosenhaven.

 

1.    Stormpæle med 2 pontonbroer i træ ved Skibbroen, hvor mindre træskibe eller joller kan lægge til:

 ScreenHunter_185 Jun. 23 15.04

 2.    Et maritimt bådeskur på arealet ved siden af parkeringspladsen ved Ribe Sejl-klub, hvor ejere af mindre træskibe og joller kan have et sted til grej og værk-tøj:

 ScreenHunter_187 Jun. 23 15.05

 3.    Tilbageførsel af kvaderstensbroen ved Mellemdammen og Overdammen, så den kan fremstå, som den så ud før i tiden. I dag ligger den skjult bag en betonkappe:

 ScreenHunter_188 Jun. 23 15.06

 4.    Terrassering ved Kolvigs Gård ned mod åen, hvor å-løbet deler sig i to åer, hvor ripensere og gæster kan sidde og nyde det historiske vingesus, som Skibbroen, Domkirketårnet og naturen giver:

 ScreenHunter_189 Jun. 23 15.18

 5.    Stiforbindelse fra Skibbroen igennem Toldbodens have og den gamle rosenhave ved Quedens Gård og ud til Sortebrødregade:

 ScreenHunter_190 Jun. 23 15.18

 6.    Få fortalt Den historiske Fortælling med ”Skibbrofortællinger” og ”Stormflodshistorien”

Skitseforslaget er i denne uge blevet godkendt i Teknik & Forsyningsudvalget og Plan & Miljøudvalget.

Se hele skitseforslaget ved at trykke her