Gabet mellem landets rige og fattige kommuner vokser – Esbjerg nr. 77

Dansk Erhvervs kommuneindeks sammenligner kommunerne på ti parametre, blandt andet antal personer på sociale ydelser, udgifter til offentlige ydelser, middellevetid, tyverier og jobopslag.

Kommunerne bliver tildelt et pointtal fra 0 (bedst) til 100 (dårligst) for hvert parameter. Et højt samlet pointtal betyder derfor, at kommunen placerer sig dårligt på mange parametre.

Det kommunale indekstal viser, hvor godt en kommune samlet set klarer sig i forhold til andre.

Læs artiklen her: http://politiken.dk/indland/ECE2018244/gabet-mellem-landets-rige-og-fattige-kommuner-vokser/

ScreenHunter_220 Jul. 10 07.36