Sæljagt diskussionen raser på internettet

Der er ikke enighed. Nogle mener der er for mange, andre mener de skal have lov til at være i fred. Og det bliver diskuteret igen og igen. Således også lige i øjeblikket.

Formanden for Ribe Sportsfiskerforening, Asger Brodde har offentliggjort dette på foreningens hjemmeside:

Der har i længere tid været talt og skrevet meget om problemet med skarven og sælernes færden i de ferske vande for at jage føde. Det store problem er selvfølgelig deres indhug i fiskebestanden. Vi og andre formoder det er et stigende problem, og derfor en trussel for fiskebestanden i vore fiskevande. Det er af min helt klare opfattelse, at vi må arbejde sammen på kryds og tværs med de andre sportsfiskerforeninger og Danmarks Sportsfisker Forening.

Vi skal oplyse hvad vi observere og påvirke organisationerne og myndighederne, for at få dem til at gøre noget ved det stærk stigende problem. Det er indlysende at skarven og sælen skal være her. Det er vel også indlysende at når antallet af dem er så stigende som de er, skal de søge flere og nye områder for at finde den daglige føde. Jeg har forleden talt med Gert Mikkelsen fra Ribe Vester å og Peter Petersen fra SU. Vi er enige om, at tage det op i SU på næste møde. Der vil vi lægge strategi for, hvordan vi sammen kan påvirke de relevante instanser, for at bekæmpe den store skarv og sæle bestand.

Men der er som skrevet ikke enighed. Vadehavscentret har også været ved tasterne og offentliggjort dette på deres Facebook side:

Sæljagt igen igen. Hvert år på denne agurketid kommer sæljagt diskussionen op i medierne. Sikkert er det at vi mennesker bliver flere og flere, men der er ingen der ved om sæl antallet er stort, større end nogensinde eller blot er som det er, fordi bestanden igen er sund. De fleste sæler æder mellem 4-6 kg fisk dagligt – dette tømmer hverken Vadehavet eller Nordsøen. Fredningen af sæler siden 1976 er en af vores forpligtigelser til at passe på naturen omkring Danmark. Sæler giver samtidig masser af mennesker store naturoplevelser, som mange ikke vidste var en del af Danmark. Sælture, sælsafarier er vigtige aktiviteter i synliggørelse af Vadehavets unikke natur og også en vigtig del af oplevelsesøkonomien. Vadehavscentret startede sælsæsonen 1. juli og det fortsætter vi med også næste år. Sælerne skal have fred til at yngle og til at dige deres unger indtil start juli – det mener vi er bæredygtigt naturvejledning og vil derfor gerne opfordre andre til det samme.

Fakta om sælen: http://da.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A6ttet_s%C3%A6l