Budget 2014-17

Hvis man lider af søvnløshed, kan man altid læse lidt i kommunens budget for 2014-17.

Ribe.nu ville rigtig gerne gennemgå budgettet kritisk og kommentere. Men kompetencerne inden for den offentlige økonomistyring rækker desværre ikke.

Her er den Økonomiske Status taget direkte ud af rapporten:

Budgetforslaget for 2014-17 bygger på sidste års budget og dets forudsætninger samt en revurdering af disse. Derudover indgår årets økonomiaftale mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening i det økonomiske grundlag.

Budgetforslagets tal fremgår af tabel 1 på side 6, og viser at Esbjerg Kommune har et overskud på den ordinære drift i 2014 på 154 mio. kr. der er reduceret til et overskud i 2017 på 56 mio. kr. Når de skattefinansierede anlægsudgifter indregnes er der dog et strukturelt underskud på 67 mio. kr. i 2014 stigende til et overskud på 20 mio. kr. 2017.

Den strukturelle balance er udtryk for om skatteindtægter og generelle tilskud kan finansiere de skattefinansierede drifts- og anlægsudgifter. Der bør være et overskud på den strukturelle balance til at understøtte opretholdelse af en positiv kassebeholdning herunder til finansiering af afdrag på tidligere optagne skattefinansierede lån.

Læs hele budgetoplægget her: http://www.esbjergkommune.dk/Files/Filer/Om%20kommunen/Tal%20og%20fakta/Budgetforslag%202014-17%20webudgave.pdf

Læs også:

Esbjerg 7. mest velpolstret kommunekasse:  http://ribe.nu/?p=2699

Gabet mellem landets rige og fattige kommuner vokser – Esbjerg nr. 77: http://ribe.nu/?p=3275