Valdemarskolen er en af kommunens dårligste skoler

Esbjerg Kommune skal hvert år udarbejde en Kvalitetsrapport på kommunes skoler. Rapporten vedrørende skoleåret 2012/13 er ikke opmuntrende læsning for Valdemarskolen.

Skolen slår voldsomt ud på aflyste lektioner for 7. – 9. klasse. Noget skolens ledelse selv forklarer i rapporten med følgende:

”Pga. langtidssygdom hos faglærer har det været nødvendigt at give fri i bestemte klasser for en periode. Disse klasser har siden hen fået kompensation ved hjælp af ekstra lektioner i en tilsvarende periode.”

Men noget tyder på at det ikke har haft positive konsekvenser for de elever der har været oppe til afsluttende eksamen.

Samme kvalitetsrapport viser nemlig, at eleverne fra 9. klasses afgangsprøve er blandt de dårligste i kommunen.

5,5 lød gennemsnitskarakteren for Dansk, der inkluderer læsning, mundtlig, orden, retskrivning og skriftlig.

Til sammenligning kom eleverne fra kommunes duks, Hjerting skole ud med et snit på 7,4 og landsgennemsnittet er 6,5.

Vittenbergskolen lå på 6,6.

Meget bedre ser det ikke ud, hvis man kigger på Matematik og Engelsk. Her slår Valdemarskolen ud med et gennemsnit på 6,1. Flere af kommunens skoler ligger på et gennemsnit der hedder 7,7. Landsgennemsnittet er 7,2, hvor Vittenbergskolen ligger lige under med 7,1.

Skolebestyrelsen skriver som kommentar til rapporten: “Skolebestyrelsen ved Valdemarskolen påskønner de indsatsområder og de aspekter af skolens hele virksomhed, som omhandles i årets kvalitetsrapport. I øvrigt anser vi kvalitetsrapporten som et udmærket grundlag for vores arbejde.”

Ud over en skolesammenlægning med Nørremarksskolen, når og hvis de fysiske rammer kommer på plads, har ledelsen virkelig nogle udfordringer at arbejde med, hvis de vil ha ændret på det triste billede årets Kvalitetsrapport gir udtryk for.

Læs selv rapporten her: http://www.esbjergkommune.dk/politik/politiske-udvalg/b%C3%B8rn-familie/dagsordener-og-referater/dagsordener-og-referater-2013.aspx?Folder=%2F2013.11.21

 valdemarskole