Forslag: Oluf Rings hus omdannes til privat parkeringsplads

Plan & Miljøudvalget tager tirsdag d. 4. marts stilling til, hvorvidt Sct. Pederes Gade 4 skal omdannes til parkeringsplads.

Grunden huser i dag tidligere komponist og seminarielærer Oluf Ring’s hus og huset har en mindeplade efter denne.

Huset har stået tomt siden 2001 og forfalder mere og mere.

Sagsfremstilling

Ejendommen Sct. Peders Gade 4 er i dag bebygget med en bolig fra 1921, der står i oprindelig byggestil med en SAVE klassificering på 5. Ejendommen var indtil 1930 hjem for komponist og seminarielærer Oluf Ring, jfr. mindeplade på gavlen. Siden 2001 har boligen stået tom.

Ansøger ønsker tilladelse til nedrivning af bebyggelsen på grunden med henblik på at etablere en parkeringsplads.

Ansøger anfører, at grunden ligger i nærheden af den i dag ofte overfyldte parkeringsplads ved Hovedengen og Ribe Vandrerhjem. En privat parkeringsplads vil give en tiltrængt daglig aflastning af p-pladsen ved Hovedengen, hvor der i 2013 blev indført tidsbegrænsning på parkering. Boliger og erhverv i området, herunder gågaden, er i pladsnød med hensyn til nærparkering.

Grunden er 778 m2, heraf 265 m2 vejareal (bredde 2,65 m) til Jernstøberiets transformerstation mod nord. Der indrettes ca. 20 p-pladser.Ansøger ønsker tilladelse til nedrivning af bebyggelsen på grunden med henblik på at etablere en parkeringsplads.

Ansøger anfører, at boligen i dag fremstår som en meget uheldig skamplet i gaden, da den er i forfald og helt uden nutidig vedligehold, såvel indvendigt som udvendigt. Ejendommen har i forhold til gaden en uheldig udstrækning, da det hvide hus ligger med ca. 1 m’s fremspring ud i fortovsforløbet.

Ejeren finder det svært at tro på en boligmæssig fremtid i et hus, der ligger klemt mellem industri, trafik og andet erhverv. Derfor er der ingen motivation og sund økonomi i renovering af ejendommen til boligformål. Udlejning er problematisk i forhold til de lydgener, der er forbundet med Ribe Jernindustris daglige drift og trafikken i Sct. Peders Gade. Nærmest mod øst ligger en pizza-bar i nabohuset Sct. Peders Gade 2b.

Udarbejdelse af P-pladsprojektet, muren og porten mod Sct. Peders Gade ønskes udarbejdet i positiv dialog med kommunen, således at der hurtigst muligt kan blive ryddet op i gadebilledet og skabt lidt flere P-pladser.

Se selv hele oplægget her: http://www.esbjergkommune.dk/Admin/Public/Download.aspx?File=Files%2fFiler%2fPolitik%2fPolitiske+udvalg%2fPlan+og+Milj%c3%b8%2fReferater+2014%2f2014.03.04%2fSag+06+-+bilag+01.pdf

ScreenHunter_32 Mar. 02 11.24

Fremtidens private parkering

ScreenHunter_31 Mar. 02 11.16

Sct. Pederes Gade 4