Politikerne skal atter tage stilling til 10. klasse centerets overlevelse

13 elever har tilmeldt sig 10. klasse centeret i Bispegade. Det er langt fra de 40-45 elever, der skal til at sikre driften i det nyetablerede 10. klasse center.

Og for andet år i centerets to årige levetid, skal politikerne atter tage stilling til, hvorvidt man ønsker at fortsætte centeret som en underskudsforretning.

Børn & Familieudvalget tager stilling til dette d. 6. marts 2014.