Flere lokale tilbud til udsatte børn og unge

Esbjerg Kommune vil fremover ansætte kommunale plejefamilier, og det styrker de lokale tilbud til udsatte børn og unge.

Børn & Familieudvalget har besluttet sig for, at forvaltningen kan arbejde videre med at ansætte kommunale plejefamilier.

De nye kommunale plejefamilier skal sikre trygge og kvalificerede miljøer samt imødekomme et øget behov for anbringelser i plejefamilier.

Vi skal altid overveje, hvordan vi kan skabe de bedst mulige forhold for det enkelte barn, og det kan vi i højere grad med kommunale plejefamilier, siger Diana Mose Olsen, formand for Børn og Familieudvalget.

Øget efterspørgsel på lokale tilbud

Stigningen i antallet af børnesager og et øget fokus på børnefaglige undersøgelser medfører, at der er behov for flere forebyggende foranstaltninger og anbringelsesmuligheder. Samtidig er der øget efterspørgsel på anbringelsesmuligheder i plejefamilier, herunder kommunale plejefamilier, som ikke hidtil har været anvendt i Esbjerg Kommune.

Med Barnets Reform åbnede der sig en mulighed for at ansætte kommunale plejefamilier, der har særlige forudsætninger i form af en faglig uddannelse og/eller lang erfaring med familieplejeerhvervet.

De kommunale plejefamilier kan derfor indholdsmæssigt løfte en større opgave end plejefamilier normalt gør. Der er også højere krav til kommunale plejefamilier end almindelige plejefamilier, da der er flere udfordringer tilknyttet anbringelsen af særligt behandlingskrævende børn.

– Anbringelser i plejefamilier vægtes højt, og fremover kan vi tilbyde flere nære og trygge omsorgsmiljøer til udsatte børn og unge, slutter Diana Mose Olsen.