31. marts

1917: Bogbinder og medhjælper Leonard Petersen dør, 63 år. Har været ansat uafbrudt hos Termansens Boghandel siden 1868

1928: Det Særlige Bygningssyn giver tilladelse til at bygge i porten, Mellemdammen 18 Begrundelse: Hvad gårdsiden angår, egentlig ikke nogen forringelse af det så overordentlig maleriske og stemningsfulde gårdbillede. Facaden har alligevel for stueetagens vedkommende mistet al værdi.

1928: Undersøgelser af rystelser i Ribe Domkirke Anledningen er revner i kirkens hvælvinger. H. Lønborg-Jensen og Professor Schønweller har med et vibrometer målt rystelser, når der kører lastbiler forbi kirken. Anbefalingen er at forstærke fundamentet under de mest udsatte dele af kirken, eller at asfaltere Torvet og de tilstødende gader

1958: Massive mængder sne i Ribe Foto i avisen fra Saltgade

1959: Dødsannonce Skorstensfejer Lars Thomsen Keller

1991: Politimester Ernst Madsen træder tilbage efter 15 år

1995: Termansens Boghandel lukker efter 182 år som boglade

31. marts 2017

Post navigation