Det er brud på Lukkeloven at holde åbent på Helligdage

Ribe.nu er blevet gjort opmærksom på, at det er brud på lukkeloven at holde åbent på Helligdage. Så selv om et massiv flertal af læserne synes det er en god ide, så skal der naturligvis ikke opfordres til lovbrud.

Måske læser man det, man gerne vil læse. Selv om flere kilder blev tjekket, så er det korrekt. Lukkeloven siger:

I Lov om detailsalg fra butikker m.v. (Lukkeloven) er der fastsat regler for, hvornår butikkerne må holde åbent.
Butikker med detailsalg må pr. 1. oktober 2012 holde åbent alle ugens dage, dog må der ikke holdes åbent på helligdage, grundlovsdag og juleaftensdag samt efter kl. 15.00 på nytårsaftensdag.

Helligdagene er som følger: nytårsdag, skærtorsdag, langfredag, 1. og 2. påskedag, st. bededag, Kr. Himmelfartsdag, 1. og 2. pinsedag samt 1. og 2. juledag.

Kilde: http://erhvervsstyrelsen.dk/lukkeloven

Til dette bliver ændret, er det imod loven at holde åbent på Helligdage.

ScreenHunter_63 Apr. 22 14.11

Et stort flertal af læserne så gerne at butikker havde åbent Skærtorsdag og Langfredag. Men det tillader Lukkeloven ikke