Højere brugerbetaling ved slusning, skal give kommunen årlig besparelse på 1 million

Økonomien i driften af Kammerslusen hænger ikke sammen. De sidste to år er budgettet skredet med en halv million årligt. Det får nu administrationen til at foreligge politikerne i Teknik & Byggeudvalg en ny model, der vil sikre en årlig besparelse på en halv million. Og ikke bare den overskredne halve million, men en halv million i forhold til budget. Så med de nuværende budgetoverskridelse, når vi op på én million årligt.

Inden det kommer så vidt, skal der dog lige investeres 580.000,- kr. i opgradering af teknologien omkring Kammerslusen. Opgraderingen vil bestå af:

  • Videoovervågning
  • En alarm eller anden mulighed for fjernovervågning af de ydre stormportes position
  • Et system der sikre kontrolleret lukning af ydre stormporte

Ud over den årlige besparelse, regner administrationen også med, at disse tre ting vil støtte personalet i den daglige drift og øge sikkerheden i forbindelse med stormflod.

Ændret brugerbetaling

Der er årligt ca. 450 slusninger og det koster 883.000,- kr. i lønomkostninger. Med andre ord koster en slusning skatteborgerne 1.962,- kr. Af disse små 2.000,- betaler den der ønsker slusningen kun 50-75,- kr. selv.

Frem over kommer det til at koste mellem  150 og 500,- kr. at tilkalde en medarbejder til slusningn. Administrationen håber med denne model at kunne tilskynde brugerne af slusning til bedre planlægning, så de kan dele udgiften og dermed få færre slusninger. Kammerslusen kan sluse op til 10 både af gangen.

ScreenHunter_68 Apr. 25 21.19

Slusemesteren er fraflyttet slusemesterboligen og nu ønsker man helt at nedlægge funktionen. Alle medarbejdere tilknyttet Kammerslusen vil indgå i kommunes drift af Kammerslusen.