1. juli 1964

Den 1. juli 1964 blev der på Seminarievej 25 åbnet for Friluftbadet – det var borgmester Carl Johan Pedersen der stod for åbningen.

(Fortsættes under foto)

13239980_1104832569577345_5368122975567512310_n

Foto skulle være fra lige efter åbningen. Kilde: Lilian Laursen

Sæsonen, hvor Friluftbadet var åbent, var fra ca. 1. maj til ca. 1. oktober og friluftbadet tiltrak rigtig mange gæster – naturligvis flest på de varme dage. Børnene var især glade for ”Mutterfit” – slikmutter. (Fortsættes under foto)

13165966_1104832562910679_8967158289975515394_n

Det er Lillians mor på billedet. Mon det var hende, der blev kaldt for “Mutterfit”?! Foto skulle være fra lige efter åbningen. Kilde: Lilian Laursen

Morgenbadere blev hurtig en tradition i Friluftbadet. Det første år dog kun med 12 deltagere – nu her i 2014 er tallet ca. 100, og samværet og kammeratskabet er også udviklet rigtig meget gennem de mange år. (Fortsættes under foto)

13239934_1104832599577342_1954849836420322138_n

Foto skulle være fra lige efter åbningen. Kilde: Lilian Laursen

Som det ofte er – når noget er en succes – så vil man gerne mere. Og der var fra brugerne af Friluftbadet et stort ønske om at kunne svømme året rundt. (Fortsættes under foto)

13233001_1104832589577343_1426716308589500309_n

Foto skulle være fra lige efter åbningen. Kilde: Lilian Laursen

Så i 1980 kunne man indvie det nu kendte Ribe Svømmebad. De 2 første år frem til 1982 kunne man endda benytte såvel de indendørs, som de udendørs bassiner.

I slut 80’rne og start 90’rne var der efterspørgsel på nye omklædningsfaciliteter m.m.

Så 1995 blev der så indviet en ny service bygning (den vi kender i dag) Bygningen indeholder 4 omklædningsrum, 2 med sauna og i svømmebadet blev der etableret en 42 meter lang vandrutschebane, samt massagedyser. Endvidere indeholder bygningen cafe og billetsalg, handicapfaciliteter, samt mødelokaler og diverse depotlokaler.

Gennem alle år har Ribe Svømmebad været et kommunalt bad, og det er stadigt kommunalt ejet i dag.

I 1998 blev der indgået en samarbejdsaftale mellem Ribe Kommune og Ribe Fritidscenter, som betyder at Ribe Fritidscenter overtog den daglige drift og ledelse af badet, en aftale som stadig er gældende i dag – i et samarbejde med Esbjerg Kommune.

I 2009 blev bassinerne i Ribe Svømmebad renoveret – det var en stor omgang, som bl.a. betød at badet var lukket i 4 måneder. Udover bassinerne blev der lavet forbedringer på lyddæmpningen og den generelle isolering af bygningen.

Ribe Svømmebad er ikke et vandland, og så alligevel – i det daglige bliver der gjort rigtig meget fra badets personale, for at alle gæster og brugere skal have en god oplevelse, og der er rigtig mange ”stamgæster”, ligesom badet også i ferieperioderne bliver besøgt af en del turister.

Læs UGE-Avisens artikel fra 50 års jubilæet: http://ugeavisen.dk/artikel/68959:Ribe–RIBE–Dukkerter-og-svOemmeture-gennem-50-aar

Ribe Byhistorisk arkiv har været behjælpelig med denne artiklen fra opstarten i 1964:

”Ribe Svømmeklub en kendsgerning

Den stiftende generalforsamling fastsatte kontingentet til 12 kr. halvårligt for voksne og 8 kr. for skoleelver

Det er snart en menneskealder siden, Ribe havde en svømmeklub, men det nye friluftsbad, der byder næsten ideelle forhold også for svømmesportens udøvere, har der vist sig en meget stor interesse, og nu er svømmeklubben en kendsgerning.

Ribe Idrætsforbund har taget initiativet, og ved den stiftende generalforsamling på restaurant Backhaus, bød idrætsforbundets formand, bestyrer Anders Andersen, velkommen, hvorefter bankfuldmægtig Ib Nielsen, der er kasserer i idrætsforbundet, valgtes til ordstyrer.

Der var kun mødt en halv snes interesserede, men Anders Andersen understregede, at det uden tvivl skyldtes, at man i annoncen om generalforsamlingen kun havde indbudt svømmeinteresserede over 16 år. I alt fald, sagde han, har der på de fremlagte lister på friluftsbadets kontor tegnet sig så mange, at der ikke skulle være grund til at betænke sig på at starte klubben allerede i år.

Ribe-Svmmeklub-1964klub

Lovene for den nye svømmeklub, hvis navn er Ribe Svømmeklub under Jysk Svømmeunion og Dansk Svømme- og Livredningsforbund, blev gennemgået og godkendt, og det vedtoges at fastsætte kontingentet til 12 kr. halvårligt for voksne, 8 kr. for skolesøgende og 5 kr. for passive. Derudover skal medlemmerne naturligvis selv betale entre til friluftsbadet

Til bestyrelsen valgtes Tage Smidt Hansen (formand), fru Anne Christensen, Carl Chr. Christensen, Verner Hansen og Dieter Vørner med Kirsten Andersen og Jørn Hansen som suppleanter.”

Før tiden med Frilutsbadet på Seminarievej, badede man i Ribe Å ved Engvej:

Ribe bad

Foto: Bjarne Glentved