Ribe Krøniken

Ribe Krøniken er tænkt som et opslagsværk, hvor man kan søge på personer, begivenheder eller adresser. Man får ikke 100% svar på alt. Der er lidt at gå efter. Vil man vide alt, må man i historie bøgerne eller en tur på Ribe Byhistoriske Arkiv.

Da der er meget tekst, får man det mest optimale resultat ved at bruge krøniken fra en stor skræm……

Har du rettelser, kommentarer eller tilføjelser, kan du skrive til ribekron(snabel a)gmail.com (skrevet uden @, for at undgå SPAM mails)

Opdateret d. 11. november 2017

DagMånedÅrOverskriftBeskrivelse   
1Januar705Ribe bliver anlagt på nordsiden af Ribe ÅPræcis årstal og dato ukendt
1Januar860Præsten Ansgar bygger den første danske kirkePræcis årstal og dato ukendt
1Januar948Ribe bliver stiftsby og får BispesædePræcis dato ukendt
18September1137Den danske konge Erik Emune blive dræbt ved Ribe(Der findes forskellige udlægninger af, hvor dette foregik!) Han blev på et ting ved Ribe gennemboret af et spyd af en hirdmand, der blev kaldt Sorte Plov, og blev efterfølgende begravet i Ribe Domkirke.
13Juni1145Ribe Katedralskole stiftesBiskop Helias af Ribe det nystiftede domkapital ret til ”i overensstemmelse med det eget ønske og samråd med Biskoppen” at oprette en skole
14Februar1171Biskop Radulf dør i RibeCisterciensermunken Radulf fra England, dør i Ribe. Førte et roligt liv som munk i Skåne, inden han blev inddraget i borgerkrigen mellem Svend, Knud og Valdemar. Skulle have haft store diplomatiske talegaver
1Oktober1176Ribe og Domkirken brænderStore dele af Ribe og Ribe Domkirke brænder ned
24Maj1212Dronning Dagmar dør på slottet RiberhusDronning Dagmar dør på slottet Riberhus
24Juni1229Valdemar den unges bryllup på Riberhus slotValdemar Sejr afholder bryllup for Valemar den unge på Riberhus slot
2April1242Store dele af Ribe og Ribe Domkirke brænder nedStore dele af Ribe og Ribe Domkirke brænder ned (igen)
28April1247Abel Plovpenning erobrer Ribe og Riberhus Slot Abel Plovpenning erobrer Ribe og Riberhus Slot fra bror Erik Plovpenning i en borgerkrig
3Juni1247Erik Plovpenning erobrer Ribe og Riberhus Slot tilbageErik Plovpenning erobrer Ribe og Riberhus Slot tilbage fra sin bror Abel
14Marts1255Magelæg mellem Kongen og Ribebispen, hvorved sidstnævnte fik erstatning for de jorder, som etablering af Kongens Mølle satte under vand.En etablering af dæmningen over Ribe Å gav mulighed for at udnytte vandkraften. Kongens Mølle lå ved Toldboden, som i dag benævnes Frislusen
29Maj1259Kong Kristoffer d. 1. myrdes i Ribe Domkirke.Kong Kristoffer d. 1. myrdes i Ribe Domkirke.
26Juni1269Riber Ret bliver udstedt af Erik d. 5. KlippingRiber Ret bliver udstedt af Erik d. 5. Klipping
25December1283Julemorgen styrter det nordvestlige tårn sammenJulemorgen styrter det nordvestlige tårn på Ribe Domkirke sammen
25August1292Kong Erik 6. Menved tilstaar Ribe by fri besiddelse af forstranden, List, Manø og stranden mellem disse stederKong Erik 6. Menved tilstaar Ribe by fri besiddelse af forstranden, List, Manø og stranden mellem disse steder og Ribe sammen med dybet og overlader Ribe by jurisdiktionen de samme steder.
5August1294Kong Erik Menved skænker "Konings Æng", dvs. Holmene til RibeKong Erik Menved skænker "Konings Æng", dvs. Holmene til Ribe
7April1298Biskop Kristjern skænker Puggaard til 20 fattige skolebørnBiskop Kristjern er stiftede Kon Erik Menveds tro tjener og en af de mest ansete og indflydelsesrige Ribe Bisper. Puggaard er i dag en del af Ribe Katedralskole
26Oktober1301Store dele af Ribe brænder ned igen-igenStore dele af Ribe brænder ned igen-igen
13Februar1313Lilliebjærget i SkolegadePaa denne Plads laa Lilliebjærget, hvor A. S. Vedel boede i 35 Aar indtil sin Død 13/2 1616
15August1326Kong Valdemar III stadfæster Ribes privilegierKong Valdemar III stadfæster Ribes privilegier
22Juli1350Jens Kalv pantsætter Agtrupgård til kannikerne i Ribe for 60 mark sølvJens Kalv pantsætter Agtrupgård til kannikerne i Ribe for 60 mark sølv og skæn­ker dem desuden sin gård i Ippegade i Ribe mod afholdelse af hans årtid i Ribe domkirke.
15August1407Erik af Pommern sin Søster Katharinas Bryllup med Johs. af Bayern på Riberhus SlotErik af Pommern sin Søster Katharinas Bryllup med Johs. af Bayern på Riberhus Slot
1Januar1440Kong Christoffer 3. af Bayern lod sig indvie og salve i domkirkenKong Christoffer 3. af Bayern lod sig indvie og salve i domkirken
7Januar1443Christoffer af Bayern afholder Retterting i GråbrødreklosteretStridigheder mellem Biskopper og indbyggerne i Jylland og Fyn blev afgjort
2Marts1460Kong Chistoffer hyldes på Rådhuset i GrønnegadeChristoffer d. I blev 2/3 1460 hyldet i R. af det slesv.-holst. Ridderskab som Hertug i Slesvig og Greve i Holsten (Hyldingen fandt Sted paa Raadhuset i Grønnegade).
5Marts1460Ribebrevet bliver sluttetRibebrevet bliver sluttet
1Januar1513Stormflod, der overværes af Kong HansKong Hans, som udbrød, da han af vandet var indesluttet i Bispegaarden: Kongen over alle Konger kan alene ved et element holde os indesluttet imod vor vilje, for ham alene må vi give os fangne.
12Juli1522Tilladelse fra Kong Christian 2.Kong Christian 2. tillader borgerne i Ribe imod ordinansen af 10. febr. 1521 om landkøb at handle med bønderne i Aalborg len, Vendsyssel og over hele Ribe stift, dog med forbehold af de borgerne i Varde indrømmede rettigheder
18September1523Nils Anderssön erkender lån af sin Broder M. Lambert AnderssönNils Anderssön erkjender, at han af sin Broder M. Lambert Anderssön, Kannik i Ribe, har laant 102½ Gylden, hvorfor han pantsætter ham sin Gaard i Ribe og giver ham Fuldmagt til at oppebære, hvad han har tilgode i Ribe hos sin Broder M. Povel og andre.
17April1535Oluf Munch bliver biskopOluf Munch bliver biskop efter sin onkel Ivar Munch, men nåede ikke at blive udpeget af pavestolen inden reformationen satte en stopper for hans karriere.
24April1540Oluf Munch får TaarnborgOluf Munch får Taarnborg som tilbagebetaling for penge, kongen skyldte ham fra Grevens Fejde
12Oktober1543Ribe Hospital ved Sct. Catharinæ KirkeRibe Hospital ved St. Katharinæ Kirke, har mulig allerede begyndt sin Virksomhed 1537, men kom først ret i Stand ved Fundats 12/10 1543, da Chr. III skænkede det Sortebrødreklosteret
1Januar1550Tegning af Overdammen - kun med gavlhuseHans Henrik Engqvist laver i 1865 en tegning af Overdammen, som han mener den har set ud i 1550, kun med gavlhuse på begge sider. (Som Overdammen 3)
11Januar1554Udvidelse af Hospitalet ved Sct. Catharinæ KirkeVed kglt. Brev af 11/1 1554 blev Puggaards Stiftelse med tilhørende Gods lagt til Hospitalet
11November1561Hans Tausen dørHans Tausen dør i Ribe
5Juni1572Kapellan Niels Olufsen dørNiels Olufsen bor i kapelanboligen i Præstegade
1Januar1573Købmand, Skipper og Eventører Hans Jessen Søhane sejler på Vesterhavet, da hans skib bliver overfaldet af sørøvere. Overfaldet mislykkedes og Søhane bringer de 5 overlevende pirater med tilbage til Ribe. Her bliver de halshugget og deres hovedet bliver sat på en pind på Hovedengen, til skræk og advarsel for andre. Siden dag har engen heddet Hovedengen. Dato'er for begivendhederne er ukendte
29April1580Forpagter af Kongens Mølle, Hans Jacobsen Møller anklaget for uorden i Ribe DomkirkeMølleren fra Kongens Mølle, hvor Frislusen er i dag, er flere gange blevet taget på fersk gerne med Tjenestepige, Karen Pedersdatter i Biskop Ivers Stol. Hans Møller bliver fængslet på Riberhus Slot. Dommen kendes ikke, men mølleren levede i mange år efter hændelsen
3September1580Den Store BrandEn brand i gården, hvor Porsborg er placeret i dag, spreder sig til hele Ribe og 213 huse brænder ned
5April1581Ribe får sit første brandværnSom direkte konsekvens af den store brand 3. september 1580, bliver Ribes første brandværn stiftet
9December1593Bertel Struch bliver gift med Dorete BaggesenBertel Struch bliver gift med Dorete Baggesen (enke efter Peter Baggesen, ejer af Porsborg)
18Juli1595Retsagen mod Maren Povlsdatter indledesMaren Povlsdatter står anklaget for hekseri. Bliver frikendt
24August1597Ribershus Slottets Ladefoged indberetter urenligheden i Sct. NikolajgadeUrenligheden med møg og skarn, er så stor, at man hverken kan komme igennem med vogne eller andet
26August1604Bertel Strunch gifter sig med Anna Sørensen VedelBertel Strunch gifter sig med Anna Sørensen Vedel (datter af Anders Sørensen Vedel)
27August1610Anna Harchis dømmes til bålet som vitterlig heksAnna Harchis dømmes til bålet som vitterlig heks. Bertel Stunch er med til at dømme hende
26December1611Ribe får sit første apotekBevilling udstedt af Ribe Borgerråd. Første apoteker Johan Pouch. Første apotek lå muligvis i Sønderportsgade
21Januar1619Digter og journalist Anders Christensen Bording fødesDigter og journalist Anders Christensen Bording fødes
5August1620Birthe Olufsdatter dør af sine pinsler under torturBirthe Olufsdatter dør af sine pinsler under tortur
28Maj1621Bertil Struch dørBertil Struch dør
29September16273-4 kompagnier af regimentet "Torquato Conti" fra Wales indtager RibeKong Christian den Fjerde var i sin iver for reformationen sag gået ind i 30 års krigen. Under krigen var Feltmarskal, Grev Schlich ofte indkarteret på Riberhus Slot, som han havde ladet istandsætte af byens folk og for deres penge
18Juni1631Mogens Graves Legat stiftesEt af Ribes ældste legater, stiftet af rige studehandler og rådmand Mogens Grave og hustru Gunde Lambets Datter. Boede i Midtmøllen.
11Oktober1634StormflodStormflod, 6,01 m.
9Oktober1641Maren Spliid dømmes for hekseriMaren Splid dømmes for hekseri. Voteringen endte 5 for og 3 imod
12oktober1641Christian d. 4. skriver et brev til lensmand Gregers Krabbe om Maren SplidChristian d. 4. skriver et brev til lensmand Gregers Krabbe om Maren Splid, hvor han forlanger hende og 6 andre kvinder, som Maren Splid har angivet som medsammensvorne, henrettet øjeblikkeligt
8November1641Der fældes endelig dom over Maren SplidDer fældes endelig dom over Maren Splid
9November1641Maren Spliid brændesMaren Spliid dømmes for hekseri og brændes ved Galgebakkerne i Ribe Plantage
19Marts1644Svenskerne besætter Ribe og RibrehusGeneralmajr Karl Gustav Wrangel bor på Riberhus
12August1644En styrke af Prins Frederik III rytteri ankommer til byenRytteriet blokerer Riberhus og lader kanoner hejse op i Domkirken og begynder at beskyde svenskerne på Riberhus
29August1644Svenskerne der har erobret byen og Riberhus overgiver sigSvenskerne der har erobret byen og Riberhus overgiver sig
12November1644Svenskerne besætter atter Slottet RiberhusMed Oberstløjtnant Mortaigne i spidsen besættes slottet med 140 mand
21December16446.000 soldater går i gang med at befri Slottet RiberhusKong Frederik III har sendt en overhær på 6.000 mand til Ribe for at nedkæmpe svenskerne på det besatte slot Riberhus
30December1644Svenskerne på Riberhus overgiver sigEfter 9 dages krig overgiver svenskerne det besætte slot Riberhus
22September1651Søren Andersen Vedel dør - søn af Anders Sørensen VedelSøren Andersen Vedel dør
9Juni1659Pest i RibeAnno 1659 fra d. 9. Juni oc til d. 28. Okt. Døde her i Ribe over 900 mennesker, der foruden nogle 1000 bønder, som var fløt til byen for fienden
18Januar1696StormflodStormflod
17Oktober1701StormflodStormflod - kirkeklokkerne lød kl. 2.00
14Februar1707Mathias Worm dør i RibeRibes første Præsident, var førsteborgmester i 33 år. Ribe brugte titlen Præsident i lighed med andre "anselige Stapelstæder".
1Januar1716Sønderport bliver ombygget og reduceret. 322 læs "murgrus" køres vækPræcis dato ukendt
25December1717StormflodStormflod, vandet stod højt i gaderne og ripenserne kunne ikke komme til gudstjeneste
24Februar1718StormflodStormflod af isflager - blev kaldt for Isflod
31December1720StormflodStormflod, en af de værste - hvis ikke den værste
31December1728Brand i KorsbrødregaardBrand i Korsbrødregaard
17Juli1741Fanø køber sin frihedFanø ejes på dette tidspunkt af Riberhus Ladegaard. Når kong Christian VI (1699-1746) valgte at sælge Fanø og andre jorder under de kongelige godser, hang det sammen med, at Danmark havde været i mere eller mindre uafbrudt krig med Sverige i næsten 80 år. Dertil ville han gerne bygge nye jagt- og lystslotte i København og Nordsjælland.
20December1743Anders Andersen Storgaard dømmes til døden ved halshugningAnders Andersen Storgaard blev den sidste, der blev dømt til henrettelse. Henrettelsen skete 26. januar 1744
26Januar1744Den sidste henrettelse i Ribe GalgeDen sidste henrettelse i Ribe Galge. Skarpretteren Witt Wagener fik 8 rigsdaler for at hugge hovedet af Anders Andersen Storgaard
7November1750Casten Worm dør i RibeCasten eller Carsten, søn af Mathias Worm. Casten efterlog sig en del legater til de fattige i byen
21Januar1754Frederik V kort ophold i RibeHolder Taffel på Korsbrødregaard
3Juni1764Hans Adolph Brorson, Biskop dør i RibeHans Adolph Brorson, Biskop dør i Ribe
18September1778Johannes V. Angel bliver fødtJohannes V. Angel, senere sognepræst for Vilslev og Hunderup bliver født
31Maj1781Cicilla M. AngelCicilla M. Angel, søster til Johannes V. Angel
6Januar1786Første nummer af Ribe Stifttidende udkommerFørste nummer af Ribe Stifttidende udkommer
14September1790Kronprins Frederik og hans Gemalinde besøger RibeKronprins Frederik og hans Gemalinde besøger Ribe
17September1797Elisabeth Lütken dør i RibeElisabeth Lütken dør i Ribe. Datter af kommandørkaptajn Christopher Lütken. Gift med Stiftsamtsmand Werner Jasper Andreas Moltke
31December1798Andreas Weis skriver klage til Ribe Byes UgebladKlager over, at have betalt for et ugeblad, der ikke udkommer hver uge
1November1799Gadelygter "stråler" for første gang i Ribe11 lygter bestilles hos en lokal blikkenslager. Lygterne anbringes fra Nørreport til Sønderport. En fuldstændig oplysning af byen vil kræve 40-50 lygter, hvilket man fandt uoverkommelig. Lygterne blev tændt, når det virkelig var mørkt og sluttet igen kl. 00.00 (Thi artige børn går tidligt i seng) Lygterne brændte på hampeolie, linolie og tran. Vægterne tændte og slukkede lygterne
15Marts1800Ribes første Folkebibliotek åbnerMed 700 bind, som biblioteket har modtaget som gaver
1Januar1801Sønderport bliver revet nedPræcis dato ukendt
1Marts1802På Stiftamtmand Moltke tager initiativ til, at der indkøbes 4.000 fyrretræer til Ribe PlantageArbejdet foretages af Gartner P. Svedenborg, Ribe. Heller ikke dengang var fyrretræer en god ide til den hårde vestenvind
20Oktober1802Mindesten for Stiftamtmand Werner Jasper Andreas MoltkeEn kreds af Ribe borgere skænker mindestenen for Stiftamtmand Werner Jasper Andreas Moltke. Stenen har blandt andet stået i Ribe Plantage, som han anlagde. Flyttet i 1840, 1939 og 2011.
1Marts1803Yderligere 2000 fyrretræer købes hjem til Ribe PlantageArbejdet foretages nu af Niels Polakker (P.Svedenborg formegentlig død) Heller ikke dengang var fyrretræer en god ide til den hårde vestenvind
22Februar1805Kongelig forordning forbyder indendørs begravelserDer formodes at ligge 2000 lig under gulvet i Ribe Domkirke
20Juni1806Relement for Almueskole væsenet i Ribe Købstad vedtagesAlle forældre, plejeforældre og husbonder skal lade deres børn af begge køn fra 6 års alderen til koonfirmationsalderen søge en af byens 2 danske skoler. Der vedtages en del undtagelser for børn der undervises derhjemme og arbejdende børn
2Juli1807Indvielse af Ribe Gamle KirkegårdDe jordiske rester af stifamtmandindens lig blev dog allerede flyttet i maj 1807. Gravplads 1. W.I.A. Moltke lod sin afdøde hustrus jordiske rester flytte fra Ribe Domkirke. Dette for at overvinde borgernes modvilje mod det nye gravsted. Hustruen døde i 1797
23Marts1808Det spanske dragonregiment Almanza bliver indkvarteret i RibeNapoleon har sendt frank, spanske og hollandske tropper mod Danmark, for at angribe Sverige
8April18083 lette franske infanteriregimenter kommer til RibeFor at afløse de spanske soldater, der ankom d. 23. marts på ordre fra Napoleon. Målet var at angribe Sverige. Franskmændene forlod byen igen d. 28. maj 1808
22Juni1808Det spanske rytteriregiment Algarbe ankommer til RibePå ordre fra Napoleon. Målet er at angribe Sverige sammen med hollandske, franske og danske soldater. Spanierne forlader byen igen d. 11. august 1808
10Marts1811Stiftamtmand Moltke forlader RibeStiftamtmand Moltke forlader Ribe
27September1811Møde på rådhuset omkring brønden på torvetMan kommer til enighed omkring adgangsforhold og vedligeholdelse
17November1813Termansens bogbinderi og boghandel etableresTermansens bogbinderi og boghandel etableres af Clemen Nielsen Termansen
26Juli1818Victor Christian Hjort dør i RibeDansk forfatter og Biskop. Blev Biskop i Ribe i 1811 og Ridder af Dannebrog samme år
18August1819Akvarel af Ole Jørgen RawertTitel: Ribe 18. Aug. 1819
25Juni1825Kong Fredrik VI gæster RibeKong Fredrik VI gæster Ribe
27November1825StormflodStormflod - 5,33 meter
13Januar1827Kathedralskolens bygninger indviesKathedralskolens bygninger indvies
1Juli1830Den nye færgepræm til Ribe Holme ankommerSejler ind af det gamle å-løb og Yder Bjerrum
10Juli1830Færgeprammen ved Ribe Holme tages i brug første gangFærgeprammen ved Ribe Holme tages i brug for første gang
7Januar1839Sygehuset Gravsgade 2-8 får slået væggene indBølger fra en stormflod slår væggene ind på sygehuset i Gravsgade 2-8
7Februar1839StormflodStormflod
29Juli1839Snedkermester Chr. Knudsen leverer tegningerne til Torvet 16Snedkermester Chr. Knudsen leverer byggetegningerne til Torvet 16
28December1839Ribe By køber grunden til Torvet 16Ribe by køber grunden til Torvet 16, af Sadelsmager Lorentz Hansen for 332 rigsdaler kurant
8Maj1842Ekspert i gæringsfysiologi Emil Christian Hansen bliver født Nederdammen 35Ekspert i gæringsfysiologi Emil Christian Hansen bliver født Nederdammen 35
12November1842Stiftamtmanden indkalder til møde omkring nedrivelse af NørreportPorten fra 1200 tallet er nedslidt og svarer ikke til tiden krav. Blandt andet kan man ikke få indpasset en vejrenovering. Selv om der er modstand mod nedrivninen, beslutter et flertal at rive porten ned
31Januar1843Offentlig auktion over NørreportEfter vedtagelsen af nedrivelsen af Nørreport på mødet d. 12. november 1842, afholdes der offentlig auktion over Nørreport. En del murgrus skal bruges til udbedring af forskellige veje. Men resten bortauktioneres
14Februar1844Peter Kastoft, Sortebrødregade klager over vægternePeter Kastoft mener ikke at vægterne udfører deres job ordentligt. I stedet for at gennemråbe gaderne, står de på et punkt, som vejafviser til Peder Dovns Slippe
1Marts1845Fattiggården i Sct. Nicolaj Gade er klar til indflytning. (Nuværende Riberhus)Præcis dato kendes ikke. Byggeriet skulle angiveligt være præsenteret for kongen under kongebesøg i 1844
31December1845Bestemmelserne for Ribe Lån og Sparekasse indsendes til KongenTilladelsen gives og banken starter op i Sønderportsgade i 1846. Kæmner Westerby køber en bygning udskilt fra "Ehlers gård". Hvor renseriet Tri har til huse i 1960. Iflg. Bestemmelserne skal Westerby stille en stue til rådighed på kontordagene
3Maj1849Jacob A. Riis bliver fødtJacob A. Riis bliver født
5Juni1849Ribes første Grundlovsfest bliver afholdt på nyopførte PuggaardsmindeVognmand Thomas Puggaard drev i flere år sit firma fra Grønnegade 12, Sadelmager Jensens hus. Købte siden jorden til Puggaardsminde. Puggaardsminde blev bygget på 25 dage af 25 murer. Der var ingen konkurrence, idet Plantagepavillonen endnu ikke var opført
21Marts1851Bomuldsvæveriet i Lindegården er godt i gangChristian Giørtz fra Nustrup, købte en gård i Sønderportsgade i 1840'erne. Lod gården nedrive og opførte Lindegaarden. På dette tidspunkt er 21 af de forventede 60 vævestole opstillet.
15Maj1854Ejerskifte Torvet 1Gæstgivergården på Torvet 1, er af Æddikebrygger Knutzen solgt til Postfuldmægtig Greisen for 14.000 Rbd.
15November1857Clement Nielsen Termansen bliver fødtKøbmand og Æresborger Clement Nielsen Termansen bliver født
14November1859Martin Theodor Lind, får kongelig bevilling til Ribe ApotekMartin Theodor Lind, får kongelig bevilling til Ribe Apotek
4Juni1860Den gamle sparekasse rykker ind i lokaler i SortebrødregadeKøber ejendommen i 1885
9Oktober1861Hoffotograf Bodil Hauschildt bliver fødtHoffotograf Bodil Hauschildt bliver født
3Oktober1863De første gasblus tændesDe første gasblus tændes
1Oktober1864Sillas Nielsen ansættes som pedel på Ribe KatedralskoleSillas Nielsen ansættes som pedel på Ribe Katedralskole
14Oktober1865Foreningen "Hejmdal" bliver stiftet på en hybel hos Bager Skjødt i GrydergadeHejmdal er navnet på Asernes grænsevogter mod jætterne og en hentydning til Ribes beliggenhed nær grænsen efter 1864
15Marts1866Meretha får attest på, at skibet er færdigbygget.Skibets navn er på det tidspunkt Håb. Skibet er det sidste, der bliver bygget i Ribe.
18September1866Fotograf Mathilde Bruun fødes i RibeHavde Fotografisk Atelier i allen ved den gamle kirkegård, som Bodil Hausschildt overtager. Bruun dør i København 9.2.1945
6Oktober1866Oprettelse af Det danske Vaabenbrødreselskab for Ribe og omegnOprettelse af Det danske Vaabenbrødreselskab for Ribe og omegn
20Oktober1869Aylet åbner portnene for de første børnEn slags børnehave, hvor vokse holdt børn under opsyn, imens forældrene arbejdede. Byggede senere Puggaardsgade 24
27Juli1872Jens Olsen, skaberen af Verdensuret bliver fødtJens Olsen, skaberen af Verdensuret bliver født
14Juli18733 grunde med huse i Puggaardsgade købes af Ribe Katedral SkoleAnmodes om hurtig nedbrydning. Lige siden og også i 2017 er der indkørsel til skolegården her.
1Maj1875Banestrækningen Ribe-Bramming åbnerBanestrækningen Ribe-Bramming åbner
20Juli1875Kong Christian IX's besøger RibeI anledning af de syd- og vestyske jernbaners indvielse. Borgmester Kiær udbragte et Leve
2August1876Folkekoncert i Ribe Domkirke ved Organisk J.H. NebelongAssisteret af Hr. Kgl. Operasanger Jastrau og Hr. Violinish Robert de Stella fra Stockholm. 500 gratis billetter udeles gratis, med understøttelse fra Kulturministeriet
9Oktober1876Selskabet bag Dronning Louises Børneasyl bliver stiftetRibes første børnehave, der var nabo til Katedralskolen. Mødet blev holdt på Greisens Hotel, det nuværende Hotel Dagmar. Børnehaven blev i 1947 erstattet af Jacob A. Riis Børnehaven
28Marts1878Johannes Erhardt Bøggild, Generalkonsul bliver født i RibeSøn af Bankdirktør Børge Thorlacius Bøggild og Hustru Sopie Magdalene. Generalkonsulen dør i Montreal, Canada, 51 år gammel, d. 23. november
25Juni1880Eksplosion i Giørtz Dampvæveri i Sct. Nicolaj GadeEksplosion i Giørtz Dampvæveri i Sct. Nicolaj Gade (Dengang Tangegade)
27Maj1881Storbrand i Lauritzens Damp-, Sov og HøvleværkMed tilhørende Tømmer- og Bræddeoplag i Saltgade
9Januar1884Juline Andersen bliver fødtJuline Andersen bliver født overtager "Byens Hjørne" efter sin mand Jens Andersen
20December1885Det besluttes at bygge et vandværkEn kolera-epidemi og hyppige tilfælde af tyfus til førend man besluttede at nedsætte et vandværksudvalg.
1Oktober1887Dagmargades Vandværk tages i driftMaskinmester Niels Tarp ansat som Vandværksbestyrer. Vandtårnet, der har adresse i Hundegade, blev forhøjet med 5. m. i 1947
15November1887Banestrækningen Ribe-Vester Vedsted åbnerBanestrækningen Ribe-Vester Vedsted åbner
30Januar1888Billederhugger Astrid Noack bliver fødtBilledhugger Astrid Noack bliver født, Grønnegade 27
4Juni1888Ribe Kommune tilbudt kopi af lysestage fra Riberhus SlotRibe Kommune tilbudt kopi af lysestage fra Riberhus Slot. Original fra 1599 stod i Weis Stue.
11Juni1889Niels Peter Theodor Lind overtager Ribe ApotekNiels Peter Theodor Lind overtager Ribe Apotek efter sin far, Niels Peter Theodor Lind
1Januar1890Fotograf Bodil Huaschildt overtager Mathilde Bruun Fotografiske AtelierSom ligger placeret ved den gamle kirkegård
29Marts1892C.F. Balslevs 25 års jubilæum som biskop87-årige C.F. Balslevs 25 års jubilæum som biskop
19Juni1892Afholds- og Folkefesten i Ribe PlantageAfholds- og Folkefesten i Ribe Plantage
1Oktober1893Carl Rudolph Fasting-Hansen fødesFødes i hjemmet, Hundegade 4. Søn af Pastor Simon Hansen
5Januar1894Offentlig auktion over nedbrydning af 3 huse i Stenbogade. Murer Skov vinder aktionen, der skal foregå inden 8 uger.For at øge pladsen omkring Ribe Domkirke, beslutter man at bryde tre huse ned i Stenbogade. Konditor H. Hansens hus havde en karnap, der i dag findes i Den Gamle By i Aarhus
29Maj1898Hele den store vestre gavlspids på Ribe Domkirke er nu nedbrudtMurværket nedad gavlen er snart afskallet. Derefter vil skalmuringen, som er begyndt, blive fortsat. Murerarbejdet på dette parti, som er under arbejde, skal være færdigt i august måned. Gavlpartiet vil efter tegningerne at dømme blive et smukt stykke arbejde svarende til det øvrige gamle historiske bygningsværk
2Oktober1898Byggearbejdet på domkirken er nu så vidt fremskredet, at kobberdækningen af det parti, som er under arbejde i år, blev påbegyndt i fredags.  Af Marietårnet, som bliver opført nyt fra grunden af, er den nederste halvdel af murværket ligeledes færdig og er foreløbig bleven afdækket med et interimistisk tag, indtil en fortsat bevilling bliver vedtaget. Gennem dette tårn fører en granit-vindeltrappe op over hvælvingerne på hovedskibet, som bliver den egentlige opgang til det store tårn. 
1Januar1899Theodor Louis Max Petermann firmaet blikkenslagerfirmaet Peterman i Ribe. Forretningen lå Torvet 4 og han boede selv på 1. salHan var naver fra Tyskland, men stammede oprindeligt fra Østrig. Max havde i de forgangen år rejst rundt i Europa og arbejdede på forskellige arbejdspladser. Theodor Louis Max Petermann bliver gift og får fire sønner. Den tredje søn, Carl, blev senere en af pionererne inden for plastforarbejdningsindustrien i 1950-ernes Danmark, og grundlægger virksomheden Brødrene Petermann. Carls søn bliver opkaldt efter bedste faderen, og han grundlægger i 1986 MP PLAST a/s.
1September1899Undervisningen starter i Ribes Private SeminariumSkolen indvies først d. 15. september. Skolen startede i lokalerne, Kurveholmen 2
15September1899Ribe Seminarium grundlæggesRibe Seminarium grundlægges af præsten Simon Hansen
17Juni1900Brorsonsminde, grundstensnedlæggelseBrorsonsminde bliver indviet d. 17. oktober samme år
10Oktober1900Mariatårnet på Ribe Domkirke er færdigtIflg. En notits i Ribe Stiftstidende, er Mariatårnet på Ribe Domkirke nu færdigt. Iflg. En artikel i Vestjyllands Socialdemokrat 14.05.1898, var planen, at det skulle ha været færdig i sommeren 1899
17Oktober1900Brorsonsminde, indvielseBrorsonsminde, indvielse
1Februar1901Indbyggertal Ribe Købstad: 4243Indbyggertal Ribe Købstad: 4243
2August1901Maleren Stephan Ussing afslutter studietur i byenEfter at have studeret Stampemølleåen, Engparti ved solnedgang og Ribe Domkirke i en måneds tid, er maleren nu atter rejst tilbage til København
1Juni1902Taarnborg bliver solgt til IndenrigsministerietTaarnborg bliver solgt til Indenrigsministeriet for 20.000 kr. og bliver posthus
31December1902De Sidste VægtereDe besluttes at nedlægge vægterordningen (en kortvaring beslutning)
15Juni1903Anders Sørensen Vedel, Mindesten afsløretAnders Sørensen Vedel, Mindesten afsløret
5August1903Flere ugers regn kulminerer med skybrudFlere ugers regn kulminerer med skybrud
7August1904Indvielse af Ribe DomkirkeKong Chr. IX gæster Ribe i forbindelse med indvielse af Ribe Domkirke
22August1905Den engelske flåde gæster byenBesøg af 350 engelske Officerer,
Underofficerer og Menige fra den store engelske
Flaade ved Esbjerg
18Oktober1906Gasværkseksplosionen i RibeRensehjulet sprænges fuldstændig i luften. Huse inden for 500 meter revner og ruder sprænges i stykker
1Januar1907Opførsel af Vandtårnet på Tangevej. Ingen præcis data er endnu knyttet hertil.Vandtårnet på Tangevej er et tidligere vandtårn beliggende på Tangevej i Ribe nær Ribe Station. Vandtårnet er opført i 1907 til institutionen Ribelund og blev senere i 1952 renoveret og udvidet. Det var i drift ind til 1990.

Tårnet er ca. 30 m højt og har en diameter på ca. 6m.
30Juni1907Kosmorama på hjørnet af Overdammen og Fiskergade viser sin første filmKosmorama på hjørnet af Overdammen og Fiskergade viser sin første film. Købmand H.A. Bojsen stod bag biografen med plads til 150 mennesker
19December1908Eleverne på Ribe Katedralskole opfører SoldaterløjerOpføres af skolens øverste klasser, i gymnastiksalen. Efter forestillingen, var der dans i syngesalen
21April1909Indvielse af Ribe Alderdomshjem Indrettet i hovedbygningen til det tidl. by- og amtssygehus
19Juni1909Infomøde om opstart af brugsforening for Ribe og omegnInfomødeet blev afholdt i Industriforeningens sal, Grønnegade 15
22September1909Tegnet postkort af GrydergadeGrydergade 9 er uden 2. sal på dette tidspunkt og karnappen på Grydergade 16A går helt ud til vejkanten.
30Oktober1909Brugsforeningen for Ribe og Omegn åber sin første butik, Torvet 22Brugsforeningen for Ribe og Omegn åber sin første butik, Torvet 23
3December1909StormflodRibe rammes af en stormflod
1August1910Foreningen Gaa Morgentur Foreningen stiftesFormål er at få byens unge herrer op om morgenen for at nyde den friske luft i Ribe og Omegn.
14Januar1911Hostrup "Den Tredje" opføres på Ribe KatedralskoleAf de to øverste klassers elevforening
9August1911Foto af damekomsammen i Backhaus's haveAnledningen kendes ikke
6November1911StormflodStormflod - 4,4 meter. Herman Stormflod, Bredeslippe blev født under stormfloden.
2August1912Ribe Dyrskue 1912Ribe Dyrskue 1912
6Januar1913Ribe Kammersluse bliver taget i brugRibe Kammersluse bliver taget i brug
11Januar1913Eleverne på Ribe Katedralskole opfører forestillingen AbekattenUdelukkende drenge. Senere Journalist J.K. Rosenstand har fremtrædende rolle i forestillingen
24August1913Indvielse af Dronning Dagmar StatuenAnne Marie Carl Nielsens Dronning Dagmar statue på Ribe Slotsbanke indvies med folkefest
1Juni1914Det store kastanietræ i Ribe Katedralskoles gård bliver fælletDen præcise dato kendes ikke. Utæthed i gasrørende i jorden ved træet, kvæler træet
14Juni1914Offentliggørelse af Mindestenen for de faldne under de Sønderjyske krigeStår på dette tidspunkt modsat af, hvor den stor i 2017.
20April1915Ribe og omegns Brugsforeningen rykker ind i Nederdammen 27Fra Torvet 22 til Nederdammen 27, der ejes af bygmester M. Nielsen, som havde købt bygningen af stiftsprovst P.J. Pedersen
9Juli1915Mindeplade over Jacob A. Riis opsat på ejendommen Skolegade matr. nr. 309Mindeplade over Jacob A. Riis opsat på ejendommen Skolegade matr. nr. 309
1September1917Hugo Matthiessen påbegynder sin fotografering af RibeNationalmuseet sender Hugo Matthiessen til Ribe for at gennemfotografere byen
15Juni1919ValdemarsdagenValdemarsdagen, hvor Dannebrogs 700-årsdag blev festligholdt
18September1919Nissens Cikoriefabrik på Mellemdammen brænderSkaderne er så store, at fabrikken ikke bliver genopført
23Februar1920Peter Tom-Petersen tegner SkibbroenPeter Tom-Petersen tegner Skibbroen
15Juli1920Kongeparret gæster RibeKongeparret gæster Ribe i forbindelse med Studenterforeningens 100 års jubilæum
16Juli1920100-års jubilæum Studenterforeningen100-års jubilæum Studenterforeningen
5Februar1921Karneval "Klubbens Hotel"Karneval "Klubbens Hotel"
17Februar1921Børge Ring bliver født i RibeVinder en Oskar statuette i 1986 for fløjtesangen i tegnefilmen Valhalla
3Juli1921Nationalhistorisk festÅrsdag for genforeningen med det tabte Sønderjylland.
24August19213 piger drukner under badning ved Ribe Kammersluse3 piger på 3, 13 og 28 år. 3 årige Helga Sofie Callesen var datter af smedemester Jørgen Callesen i Grønnegade.
4Oktober1922Portræt af Krogs Margarine i Ribe StiftstidendeSøren Krog kom til Ribe fra Mors i 1922 og opførte en margarinefabrik på den nuværende adresse Dronning Dagmarsvej 8. (Datoen for artiklen i Ribe Stiftstidende er ikke 100% bekræftet)
14November1922Stormflodssøjlen indviesStormflodssøjlen indvies
1April1924Knud Heide - Andersen starter i lære hos Bentzons BoghandelMellemdammen 17
28Juni1925Offentliggørelse af GærpigenRejst af WAHL - HENIUS Institutets Elev Forbund - Chicago - USA. Fortolket af Josephine Nielsen-Bergqvist i 2017: Anders Bundgaard (1864-1937), "monoment for gærinsfysiologen Emil Christian Hansen", 1925. Monumentet er sat over en af Ribes lærde mænd. Gæringsfysiologen Emil Christian Hansens (1842-1909) studier i øllets mikroorganismer skaffede ham, ud over en doktorgrad, en stilling som forstander på Carlsberg Laboratorium i 1879. Blandt andet fandt han frem til, at ølgæren bestod af mange forskellige slags svampe og kunne opdeles i vildgær og kulturgær - det var kulturgæren, man skulle bruge til ølbrygning. Denne rendyrkede gær blev af I.C. Jacobsen stillet gratis til rådighed for andre ølproducenter verden over, og således blev Hansens gær en vigtig brik i brygningshistorien.
Billedhuggeren Anders Bundgaard, der nok er mest kendt for Gefionspringvandet i København, har udført nærværende monument over gærfysiologen. Monumentets hoveddel viser personificeringen af gæren - her i form af en kvinde - skudt op ad karret med sådan en kraft, at det er bristet. Som en dansk pendant til Barrias "Naturen", der afslører sig selv for videnskaben (1897) har gæren løftet sløret og lader videnskaben nærstudere hende. Netop denne skulptur kan Hansen selv havde set, da Carl Jacobsen købte den af kunstneren i 1897 og udstillede på Ny Carlsberg Glyptotek. Med udførelsesåret, 1925, in mente er "Gærpigen" - som skulpturen kaldes i folkemunde - et mærværdigt værk: Allegoriske værker som dette dominerede skulpturverdenen omkring 1890-1900, men op i midt-20'erne virker det som en bagstræberisk affære. Dog kan man pointere, at Bundgaard med denne skulptur kæder Hansen sammen med Bryggeren og dennes kunstsamling i København. Monumentet blev i sin tid finansieret af dansk-amerikanere, som var tilknyttet Wahl-Henius Instituttet i Chicago, der var et af de første steder, hvor Hansens gær blev anvendt.
27Juli1925Ripenser-samfundets selskabelige sammenkomstRipenser-samfundets selskabelige sammenkomst på Hotel Dagmar
6September1925Odd Fellow Loge for Ribe bliver indviet under navnet "Riberhus". Hidtil har brødrene i Ribe højrt ind under logen i Esbjerg. Odd Fellow Logen i Ribe får samtidig eget lokale, idet der i tagetagen i den af tømrermester Peters opførte ejendom på Skibbroen 31 er indrettet en sal.
29April1926Forulykket rutebil på DamvejRutebilen, der kørte ruten Arnum-Spandet-Ribe, forulykkede på Damvej den 29.4. 1926. Ved uheldet blev den 25-årige bankassistent Anna Kristine Weiss Jørgensen påkørt og dræbt af rutebilen, da hun var på vej til sin bopæl på Damvej.
10August1926Ydermøllens 400 års jubilæumJohan Damsgaard har udført Egetræsstykke med vers til jubilæumsgave
8September1926AnsgarfestenFesten blev afholdt i anledning af 1100-året for Angars ankomst til Danmark, og der deltog foruden kongeparret gejstlige fra hele Skandinavien.
31Marts1928Det Særlige Bygningssyn giver tilladelse til at bygge i porten, Mellemdammen 18Begrundelse: Hvad gårdsiden angår, egentlig ikke nogen forringelse af det så overordentlig maleriske og stemningsfulde gårdbillede. Facaden har alligevel for stueetagens vedkommende mistet al værdi.
1April1928Aage V. Jørgensen overtager Termansens BoghandelAage V. Jørgensen (f. 1895) overtager, som Gyldendal-forhandler. Efter 115 år er bogladen nu ikke længere i den termanske slægt.
14April1928Cigarhandler N.N. Petersen får lov til at inddrage porten i Mellemdammen 18 til butikTilladelsen gives af Bygningskommissioen v. Byarkivar Købmand C.N. Termansen
6August1928Kosmorama viser filmen Allahs HaveRibes første biograf på hjørnet af Overdammen 7 og Fiskergade. Havde adresse her fra 1907 til 1934
3Oktober1928Munketorvets anlæggelse begyndtesMunketorvets anlæggelse begyndtes
23November1928StormflodStormflod - 4,5 meter
23November1929Ditlev Lauritzen fylder 70Skibsreder, konsul Ditlev Lauritzen fylder 70 år. Søn af Tømmerhandler Jørgen Lauritzen og Hustru, født Pontoppidan
1Januar1930J.P.A. Rasmussen bliver bypostbudEfter at have været landpost
5Januar1931Ribe Svineslagteri starter produktionen i nye bygningerRibe Svineslagteri starter produktionen i nye bygninger på Seminarievej
27December1932Mekaniker taber væddemålSkulle bære cykel ud til Kammerslusen og aflevere den og gå hele vejen hjem igen på under 4 timer og 15 min. Tabte væddemålet
10Juni1933De første ripensere ser tvEn udsendelse fra London. Immaunel (eller Emmanuel) Christian Jensen er teknikeren og opfinderen bag
1April1934Ribe Alderdomshjem 25 års jubilæumRibe Alderdomshjem 25 års jubilæum. Ribe Kommune købte tidligere syehus's bygninger ved St. Laurentiigade og indretter Ribe Alderdomshjem
5Juni1934Efter at være blevet vendt 180 grader genåbner Hans Tausens husEfter at være blevet vendt 180 grader genåbner Hans Tausens hus
23Juli1934Clement Nielsen Termansen udnævnes til æresborgerKøbmand Clement Nielsen Termansen udnævnes til æresborger
1April1935Knud Heide - Andersen overtager Bentzons BoghandelMellemdammen 17. Har butikken frem til 1. juli 1971
30Juni1935Niels Peter Theodor Lind fratræder som apotekerNiels Peter Theodor Lind fratræder som apoteker
2Juli1936Det rullende postkontor gæster RibeI forbindelse med Ribe-festspillene gæster Det rullende postkontor byen
3Juli1936Det Kongelige Teater opfører "Det gamle spil om enhver"Det Kongelige Teater opfører "Det gamle spil om enhver". Første af fire forestillinger. (4-5-6. juli)
1August1936Mindestenen for Overlæge P. NielsenPræcis dato ukendt. Naturstenen bærer en portrætmedalje udført af billedhuggeren Carl Marten Hansen
6September1936Kirkeskibet "Marie" bliver opstilletKirkeskibet "Marie" bliver opstillet ved en lille højtidelighed i en glasmontre i Ribe Domkirke
27Oktober1936StormflodStormflod - 4,5 meter
19Januar1937Ribe Rutebilstation bliver stiftetOprettedes efter initiativ af Handelsstands- og håndværkerforeningen
23August1937Svømmestævne i DagmaråenEsbjerg, Sønderborg og Ribe kæmper mod hinanden.
22April1938Billist kører i vandet ved SkibbroenEn Gredstedbroborger kører i vandet ved Skibbroen
3April1939ValgdagValgdag - optagelser fra indgangen til Det Gamle Rådhus
21Juli1939Kronik Vestkysten, Journalist K.H. RosenstandOm livet og udviklingen på Ribe Holme. Kronikken giver også svar på, hvorfor det hedder Sviegade
13August1939Ribe Friluftsbad etableresRibe Friluftsbad ved Havedal indvies
13August1939Folkefesten åbnes - 13-20 augustFolkefesten åbnes - 13-20 august
13August1939Reveille gennem byen søndag morgenReveille gennem byen søndag morgen
18August1939BørnehjælpsdagenBørnehjælpsdagen i forbindelse med Folkefesten
20August1939Vognoptog gennem byenVognoptog gennem byen i forbindelse med Folkefesten
6Oktober1939Kronik Vestkysten af Journalist K.H. RosenstandUnder overskriften Taarnborg i Ribe - Fra adelshus til bispebo
9April1940BesættelseBesættelsen
1August1940Rued Langgaard ansættes som domorganist og kantor ved Ribe DomkirkeVar ansat til sin død i 1952
30August1940Vestkysten Kronik af Journalist K.H. RosenstandOm skiltningen i gamle byer, herunder Ribe. Med henvisning til bagerskilt og karnap fra Stenbogade, der nu er i Den Gamle By i Aarhus og skiltet med den piperygende Neger ved Clausen, Mellemdammen 18
1September1940Rued Emmanuel Langgaard flytter til RibeRued Emmanuel Langgaard flytter til Ribe. Flytter ind i Gravsgade 21
4Juli1941Vestkysten Kronik af Journalist K.H. Rosenstand under overskriften Da Ribe endnu var SkibfartsbyDetaljeret beskrivelse af Ribes søfart i 16. århundrede
30Juli1941200 året for Obbekjærs overgang til selvejeIndtil Reformationen hørte Obbekjær under Nonneklosteret i Ribe. Efter Reformationen blev Obbekjær underlagt Lensmanden på Riberhus
1August1941Tyske soldater foran Politistatioen på GiørtzvejTyske soldater foran Politistatioen på Giørtzvej
12November1941Stiftende Generalforsamling Ribe BoligforeningFormand Boholder Dahl Christensen, Næstformand Varmemester Arnold Petersen. Arnold Petersen bliver senere formand og roses gang på gang for sit store arbejde i boligforeningen
14Juni1942Riberhus SlotsbankeI 1941-1942 blev Riberhus Slotsbanke gennemgravet af Nationalmuseet og samtidig fuldstændig istandsat med vand i voldgravene m.v. Den 14. juni 1942 blev der holdt en festgudstjeneste med en speciel Rued Langgaard komposition over Dronning Dagmar.
12Marts1943Møbelfabrikken, Fords Automobilværksteder og Ribe Atuomobilforretning brændes ned af sabotørerMøbelfabrikken, Fords Automobilværksteder og Ribe Atuomobilforretning brændes ned af sabotører
12Oktober1943Stortebrødreklosteret, 400 år siden det omdannes til almindeligt hospitalNuværende Sct. Catharinæ Kloster
17December1943Grønnegade 15 saboteres med brandHåndværker og Industriforeningens bygning, Grønnegade 15 saboteres med brand
18Februar1944Rosenstand Kronik under overskriften: Da Ribe fik DamperOm det lille dampskib Kvik
14Juli1944Rosenstand Kronik Svenskerne i Ribe - Et 300 aars mindeJournalist K.H. Rosenstand skriver om svenskernes besættes af slottet Riberhus i 1644
29September1944Rostand Kronik: En strid om en gammel Ribe-BrøndBrønden lå placeret i området omkring hjørnet af Korsbrødregade og Nygade.
7Oktober1944Toglinien mellem Ribe og Hviding saboteres. Et tysk godstog bliver afsporetFrihedskæmperne omkring bøssemager Sigurd Laursen og reservepolitibetjent Kaj Lykke Sørensen sprænger jernbanene mellem Ribe og Hviding. Et tysk godstog blev afsporet. Desværre opdagede linieeftersynet bomberne på linien mellem Gredstedbro og Ribe. Målet kunne há været den sydgående transport med 416. Infanterie-Division, der var tvunget til at bruge den vestlige strækning syd på. 
30Oktober1944Kommunen vedtager at opføre Korsbrødregade 30-32Bygmester er J.M. Clausen
28Februar1945Modstandmand Knud Andersen bliver hårdt såret under en aktion i Tange PlantageDør af sine kvæstelser i Frøslevlejren d. 23. april 1945
10Juni1945Mindegudstjeneste Ribe Domkirke8 modstandsfolk fra Ribe mistede livet under 2. Verdenskrig og der afholdes mindegudstjeneste i Ribe Domkirke
17April1946Arbejdet med nyrestaurering af Pavillon i plantagen er færdigtForskønnelseskomiteen overdrog den nyrestaurerede Pavillon til forpagter Frk. Olga Henriksen og Hotelejer Jens Petersen. Restaurering nødvendigt "efter den røverrede tyskerne efterlod"
6Juni1946Spare- og Lånekassen for Ribe by og Omegn, 100 års jubilæumPopulært kaldet Den Gamle Sparekasse
15November1946Journalist Rosenstand Kronik under overskrift Et Ribehus i forfaldOm Sprøjtehuset, Torvet 16
31Januar1947Kronik af Journalist K.H. Rosenstand under overskriften "Af Ribe Plantages Saga"Om Ribe Plantage og mindestenen for Stiftamtmand Molkte
28Februar1947Kronikken Hvad et gammelt Ribebillede fortæller af Journalist K.H. RosenstandKronikken tager udgangspunkt i oversigtsbilledet over Ribe Station og Gasværk fra omkring 1875
21Juni1947Jacob A. Riis-festenJacob A. Riis-festen - afholdt til fordel for mindefonden til oprettelse af Jacob A Riis-børnehave
18April1948A/S Ribe Jernstøberi fejrer 100-års jubilæumA/S Ribe Jernstøberi fejrer 100-års jubilæum
25Maj19481000 års festen1000 året for oprettelse af bispestolene
3Juli1948Fælles brandøvelse mellem Esbjerg, Varde og Ribe stationEt samarbejde mellem stationerne blev efter befrielsen udbygget.
31December1948Ribe Pigekor stiftesRibe Pigekor havde i mange år til huse i Brorsonsminde og var styret af korleder Elisa Vagnkilde
7Maj1950Klubbens Hotel brænderTagbrand Klubbens Hotel
10Juli1950Tre 12årige børn omkommer under badning ved Ribe KammersluseTre 12årige børn fra Rold Skole på Fyn omkommer under badning ved Ribe Kammersluse
29Marts1951Påbegyndelse af asfaltering af GrydergadePå dagen starter man med at bryde de gamle brosten i Grydergade op. Herefter asfalteres gaden
24December1951Hoffotograf Bodil Hauschildt dørHoffotograf Bodil Hauschildt dør
11Maj1952Første TulipanfestDen første tulipanfest afholdes
28Maj195216 søstre - bosiddende i Ribe og medlemmer af Rebekkaloge nr. 12 Prinsesse Marie, Esbjerg - nedsætter et udvalg med det formål at oprette en Rebekkaforening.Bliver senere til Søsterloge nr. 38 Sct. Catharina I.O.O.F.
10Juli1952Domorganist Rued Langgaard dør i RibeDomorganist Rued Langgaard dør i Ribe
14Februar1953Rebekkaforeningen Sct. Catharina blev institueretBliver senere til Søsterloge nr. 38 Sct. Catharina I.O.O.F.
18Maj1953Tulipanfest 1953Tulipanfest 1953
25September1953Valdemarskolens IndvielseValdemarskolens indvielse
26Maj1954Vestkysten: Vandrehjemme Tourist-Hotellet, Hundegade 28 er begyndt at modtage gæsterVestkysten: Vandrehjemme Tourist-Hotellet, Hundegade 28 er begyndt at modtage gæster
29September1954Ringvejen bliver taget i brugRing- /omfartsvejen - A11 - bliver taget i brug
23November1954Redaktør C. Willemoes dørRedaktør C. Willemoes dør i Ribe
22April1955Chauffør Svend Jepsen, Ringbilerne har købt politikontorer i KorsbrødregadeKøber bygningen af restauratør Koed, Højskolehjemmet. Overtagelsen sker 1. maj
30Oktober1955Ribe Politikorps fejrer 100-års jubilæumRibe Politikorps fejrer 100-års jubilæum
2November1955Runestav med 342 runetegn udgravesRunestav med 342 runetegn fundet i udgravninger i brændtomte i Præstegade
11November1955Overpostbud J.P.A. Rasmussen, 65 årOverpostbud J.P.A. Rasmussen, 65 år
30November1955Frk. Amalie Termansen påkørt i stærk tågeAlvorlig kvæstet efter påkørsel i tæt tåge. Slagtermeste Chr. Warming, Gram førte bilen og ulykken skete ved Trojelsknæ
30November1955Overpostbud J.P.A. Rasmussen forlader postvæsenetEfter en lang karriere som både landpost, bypost og pakmester
12December1955Halfdan Lange er død i TysklandHalfdan Lange er død i Tyskland, 57 år gammel. Søn af adjunk J. Lange. Særdeles kendt for sit arbejde med ringmærkning af storke
26Januar1956Telefonboksen placeret i trekanten på Torvet bliver smadretEt løbsk hestekøretøj tilhørende vognmand Madsen smadre telefonboksen. Herefter er alle enige om, at boksen er dårligt placeret på midten af Torvet
1Februar1956Telefonboksen på midten af Torvet bliver ødelagt af løbsk hestekøretøjHestekøretøj tilhørende vognmand Madsen løber løbsk og nedlægger telefonboksen på midten af Torvet. Telefonboken er vigtig i forhold til at tidsbestemme billeder og ses blandt andet fra billedeserien fra den første Tulipanfest. Efterfølgende er alle enige om, at boksen står dårligt placeret og skal genopføres et andet sted
12Februar1956En af de gamle bygninger i Tømmerhandler Danielsen brænderBygningen i Saltgade og langs Seminarievej, der i gamle dage var tømmerhandel, brænder ned. Et par brødre på 8 og 9 har leget med ild i bygningen og troet de havde slukket et bål med sne. Bygningen brænder ned. I bygningen står der: En 6 mdr. gammel BMW tilhørende ekspotør Harald Fogtmann. Ribes ældste bil fra 1911 tilhørende Karatmager H. Sørup. En blandemaskine tilhørende Lauridsen og Knudsen
13Februar1956IsvinterIsvinteren har gjort det kritisk for fuglene. Falck og gasværksfolkene hukker våger i isen til fuglene, flere steder i byen. Landmændene hjælper med foder
19Februar1956Mariane Hansen, 60 årGift med cykelhandler Hansen i Sønderportsgade
25Februar1956Skomagermester Jørgen Schmidt, 70 årSøn af Maskinmester på Crome og Goldschmidts fabrikker. Arbejdede der selv i 1 1/2 år. Kom i lære hos skomager Jensen i Grønnegade. Arbejdede efter endt lærertid på skotøjsfabrikken Nisssen Hansens i Lindegaarden. Selvstændig fra 1912. Lever nu i bedste velgående i den gamle kapellanbolig i Præstegade. Jeg har også lavet gymnastik hos Stockholm-Simonsen fortæller J. Schmidt
18Marts1956Eli Tranholm, 60 årKøbte efter krigen Foto-Lauridsens forretning og drev den på en god og dygtig måde. Købte for et par år siden Rosenalle 4
29August1956Tagkonstruktionen på Ribe HallenDe 12-13 meter buede træbjælker er ved at være på plads
14September1956Biskop M.C. Lindegård dørEt par minutter over midnat, 67 år gammel
17September1956Hotel Stenbohus og Hotel Dagmar har fået tvGenerelt synes ripenserne at være mere afventende med at købe det nye vidunder
1Oktober1956Et Aktieselskab bag "Klubben" bliver stiftetFormålet med aktieselskabet var at købe nogle lokaler til til klubbens anden afdeling, den selskabelige. Aktieselskabet købte Skolegade 6 og bygningen kaldes den dag i dag Klubbens Hotel
7November1956Turistforeningen har købt Fiskergade 3Går straks i gang med restaureringen
30Marts1957Holmebroen bliver revet nedOffentliggørelsen af beslutningen om at rive Holmebroen ned
17Maj1957Rebekkaloge nr. 38 Sct. Catharina bliver institueretRebekkaloge nr. 38 Sct. Catharina bliver institueret
22August1957Carlo Petersen, ophørsudsalget starterEfter 97 år i Ribe lukker Carlo Petersen. Forretningen ligger i Grønnegade.
26August1957Postmester C. Knudsen stopperHar siddet i stillingen siden 1942. Posthuset er på dette tidspunkt i Puggaardsgade
1September1957Toldforvalter Ellen Wolden Ræthinge, 40 års jubilæumDanmarks første og eneste toldforvalter
15Oktober1957Hotel Riberhus solgtChr. Ervald sælger Hotel Riberhus til københavnsk hotelmand
4November1958Ribe Sygehus fylder 50 årRibe Sygehus fylder 50 år
24Januar1959Voldsomme oversvømmelser af bagvandSå store oversvømmelser er ikke set i mange år
1Februar1959Restauratør Koed, Saltgade sælger sit forretningTil C.M. Carlsen, Esbjerg. Den nye ejer agter at lave forretningen om til et selvbetjeningsvaskeri
5Februar1959Jacob Thorup, 80 årFhv. Arbejdsmand, bor i et af de små huse i Præstegade
9Februar1959Folkebiblioteket åbner i SaltgadeEr flyttet fra Puggaardsgade
9Februar1959Ejner Dau, 50 årSnedkermester, Sønderportsgade
12Februar1959Elektrisk gadelys klar i: Grydergade, Nygade og den sydlige del af SønderportsgadeBetragtes som 2. etape og man fortsætter nu med Sct. Nicolaj Gade
15Februar1959H.C. Skovmose, 50 årByrådsmedlem og Møbelhandler
22Februar1959Tømrer Knud Kristensen, 50 årKnud Kristensen, Vestergade, 50 år. Søn af Kr. Kristensen (Kristian Tømrer) Knud er dygtig til at lave skibsmodeller og en af de flotteste har han skænket til Marineforeningen og pryder Marinestuen
27Februar1959Ribe tandlægen Gudrun Christensen forsøger selvmordEfter at blive frikendt i Ribe Ret, fra en skattesag, forsøger tandlægen at begå selvmord fra slusebroen ved Hvide Sande. Bliver dog reddet
6Marts1959Biludstilling Ribe HallenFord Forhandler Brdre. E. & S. Rasmussen udstiller Ford nyhederne Consul og Zephyr. Borgmester L. C. Nielsen åbner udstillingen
10Marts1959Ingeborg Rasmussens danseskoles 17. elevopvisningI Ribe Hallen
14Marts1959Dansk Pop showet Stjerne-paraden gæster Ribe Hallen500 mennesker ser Gustav og Jørgen Winckler i spidsen for showet
17Marts1959Fortsatte undersøgelse af vandkvaliteten i Friluftsbadet ved EngvejSundhedskommissionen henviser til Sundhedsstyrelsens udtalelse d. 3. marts
17Marts1959Hans Otzen, 80 årRentier Hans Otzen, Sct. Jørgensvej, 80 år
20Marts1959Billede af udvidelse af Valdemarskolen - fløjen ud mod Simon Hansens VejTekst til billede: Byggeriet ved Valdemarskolen skrider nu hastigt fremad, og som det ses på billedet, vil man inden mange dage være så vidt fremme, så tømmeret kan rejses
21Marts1959Fælles brandøvelse mellem Esbjerg, Varde og Ribe stationAfholdes ved Gasværket. På dette tidspunkt en fast tradition med fælles øvelse hvert år
2April1959Billede af arbejdet med det nye Andelsmejeri RiberhusBygmester er O. Olesen, Brøns
6April1959Dødsannonce, Købemand Hilmer HansenOmtrent 85 år gammel. (citat!) Søn af Køb- og Bankmand Andreas Hansen. Overtog forretningen Krogen efter sin far. Indehaves nu af søstersønnen Verner Thun. Hilmer blev gift med Margrethe Hansen i 1902
9April1959Morsomt 9. april mindeEn lille solstrålefortælling, som fandt sted d. 9. april 1940 og overværet af tømrermester Gorg Peters, der fortalte den i et selskab forleden. Efter at yske flyvere allerede fra 5-tiden om morgenen havde overfløjet byen, kom de første tyske biler og motorcykler ved 9-tiden og ved Sønderport stod blandt så mange andre to ældre damer fra Gravsgade og var dybt rystede, mens de diskuterede, hvad der nu ville ske. - Det er jo frygteligt sagde den ene af damerne. - Ja, hvad mon der vil ske med vort land og os, sagde dan anden. - Ja, sagde den første, det ville nu aldrig være sket, dersom gamle Stockholm Simonsen havde levet! Til orientering til de nyere slægtled skal noteres, at Stockholm var gymnastiklærer på Ribe Katedralskole. Han var en gæv mand der også var danselærer og skattet løjtnant for den gamle borgervæbning. Hitler havde næppe indtaget Ribe, hvis han havde været i live, går det spøjse minde på.
10April1959Tilladelse til nedrivening af Von Støckens Plads 2Ribe Diskontobank har fået tilladelse til nedrivning, men må ikke påbegynde nybygning før efter 1. august
15April1959Dødsannonce, Frk. Ragnhild Bernhardt, 74 årDrev på et tidspunkt iskiosk ved Dagmarsbroen
17April1959Billede af forår ved Museumshaven/AndeøenKvinder fodrer svaner og to drene i robåde på Ribe Å. I baggrunden ses Nederdammen 34C
17April1959Fordobling af de gamle gaslygter på SkibbroenI takt med at hovedgaderne i Ribe får moderne belysning, bliver de gamle gaslygter i overskud. 5 af disse vil de kommende dage få opstilling på Skibbroen. Dermed vil der være 10 i alt.
21April1959Ribe Alderdomshjem 50 år(Den røde bygning ved Midgårdhus??)
29Maj1959Ligbærerlauget opløser sig selvDet hæderkronede snart 600-årige Ribe Ligbærerlaug opløser sig selv
2Juni1959Ribe Turistforening fejrer 25 års jubilæum som biografejer. Ribe Turistforening fejrer 25 års jubilæum som biografejer. Overskuddet af driften går til restaurering af Ribe gamle huse
14August1959Ribe og omegns Brugsforeningen fejrer 50 års jubilæum i Ribe HallenRibe og omegns Brugsforeningen fejrer 50 års jubilæum i Ribe Hallen
14August1959Et voldsomt uvejr driver ind over SydvestjyllandOmrådet mellem Ribe og Bramming er særligt ramt og på Ribe Mark brænder en ejendom tilhørende Frode Damkjær Schmidt
1September1959Hotel Riberhus lukker og omdannes til AlderdomshjemOmegnskommunerne Nr. Farup, Øster Vedsted, Vester Vedsted og Seem har købt hotellet af Chr. Ervald. Pris 214.350,- kr.
17September1959Genåbning nyrenoverede lokaler Iversens Kaffe, Vin og KonservesSønderportsgade 5
16Oktober1959Johan Poulsen, 60 årFører af rutebåden Kristine. Betegnes som den der kender Vadehavet bedst. Gift med afdøde Thomas Thomsens ældste datter, Emma
16December1959Portræt af 40 årige Aksel Elmose Andersen, AarhusRibes nye stadsingeniør
2Marts1960Foto af baneterrænet ved Ribe Station, der er under store forbedringer. Perron 2 skal blandt andet udbedresFoto af baneterrænet ved Ribe Station, der er under store forbedringer. Perron 2 skal blandt andet udbedres
2Maj1960Foto af Perron 2 ved Ribe StationMan har nu fået tilført så meget sand, at perron 2 kan blive lige så høj, som perron 1
9Maj1960Grønnegade 44 skal rives nedOffentliggørese af nyheden om, at Grønnegade 44 skal rives ned
15Maj1960Tulipanfest 1960Tulipanfest 1960
7Juni1960Parkeringsforbud indføres i StoregadeForbudet gælder hverdage 7-18 og lørdage 7-15
20Juli1960Skuespiller Dirch Passer besøger RibeVestkysten beskriver ham som et fabeldyr, med en hale af børn efter sig
23August1960Foto af de nye molesten, der er opsat som autoværn langs SkibbroenEfter lang tids debat omkring autoværn langs Skibbroen, er dette blevet en elegant løsning
24August1960Eksplosion i slagtermester Holger Jensen, Saltgades forretning17 årige lærling Benno Jensen ville tænde en gasovn. Fik tændt for gassen og så blev han forstyrret af en telefon. Da han vendte tilbage og tændte ovnen, eksploderede den.
14September1960Indvielse af lysanlæg på Ribe StadionLysanlægget kostede 8.000,- kr.
16Oktober1960Brorsons Minde, 60 årGrunden ejes oprindelig af den kendte jødiske Ribe-købmand Ballin, der skænkede grunden til opførelse af Dronning Louises børneasyl. Asylbestyrelsen ville dog hellere bygge i Puggaardsgade og solgte grunden til Missionshuset. Grundstensnedlæggelsen fandt sted 17. juni 1900
25Oktober1960Den Antikvariske Samling køb af Quedens Gaard muliggøres af stor pengegave fra Carlsbergs MindefondQuedens Gaard købes af Den Antikvariske Samling. Købet af muliggøres ved hjælp af støtte fra Carlsbergs mindelegat. Pengene overrækkes ved højtidelighed på Ribe rådhus
7November1960Ribe Diskontobank flytter ind i den nyopførte bygning v. Støckens PladsDen 105 år gamle bank flytter fra lokalerne i Stenbogade, som de har solgt til Vestkysten
1December1960Quedens Gaard overtages af Den Antikvariske SamlingQuedens Gaard overtages af Den Antikvariske Samling. Købet muliggøres efter stor pengegave fra Carlsbergs Mindefond
1Januar1961Mogens Bencard ansættes som antikvarMogens Bencard ansættes som antikvar. Første måneder på prøve, til eksamen er bestået
2Januar1961Vestkysten klar i de nye lokaler, Torvet 7Ombygningen af Ribe Diskontobanks tidligere ejendom er fuldført på rekordtid. Flytter fra Torvet 12
30Marts1961Quedens Gaard hærges af pyromanbrandQuedens Gaard - tagkonstruktionen - hærges af pyromanbrand
1Marts1962Korsbrødregade 27 brænder. Tagetagen bliver meget beskadiget.Huset får herefter den udformning, som huset har i 2017, hvor en høj 2. sal er lavet om til skrå gavl.
30Marts1962Skovpavillonen restaureres for 10.000,- kr.Ejer af Hotel Dagmar, Tage Petersen har overtaget Skoven / Pavillonen
6Maj1962Tulipanfest 1962Tulipanfest 1962
10Oktober1962Bunker på Valdemar Sejrs Alle 23 blev revet nedEntreprenørfirmaet Willy Jensen går i gang med nedbrydning, der foretages med lufttryk. Dermed er der kun 7 bunkere tilbage i Ribe
1December1962Finn Jelsberg overtager Termansens BoghandelFinn Jelsberg overtager Termansens Boghandel
16April1963Bevaringsdeklarationen tinglysesVedrører alle på alle ejendomme i bykernen. Deklarationen foreskriver, at bebyggelsens ydre fremtræden skal bevares i samme skikkelse, i hvilken den forefindes, således, at ændringer af disse forhold kun må udføres med Esbjerg Kommunes forudgående godkendelse. Bestemmelsen omfatter hovedhuse, side- og baghuse, og alle bygningens sider inklusiv alle bygningsdele som vinduer, tage, kviste, døre, skorstene m.m., herunder også garager og udhuse samt mure og hegn m.m. Bestemmelsen omfatter også transformerbokse, postkasser, skiltning og belysning opsat på mur eller ved gadeskel.
22Maj1963Ribes førtse supermarked åbner, Sct. Nicolajgade 12Det tidligere hus på Sct. Nicolajgade 12 var ejet af rentier Anna Mørch. Huset blev revet ned. Bygningerne der husede Ribes første supermarked findes heller ikke mere.
28Maj1963Ribe og Omegns Landbosforening 100 års jubilæumTage Rosenstrand takker ved samme lejlighed af efter 42 års tro tjeneste
27September1963Skonnerten Meretha ankommer til SkibbroenDet tager 7 timer at sejle skibet fra Kammerslusen og til Skibbroen. Der må 15 tons sandsække til, for at få den under broen ved omfartsvejen
1Juli1964Friluftbadet på Seminarievej åbnerBorgmester Carl Johan Pedersen stod for åbningen
21September1964Igangsætningstilladelse til ombygningen og renovering af Nederdammen 26Boligministeriet giver Manufakturhandler Carl Toft tilladelse til at ombygge og renovere Nederdammen 26. Blandt andet trækkes husets butiksfacade 1,8 m. tilbage
25Februar1965Ribe Tekniske Skole vedtager at sælge Kurveholmen 2Ribe Kommune har takket nej til bygningen, der sælges til entreprenør R. Birch Nielsen og tømrerhandler G. Husted Christensen for 135.000,- kr.
11September1965Indvielse af Quedens GaardIndvielse af Quedens Gaard, efter restaurering
6Oktober1966Johan C. Kyster herredømmet over sin bil og tørnede mod en el-mast med så voldsom kraft, at el-masten knækkedeSeminarielektor Johan C. Kyster, Tangevej 98. Ulykken ser på Farupvej, tæt på Jernkærvej
10Oktober1966Fredningsnævnet afviser fredning af Tange BakkerFredningsnævnet afviser fredning af Tange Bakker
10Oktober1966Foto af Sct. Catharinæ Plads og Hotel Munken i avisenI aftenmørke og regn
24November1966Juletræet på Torvet rejstFire mand rejser træet uden hjælpemidler
1December1966Gangbroen fra Hovedengen og til Kolvigs Gaard færdigFoto med artiklen
2December1966Billede af børn der bager julegodterHos Age Jacobsens bageri i Sønderportsgade
30December1966Frederik Danielsen dørFrederik Danielsen, Tømmerhandler dør
12Januar1967Udstilling af Snedkermester Jens Christensens, Grydergade 5, møblerMøbler er formentlig fra 1887, da snedkermesteren ombyggede sit hus. Udstillingen er i Quedens Gaard
13Januar1967Det Kongelige Teater opfører "Tre høje hatte"I rollebesætningne bla. Henning Moritzen, Bodil Kjer, Ebbe Rode, Astrid Villaume og Helge Kjærulff-Schmidt
20Februar1967Kraftigt snefaldMeteorologerne havde ellers lovet 7-8 graders varme….
2Marts1967Saltgade 9 bliver til Ribes største supermarkedKøbmand A. Holger Iversen vil åbne byens største supermarked i Ny Højskolehjemmets bygning
25Marts1967Restaurering af Weis Stue vil kommer til at koste 120.000 kr.Der indrettes også 6 ny værelser efter utallige forespørgsler fra hovedsagelig amerikanske turister
25Marts1967Fabrikant, Marinus Hansen, Grønnegade 25, 60 år 2. PåskedagStartede i 1947 en købmandsforretning i Grønnegade, en for ca. 10 år siden holdt han op som købmand og startede fabrikation af sengetøj. Taget del i Indre Missions arbejdet i Brorsons Minde. Gift og 6 børn
29Marts1967Dødsannonce: Signe Pedersen, Hundegade 42, 73 år gammelEnke efter Maskinmester Peder Pedersen. Var formand for danske kvinders slesvigske forening
29Marts1967Dødsannonce: Christine Schmitz, 89 årDatter af vævermester Schitz på Crome og Goldschmidt. Uddannet musiklærerinde. Tog elever i hjemmet i Albert Skeelsgade. En af de gamle fine aristokrater.
17April1967Ønske om grunden der husede Grønnegade 15 som legepladsMange legende børn i gaderne mellem børnene. Billisterne må parkere på Hovedengen
19April1967Foto af Saltgade 9 , der er ved at blive bygget om til supermarkedA. Holger Iversen opfører byens største supermarked
28April1967Den store bilvaskemaskine hos Møllgård på Shell-stationen i nygade er populærBåde hos privat og erhvervskunder
28April1967Af Jydsk Telefons årsberening fremgår det, at der er 1396 abonnenterEller 16,5 abonnenter for hver 100 indbyggere
29April1967Biografen viser den nye OG den gamle Ribe filmAftens program byder også på farvefilmen Maden fra Istanbul med Horst Buchholz og Sylvia Koscina
1Maj1967Gammelt skur af bindingsværk skal rives ned. Præcis dato ukendtSkuret beskrives i avisen "sætter sit næsten sydlandske præg på den hyggelige slippe. Der skal gøres plads til 12 nye værelser til Hotel Dagmar
9Maj1967Kronik af Lektor Ejner Askgård under overskriften Klokkerne i Ribe DomkirkeBeskrivelse af domkirkens klokker
20Maj1967FDF har påtaget sig at lave 8 km. tulipanguirlanderHvert medlem af foreningen skal lave 35 meter guirlander
20Maj1967Tulipanfest 1967 starterTulipanfest 1967 starter
21Maj1967Tulipanoptog 1967Tulipanoptog 1967
3Juni1967Indvielse af de nye banklokaler Overdammen 4-6Sydjysk Landmandsbank har opført de nye bygninger
1Juli1967Købmand Holger Mogensen, Saltgade stopper efter 43 årKøbmand Holger Mogensen, Saltgade stopper efter 43 år
10Juli1967Rejsekilde FjernvarmecentralenRejsegilde Fjernvarmecentralen, Sct. Nicolaj Gade
28Juli1967Ribe Dyrskue 1967Ribe Dyrskue 1967
2August1967Rigmor Pedersen, 70 årRigmor Pedersen, Tangevej 43, 70 år
9August1967Påbegynder nedrivning af det gamle svineslageri på SeminarievejEntreprenør R. Birch Nielsen påbegynder nedrivningen af det gamle svineslageri på Seminarievej
10August1967Rejsegilde på Nørremarkskolens GymnastiksalRejsegilde på Nørremarkskolens Gymnastiksal
7September1967Boysen Sko åbner Saltgade 7Boysen Sko åbner Saltgade 7
22September1967Ribe i dag skal alle breve være forsynet med postnummerRibes postnummer er 6760
30September1967Stalden til venstre for Fiskergade 8 bliver revet nedBliver senere til Fiskergade 8A. Indviet af Ribe Turistforening
1Oktober1967Slusemester Frederik Christensen, 40 års jubilæum31 af årene ved Ribe Kammersluse. Går på pension 1. november 1967
2Oktober1967Sparekassen på Torvet flytter ned i Porsborgs kælderGrundet ombygning i banken, holdes banken åben i kælderen i et par måneder
1November1967Slusemester Frekerik Christensen går på pensionEfter 31 år som slusemester ved Ribe Kammersluse
7December1967Brand Ribe JernstøberiBrand Ribe Jernstøberi. Branden opstod omkring tjærerummet og blev opdaget 23.30
9December1967Tage Rosenstrand dørTage Rosenstand dør, 76 år gammel
15Januar1968OrkanOrkan - Ribe slipper forholdsvis billigt. I Esbjerg blæser taget af Rørkjærskolen og dræber tre elever.
15Januar1968Landbosparekassen tager nyrestaurerede lokaler i brugLandbosparekassen tager nyrestaurerede lokaler på Torvet 3 i brug
3April1968Fiskergade 8A bliver indvietSkomagerhuset kalder Vestkysten det. Indviet af Ribe Turistforeningen. Teksten på facaden lyder: Teksten på facaden lyder: Marie og Søren Kjeldsens Minde
4April1968Rejsegilde på nybygningen af Kvickly, Seminarievej 1Rejsegilde på nybygningen af Kvickly, Seminarievej 1
2Juli1969Gråbrødregade 12 nedbrænderOgså kendt som Snedkermester Bloms værksted. W. O. Clausen ejer bygningen
22December1969Ribe Byråd beslutter at navnet Storegade udgårGaden deles op i Overdammen, Mellemdammen og Nederdammen - som også er gadebetegnelserne i 2017
20Marts1970De til dato værste oversvømmelser af bagvand fra Ribe ØsteråKommunens mandskab kæmper med sandsække for at vandet ikke skal rive Kurveholmen og Vasevej væk
1December1970Dagfinn Salvesen forpagter Restaurant SælhundenDagfinn Salvesen forpagter Restaurant Sælhunden
2Januar1971Korsbrødregade 8 må rives nedDen saneringsmodne ejendom, Korsbrødregade 8 er klar til nedrivning. Ejendommen er tilhørende restauratør Kaj Hylle, Westeren Saloon. Planen er at genopbygge huset, med indkørsel til den ny parkeringsplads med plads til 38 biler, der skal være i trekanten bag Præstegade, Grydergade og Korsbrødregade
1Juli1971Boghandlermedhjælper Leif Jochimsen overtager Bentzons BoghandelMellemdammen 17. Overtages sammen med dennes svigerfar, Ernst Kjærgård.
13Juli1971Ribe Revy 1979Spiller fra 13. juli - 11. august Bispegade Skole
1September1971Under trusler om dagbøder, er ejeren af Klostergade 12 dømt til at genopføre de to skorstene, som ejeren har fjernet på husetDer skrives historie, da Vestre Landsret mødes i byrådssalen (dato for mødet ukendt) for at tage stilling til en principiel sag. Ejeren har fjernet to skorstene, imod tinglyst servitut. Ejeren dømt til at genopføre
15September1971Birthe Kjems og Annette Frederiksen er med til at vinde VM i FodboldBirthe Kjems vogter målt og Annette Frederiksen med nr. 6 vinder 3-0 over Mexico i finalen
30September1971Tobaksforretningen, Grydergade 16 ophørerFik facaden opbygget i 1950 grundet bilpåkørsel
30September1971Dagbladets redaktion lukker nedHavde til huse i Nederdammen 27, hvor man hver dan kunne se dagens avis i vinduet
1December1971Ejerskifte Restaurant SkovenHr. og Fru Grimstrup Sørensen har overtaget restauranten
27December1971Hotel Munken overtages af Peter MatthäiHotel Munken overtages af Peter Matthäi
15Januar1972Kong Frederik 9. dør (aftenen før)Sidste gang flaget med teksten KONGELIGT TOLDFLAG vejer fra flagstangen ved Toldboden
3Februar1972Ny Ejendomsmægler, Grydergade 8Knud Ewald har åbnet kontor
3Februar1972Forslag om parkeringsplads til 60-70 biler på Holmene bag BOSTON og ned mod Ribe ÅPlanen var nedrivning af Mellemdammen 22 og indkørsel langs Midtmøllen, over Ribe Å via en bro og parkering på Holmene. Udkørsel via BOSTONs gård
10Februar1972Ribe Møbelfabrik har foretaget udvidelseForretningen er blevet dobbelt så stor. Siden vi i 1967 startede med detailsalg, har vi syvdoblet vores omsætning. Mere plads var nødvendigt siger indehaver Hardy Toft
13Marts1972Broderihuset er rykket ind i Dagmarsgade 8Efter bare to år i Sønderportsgade 13, er indehaver Maren Svendsen kommet i pladsproblemer
19Marts19723 billeder af Damplokomotiv R963 ved Ribe Banegård og JernbanebroenBillederne er taget af Gunnar W. Christensen
24Marts1972Fotoudstillingen "Ribes Lyksaligheder" er åbnet på Quedens GårdSydvestjyske Museer har arbejdskopi af de billeder, der blev brugt
26Marts1972Idrætspris til VerdensmestreDe to Verdensmestre i fodbold, Annette Frederiksen og Birte Kjems får Idrætsprisen. Borgmester C. J. Pedersen lykønskede de to verdensmestre og sagde bl.a.: Det er første gang, at Ribe har fostret nogle verdensmestre og det er vi stolte over.
6April1972Den sorte broder er åbnet i DagmarsgadeTidligere bagerforretning og TV-stue til Hotel Munken, er blevet til pubben Den Sorte Broder
4Maj1972STØVSUGERHUSET, Grydergade 4Børge Hansen og Bent Nielsen har åbnet forretningen
5Maj1972Restaurant Sælhunden solgt af Ribe TuristforeningRestaurant Sælhunden solgt af Ribe Turistforening til Dagfinn Salvesen
13Maj1972Lurifax Grill åbner i Grønnegade 3Lurifax Grill åbner i Grønnegade 3
13Maj1972Tulipanfest 1972To dages Tulipanfest starter
14Maj1972Tulipanoptog 1972Tulipanoptog 1972
1Juni1972Børnehaven Fuglereden i Ribe Nørremark åbnerLeder er Dorte Ager
3Juni1972Brobyggeriet ved Ribe Å er begyndtFørste bro går fra Badstuegade/Sct. Catharinæ Plads og til Andeøen. Næste etape er fra Andeøen (Holmene) og til Museumshaven. Planen er en 3. bro fra Andeøen og til Bostons Gård året efter.
8Juni197250 års Forretnings Jubilæum BOSTONAnnonce på forsiden af ugeavisen
9Juni1972Rådhus Grillen, Torvet 9 åbnerRådhus Grillen, Torvet 9 åbner
12Juni1972Turist tager 13 billeder af RibeBlandt andet med kiosken ved Dagmarsbroen, Indsamlingsbarometeren på Torvet Lindegaarden
15Juni1972Immanuel Jensen dørTekniker, mekaniker og opfinder (Emmanuel)
19Juni1972JA TIL PROTEST AF 19. JUNI 1972Lektor Lennart Edelberg, Holmevej 18 har startet en underskriftindsamling mod Ribe Byråds beslutning om at bygge præstegård og parkeringsplads i området "Klosterhaven". Der opfordres til fredningsmyndigheder om at oprette en sag, idet der henvises til byplanen af 12. december 1960, stadfæstet af Boligministeriet d. 13. juni 1962. Alle der ønsker at tilslutte sig underskriftindsamlingen, bedes sende et postkort til lektoren, eller Landsretsagfører, H.K. Hjerrild, Torvet 16
11Juli1972Prins Henrik gæster RibeRegentpar havde planlagt besøg i forbindelse med et sommertogt med Dannebrog. Alle sejl var sat til, men umiddelbart før det hele skulle starte meddelte stiftamtmand Edelberg over højtaleren at dronningen var upasselig og måtte holde sengen ombord på Dannebrog der lå i Esbjerg.
20Juli1972Nye forpagtere af PuggaardsmindeUgeavisen oplyser, at Hr. og Fru Grimstrup Sørensen har forpagtet Puggaardsminde. (Ejer også Restuarant Skoven)
20Juli1972Billede af Hotel Sønderjylland, Sønderportsgade 22Restauratør Ørum Sørensen har ofret meget på moderniseringen
29August1972EF Festival i RibeFolketingspolitikeren Svend Auken gæster byen sammen med karavanen
4September1972Lægehuset i Tvedgade tages i brugNybygget Lægehus i Tvedgade tages i brug. Her lå den gamle markedsplads. Planen er at udbygge med forretnings - og administrationsbygninger i løbet af få år
14September1972Alderdomshjemmet Alderdomshjemmet i Albert Skeelsgade bærer nu navnet Dagmargården
21September1972Billede af de færdige broer ved DagmarsåenPå forsiden af Ugeavisen med teksten: De nye gangbroer ved Dagmarsåen blev for et par måneder siden færdigbygget og taget i brug og falder godt ind i omgivelserne. En tredje bro er planlagt. Den kommer til at gå fra Andeøen over til Holmen bag Nederdammen
10Oktober1972Rådhusgrillen, Torvet 9 skifter navn til RådhuskroenRådhusgrillen, Torvet 9 skifter navn til Rådhuskroen (Efter få måneder forpagter restauratør Hylle stedet til Finn Pedersen)
26Oktober1972Ugeavisen oplyser om en ny Cykel og Knallert forretning på Tangevej 21Møllebakkens Cykler og Knallerter er navnet på den specialforretning, Adolf Christensen har åbnet
31Oktober1972Vadehavseverten Johanne Dan ankommer til SkibbroenVadehavseverten Johanne Dan ankommer til Skibbroen
1November197210 års jubilæum Termansens Boglade, Sønderportsgade 17Ejerne Inger og Finn Jelsborg
2November1972Reklame for Grill Bar, Storegade 25Annonce under teksten Er De en hund efter noget lækkert
4November1972Everten "Johanne Dan" navngivesEverten "Johanne Dan" er ankommet til Skibbroen, hvor den navngives. Everten er en gave fra Rederiet Lauritzen. Skal være musum og ungdomscenter
7December1972Deko Reklame v. Jørn Allerslev, SmalleslippeAnnonce med overskriften Nyt i Ribe!!!
11December1972Åbningssalg, Otto Bang, Nederdammen 29Flytter fra Nederdammen 37
14December1972Billede af Otto Bangs nyrettede forretning, Nederdammen 29Forretning tilhørende Krog Jørgensen. Tidligere havde Cykle og TV forretning Lauridsen og Jensen til huse her
14December1972Reklame fra Krog MargarineI dag er det 1 år siden, at vi sendte Krog Margarine på markedet
19December1972Officiel indvielse af nyindrettet brandstation, Seminarievej 217-18.00
18Januar1973Skonnerten Meretha graves ned i en rende i HovedengenSkonnerten Meretha graves ned i en rende i Hovedengen
1Februar1973Reception Weis StueJette og Knud Nielsen har overtaget Restaurant/Hotellet
12Maj1973Tulipanfest 1973 starterTulipanfest 1973 starter (Dårligt vejr og slagsmål lukker festen 21.30)
13Maj1973Tulipanoptog 1973Tulipanoptog 1973 (flot optog - dårligt vejr)
22Maj1973Ribe Folkebibliotek indvier udvidelsen i SaltgadeRibe Folkebibliotek indvier udvidelsen i Saltgade 18
27Juni1973Tysk turist tager 8 billeder i RibeTysk turist tager 8 billeder i Ribe
18Juli1973Årshus Stiftstidende: Ribe finder sig selvSommerens arkæologiske undersøgelser beviser, at 300 savnede år af byens fortid ligger gemt under Ribes bykerne
23Juli1973Togankomst og afgang fotograferetModel MO1854
16December1973Mindetavle for Jens Olsen i NygadeMindtavle for Jens Olsens, Verdensurets skaber bliver sat op på huset, hjørnet af Gråbrødregade og Nygade.
17Januar1974Skilt af historisk værdi stjåletSkilt for udvandreragentur, Sønderportsgade 53. På skiltet stod der Cunard White Star. Skiltet var en del af udstillingen Ribes Lyksaligheder på Quedes Gård i mars 1972
3Februar1974Jyllands Posten kårer Ribe til Årets ByJyllands Posten kårer Ribe til Årets By
5Marts1974Byrådsvalg, Ribe KommuneByrådsvalg, Ribe Kommune
1Maj1974Statsminister Anker Jørgensen deltager i majdemonstrationStatsminister Anker Jørgensen deltager i majdemonstration
18Maj1974Tulipanfest 1974 StarterTuiplanfest 1974 starter
19Maj1974Tulipanoptog 1974Tulipanoptog 1974
13Juli1974Vestkysten fortæller at Den Antikvariske Samling har brugsretten over ToldbodenVestkysten fortæller at Den Antikvariske Samling har brugsretten over Toldboden
25Juli1974Forslag til restaurering af facaden på Gråbrødregade 6Forslag til restaurering af facaden på Gråbrødregade 6
27August1974Turistforeningen klar til næste restaureringBliver facaderestaurering af ejendommen Gråbrødregade 6. Pris: 50.000,- kr.
17December1974Toldboden købes af Den Antikvariske Samling for 400.000,- kr.Toldboden købes af Den Antikvariske Samling for 400.000,- kr.
1Februar1975Officiel indvielse af Ribe FritidscenterOfficiel indvielse af Ribe Fritidscenter
3Januar1976StormflodStormflod - 4,7 meter
7Januar1976StormflodStormflod
11Marts1976Løsdelene i restaurant Skoven er solgtLokal Avisen beder læserne om forslag til, hvad den kan bruges til. Politikerne er stemt for nedrivning, da restaurering vil være særdeles kostbar
1Juli1976Lis Jensen overtager Ishøj BlomsterforretningEfter 30 års ansættelse hos blomserhandler Carl O. Ishøj, overtager Lis Jensen Ishøj Blomsterforretning, Nederdammen 21
21December1976Artikel: Gave-indkøbene i Ribe slår rekorderImod alt forventning, da julen 1975 også var rekord. Efter udbetaling af den tvungne opsparing fra Hartling-regeringen
20Marts1977Årshus Stiftstidende: På to år er fundet mere end 60.000 genstande fra VikingetidenÅrshus Stiftstidende: På to år er fundet mere end 60.000 genstande fra Vikingetiden
25Marts1977Støtte akiter for Karen af MandøLærerstuderende Jacob Andersen håber på kunne rejse penge til drift at Vadehavseverten
25April1977Dødsannonce: Dagmar Larsen, Fiskergade, 78 årDødsannonce: Dagmar Larsen, Fiskergade, 78 år
25April1977Ribe Kommune køber plejehjemmet Ved ÅenOvertagelsen har fundet sted
10Maj1977Overdammen 5, Det Gamle Apotek færdigt efter 4 års restaureringHeldigvis mesterer mange ribehåndværkere stadigvæk de gamle håndværksmetoder
15Maj1977Gæst nr. 50.000 på museumseverten Johanne DanInge Marie Pompe, Esbjerg er den heldige
16Maj1977Indvielse af Bikubens nye lokaler i NederdammenIndvielse af Bikubens nye lokaler i Nederdammen
17Maj197711. sæson i Ribe Friluftsbad åbner11. sæson i Ribe Friluftsbad åbner. Vandet er 22 grader og luften 18 grader
17Maj197710. sæson i Ribe Friluftsbad med Bademester Poul Nielsen og hustruen Sonja Nielsen10. sæson i Ribe Friluftsbad med Bademester Poul Nielsen og hustruen Sonja Nielsen
25Maj1977Den tyske tv kanal NDR viser dokumentaren Wie man eine Stadt rettetDen tyske tv kanal NDR viser dokumentaren Wie man eine Stadt rettet
20Juni1977Annonce for udsalg hos A&G Magasin, Overdammen 3Asger Brøndums Efterfølger
1Juli1977Ribe Domkirke får nyt tagDer arbejdes på at give Ribe Domirke nyt tag
22Juli1977Ribe Dyrskue 1977Ribe Dyrskue 1977
2August1977Venskabsbystævne i RibeVenskabsbystævnet i Ribe åbner
12August1977Ib Laursens Møbel og Forbrugskunst åbner Tøndervej 2Ib Laursens Møbel og Forbrugskunst åbner Tøndervej 2. Flytter fra Grydergade, hvor forretningen hed Ny Form
8September1977Foto af den del af Hotel Munken, der går langs DagmarsgadeHvor Den Sorte Broder tidligere hørte til. Keramikeren Allis Edel har lejet lokalerne. Planen er at drive forretning her og beholde forretningen på Overdammen. Muligvis indrette pottemagerværksted bag i lokalerne
5Januar1978Ubenyttede butikker i Ribe skal laves om til butikkerArtikel om, at der er alt for mange ubenyttede butikker i den gamle bydel. Disse skal nu laves om til bolig. Foto af Gravsgade 46 som eksempel
6Januar1978Aftenbillede af Skolegade og Hans Tausens husAftenbillede af Skolegade og Hans Tausens hus
1Februar1978Hvad skal Ribes første gågade hedde?Ribe Kommunes byplanudvalg beder om forslag til navn på byens første gågade, mellem Saltgade og Rosenálle (Tømmergangen i 2017)
6Juni1978Kammerslusebro i højesteretRibe Kommune har stævnet staten. Staten pillede den gamle bro ned, men vil ikke betale for en ny.
23Juli1978Friluftskoncert Ribe Slotsbanke med gruppen BifrostForeningen Lyren og Træbenet havde arrangeret koncerten. 500 overværende koncerten. Billetpris: 30,- kr.
25Juli1978Vestkysten: Præstegade 7 skal istandsættesEjeren, en direktør fra Hjørring vil igangsætte renovering af Præstegade 7
9September1978Antikvarisk samling arver gammel bord Fra tidligere Ribe borger Frank Simmonson, snedkermester, der udvandrede til USA
12September1978Dødsannonce: Holger Sørensen dør, 65 år gammelForhenværende chauffør gennem 30 år hos Ribe Stampemølle. Usædvanlig vellidt blandt kollegaer og venner og beskrives som en mand med meget fine menneskelige egenskaber.
13September1978Dødsannonce, Claus Petersen, Klostergade 20, 64 år.Kom fra Flensborg. Hans far havde gennem mange år smedeforretning i Sønderportsgade. Claus var uddannet smed som sin far og arbejdede i en årrække på jernstøberiet
13September1978Gave til klosteretRibe Kloster har i anledningen af 750 års jubilæet i år fået sin første gave. Gaven bestod af en hængebirk, der er skænket af samtlige beboere på klosteret. Træet er plantet. Det er sket forrest i haven syd for Klosteret, hvor træet fremover vil være med til at markere jubilæumsdagen, den 29. oktober
15September1978Murrester fra SønderportI forbindelse med udgravningsarbejde til fjernvarmeledning i Sønderportsgade, finder man rester af Middelalderporten.
19September1978Jesper Klein filmer i RibeFilmer for statsbanerne
20September197810.000 har sejlet med turbåden Riberhus i denne sæsonSelv om vejret har drillet, regner Hans Sylvestersen også med at sejle i næste sæson
20September1978Amerikaner vil købe springvand i ProvinsbankenDirektør Dahl Jepsen købte springvandet i 1967 i Kbh. Amerikaneren Raymond Wichmeyer vil betale 50.000,- kr. for springvandet. En udateret internetauktion viser i 2017, at springvandet er solgt til Amsterdam. Foto i avisen, med Bankdirektør Finn Holm. Finn Holm dør få dage efter artiklen er bragt
21September1978Officiel afsked med brandstationen på SeminarievejFællesfoto af brandkorpset foran den gamle brandstation
21September1978Opsummering af fundet af SønderportRester af den gamle Sønderport, revet ned i 1801 findes under nedgravning af fjernvarmerør i Sønderportsgade
22September1978Nationalmuseet indleder arbejdet med at beskrive Ribe Domkirke i detaljerArbejdet udføres af museumsinspektør Elna Møller og forventes at tage 1 år
23September1978Stadsingeniør A. Elmose rejser spørgsmålet om brandforsikringen af Ribes middelalderhuseNedbrænder et sådan, skal huset ifølge de fleste policer genopføres med moderne materialer som erstatning
25September1978Valdemarskolens 25 års jubilæumBlev afholdt helt i elevernes tegn med boller og sodavand og leg i Ribe Fritidscenter. Der er udarbejdet et 58 siders jubilæumsskrift
28September1978Everteren Karen af Mandø er under restaureringArbejdet udføres af unge arbejdsløse og støttes af både Ribe Amt og Ribe Kommune. Skibstilsynet har sagt god for sikkerheden
28September1978Jacob A. Riis udstilling hos Antikvarisk Samling1 uges udstilling
30September1978Nørremarksvej er færdig, men kan først tages i brug i foråret 1979Vejen er færdig, med sikringen af jernbaneoverskræingen er ikke i orden
2Oktober1978Foto af to everter ved SkibbroenJohanne Dan og en kopi af en tysk evert.
5Oktober1978Forhenværende smed, Albin Pedersen, Terpagervej, 80 årPortræt i avisen
5Oktober1978Opgravning af sand fra Ribe VesteråEfter stort ønske fra motorbådssejlerne og rutebåden Riberhus
5Oktober1978Udgravning af Riberhus SlotsbankeLedige i Ribe skal hjælpe med udgravningen, der foreståes af museumsinspektør Hans Stigtdel, Nationalmuseet
5Oktober1978Planer om hotel/motel i plantagen på byrådets bordPolitikerne er ikke enige om, hvorvidt dette er en god ide
5Oktober1978Foto af Rosenhaven, Quedens GaardMed tekst omkring registrering af gamle haver i Ribe. Skal udmunde i en rapport til Ribe Kommune
6Oktober1978Antikvitetshandler Flemming Vejbæk lukker butikken i GrydergadeAntikvitetshandler Flemming Vejbæk lukker butikken i Grydergade
9Oktober19789 mønter funder fra 1300 åreneFundet i Puggaardsgade, da man skulle bygge ved Katedralskolen. Fra tiden hvor Kirstoffer II reagerede i DK
9Oktober1978Sandstensrelieffet over Kathoveddøren på Ribe Domkirke skal tydesVor tids største ekspert i tydning af runer, Erik Moltke står for arbejdet
10Oktober1978Foto af Nørremarksvej 3Snedkerværksted Tage Nielsen
10Oktober1978Foto af arbejdet med at nedrive den gamle brandstation på SeminarievejDer skal i stedet for etableres parkeringspladser
11Oktober1978Dødsannonce: Andreas Kajser, Skomagerslippe 3, 74 årFlyttede til Ribe i 1962, da han blev udnævnt til forvalter i den gamle toldbod. Der var meget skriveri om huset i Skomagerslippe, som ægteparret flyttede ind i, da Toldboden blev nedlagt. Enken indebrændte senere i huset, der blev revet ned.
11Oktober1978Livlig skibsfart ved Skibbroen i 1892Installatør Arne G. Hansen fortæller, at der var livlig skibsfart i Ribe helt op til 1892. Fhv. Gasværksarbejder Carl Dahlgren har i sine drengeår været med til at trække everter ind af åen. To everter og tre skonnerter var hjemhørende i Ribe i 1892. Det tog jernbanen ca. 25 år at udkonkurrere skibsfarten konkluderer Arne G. Hansen
11Oktober1978Ribe Kommune anker afgørelse fra FredningsstyrelseFredningsstyrelsen har fredet tre arealer: Et areal ved forsorgscenteret. Her ved man er rester af Sct. Nicolaj kirke og kloster. (Foto tæt på vandtårnet på Tangevej) Desuden en grund i Sct. Laurentiigade tilhørende læge Erik Ulfbech. Her menes at være ruiner af Sct. Clemens kirke. Ifølge afgørelsen, må der ikke bygges i en radius af 100 m. fra det fredede areal
12Oktober1978Kvickly har købt Tage Nielsen Snedkerværkstedet ned mod Tved åEneste mulighed Kvickly har for at udvide butikken. Dog ikke aktuelt på dette tidspunkt
12Oktober19781500 tufsten over hovedindgangen på Ribe Domkirke skal skiftesStilads er sat op og arbejdet går snart i gang.
13Oktober1978Rejsegilde DagmargårdenPlejehjemmet har nu endelig fået den elevator man har ønsket sig i mange år
14Oktober1978Arne Emil Jensen er ny bymester i skakBymesterskabet afholdes for 11. gang
17Oktober1978Dødsannonce Jenny Thidemann, Grydergade, 75 årJenny var meget aktiv inden for hyggeudvalget hos Ribe Kommune
18Oktober1978Foto af udsigten fra Kvickly mod den tidligere brandsttation på SeminarievejBrandstationen er nu fjernet og og der skal i stedet for indrettes en række parkeringspladser
20Oktober1978Nærbillede af Ribe Domkirke med stiladsVejrhanen på Rytterspiret skal forgyldes. Ved samme lejlighed skal Murermester Aksel Lauridsen udskifte 1500 tufsten ved hovedindgangen til domkirken
26Oktober1978Foto af Ribe Domkirke med stilads omkring RytterspiretVejrhanen på toppen af spiret skal forgyldes
26Oktober1978Dødsannonce Wilhelm Pirchert, 86 årUrmager og guldsmed. Startede forretning på Torvet og flyttede senere til Overdammen.
26Oktober1978Indvielse af ny brandstation, Sct. NicolajgadeI de tidligere automobilværksted tilhørende P. Morell Holm. Stationen har dog allerede været i brug i nogen tid
27Oktober1978Ribe Handelsskole har fået opsat den anden skærmterminal (Computer)Terminalen skal indgå i faget datalære. På dette tidspunkt er der 300 elever på Ribe Handelsskole, oplyser forstander Jens Fejfer
27Oktober1978Billede af synkende båd i Ribe ÅMed teksten: De seneste dages hårde vejr har været hårdt ved bådene i Ribe Å
28Oktober1978Oscar Jungnitsch fortæller om arbejdet med at rette Sct. Catharinæ Kirke opMed en masse donkrafte, lykkedes det at hejse Sct. Catharinæ kirke de 75 cm den var sunket. Restaurationsarbejdet stod på fra 1918 til 1932
28Oktober197886-årige Kresten Petersen, Mellemdammen 19, 50 års jubilæum50 år som selvstændig manufakturhandler i forretningen Standard
29Oktober1978750 års jubilæum St. Catharinæ KirkeDronning Margrethe og Kronprins Frederik gæster byen
20December1978106 rævegrave gasset Der er udbrudt hundegalskab-rabies, der især smitter via ræve. For at stoppe sygdommen er man gået i gang med at gasse rævegrave i Ribe Kommune. Der mangler stadigvæk mange grave
20December1978Nørremarksvejen er færdig og Ribe Kommune overtager vejenVejen er færdig længe før tid, bla. Grundet ihærdig arbejdsindsats af entreprenør og ingeniørfirmaet Henriksen og Vind, Tarp-Guldager. Dog kan vejen endnu ikke tages i brug, da DSB mangler at opsætte bomanlæg
20December1978Foto af Rosenalle 11Er revet ned nu
21December1978Stemmeværket ved Riberhus Slotsbanke skal lavesManglende kontrol med vandstanden omkring de middelalderlige pæle, der holder rondellerne ved Riberhus Slotsbanke, kan skade dem unødigt
23December1978Resultat af undersøgelser af Sct. Catharinæ KlosterUndersøgelser sat i gang, efter at klosterets sydlige fløj begyndte at slå revner. Fløjen mangler effektiv fundering, der vil koste 1,5 million at lave
24December1978Karen Stenderup Jensen, 75 årGift med forhenværende vand og gasmester, Jeppe Stenderup Jensen, Grønnegade
28December1978Dødsannonce Fru Johanne Sørensen, 77 årGift med tidligere vulkanisør Sørensen. Parret drev i mange år vulkanisørforretningen ved Torvet, i en ejendom, hvor nu passagen om til restaurantion Backhaus er
28December1978Artikel om Ungdomsklubben i SamlestaldenOmhandler klubben popularitet og manglende ressourcer til større lokaler og flere pædagoger
2Januar1979Ejerskifte Saltgade 4 inkl. Forretningen C.C. KjærMurermester, entreprenør Eigil M. Lorentzen køber ejendommen for +1 million. Otto Ørum Sørensen køber forretningen i ejendommen, med intention om at føre den videre til 1. oktober, hvorefter forretningen skal føres videre i Ribe Nørremark som en gros salg
1December1979Reklame for julehandlen i Ribe- oplev julehyggen som i TVs julekalender (jul i gammelby)
3Marts1980Teatret DRAKOMIR bliver grundlagtTeatret DRAKOMIR bliver grundlagt
28Marts1980DR sender programmet Hvad er det fra rådssalen på Det Gamle RådhusPiet van Deurs populære tv-program er i Ribe
6August1980Hundehuset, Hundegade 28 lukkerHundehuset, Hundegade 28 lukker
13December1980Den Antikvariske Samling fejrer 125 års jubilæumDen Antikvariske Samling fejrer 125 års jubilæum
24November1981StormflodStormflod - 5,01 meter
13Januar198325 års jubilæum, A. BøgildFor overtagelse af forretningen i Sønderportsgade
1Marts1983Ove Madsen overtager driften af Kiosk Centrum på TorvetEfter Tinne og Aage Skytte
23Maj1983Pinsebal i SkovenEn gammel tradition forsøges genoplivet. Tidligere var det en fast tradition, at skolebørnene og deres forældre omkring pinsetid, når bøgen står fuld sprunget ud, tog på udflygt til Skoven med madkurven under armen
1Juni1983Albani Depot, Seminarievej 35 lukkerM. Skov Christensen tvinges til at lukke efter 14 år.
3Juni1983Sparekassen Sydjylland, Torvet 3, lukkerBygningen er solgt til Ribe Turistforening med klausul om, at bygningen ikke må sælges videre til andre banker
11Juni1983Turistforeningen køber Porsborg af Sparekassen SydjyllandTuristforeningen hedder i 2017 "Foreningen Gammelt Præg"
22Juni1983Holmevej lukkes for gennemkørende trafikHolmevej lukkes for gennemkørende trafik kl. 14.00
1Juli1983Ribe Turistkontor flytter ind på Torvet 3Flytter fra Det Gamle Apotek, Overdammen 5
28December1983Ribe Politi flytter ind på Tangevej 4Flytter fra Giørtsvej
1Januar1984Ejerskifte Grønnegade 12Ribe Ugeavis har købt bygningen af Stenderup Møbler. Møbelforretningen fortsætter dog på adressen i hele 1984
18Juni1985Skiltet "Kongeligt Toldkammer" bliver genopsat på ToldbodenSkiltet "Kongeligt Toldkammer" bliver genopsat på Toldboden
5August1985Ribe Nørremark Station åbnerRibe Nørremark Station åbner
4September1986Drueklas stjåletDrueklasen på hjørnet af Sortebrødregade og Overdammen 8 bliver stjålet. På trods af at den lige er renoveret, har den ringe værdi.
25April1988Officiel ibrugtagning af Ribe Stifs nye bygninger i KorsbrødregadeDen gamle loge bygning i Sct. Laurentiegade er nu kædet sammen med Bispegården. Kirkeminister Mette Madsen overværer ibrugtagningen
17Oktober1988Restaurant Kammerslusen brænder nedRestaurant Kammerslusen, en bygning af træ, brænder ned ved en eksplostionsagtig brand, denne stormfulde oktobernat
1Marts1989Sydvestjyske Museer har en del motiver fra Albert Skeels GadeDato ukendt. De fleste er påført Marts 1989. Fotograf ukendt
31Oktober1989Bikubens Bevaringspris 1989Grønnegade 18, Jørgen Bech. Bredslippe 1-3, Henriette Sylvestersen. Graabrødregade 10, Thomas V. Pedersen. Skibbroen 21, Jørgen Skov
26Januar1990StormflodStormflod 4,53 meter
1Maj1990Ribe Turistforening/Gammelt Præg) køber Husted Knutzens gårdRibe Turistforening/Gammelt Præg) køber Husted Knutzens gård
26Maj1990Vikinge-træf på HovedengenVikinge-træf på Hovedengen arrangeret af Den Antikvariske Samling
13Januar1991Sidste åbningsdag, Købmand Ole Pedersen, Sønderportsgade 5Sidste åbningsdag, Købmand Ole Pedersen, Sønderportsgade 5
12November1991Ribe Boligforening, 50 års jubilæumMarkeret ved stor reception i fælleshuset, Hans Jacobsvej
13December1991Den nye bilbro ved Ribe Kammersluse åbnerEfter at Borgmester Jens Christensen, med nogen besvær har klippet snoren, kører en veteranbil af mærket Kissel over broen, som den første. Broen er tegnet af Hasse Tranholm og lavet af Ribe Maskinfabrik
15December1991Ejerskifte Sgt. PeppersIda og Carsten Salomosen har sogt rock-café'en til Lotte Have og Jens Arne Jensen, Brædstrup
31December1991Heinz Lorentzen fratræder som TuristchefHeinz Lorentzen fratræder som Turistchef
1Januar1992Tobakshuset, Mellemdammen 18 solgtClaus Schmidt overtager efter tobakshandler Torben P. Pedersen. Claus Schmidt driver også DSB kiosken på femte år
12Januar1992Bispevielse Niels HolmBispevielse af 54-årige Niels Holm
29September1992Tove Sørensen 25 års jubilæum som indehaver af Tip-TopForretningen startede i Sct. Nicolaj Gade og flyttede i 2008 til Nederdammen
7Maj1993Tulipanfestugen starterTulipanfestugen starter 7-16. maj (3. Tulipanfestuge)
11Maj1993Ekstraordinær generalforsamling i Ribe TeaterforeningForeningen er i krise og der afholdes ekstraordinær generalforsamling på folkebiblioteket
11Maj1993Diskotek Carousellen er lukketEjer Pia Christensen kan ikke længere få folk til at tage fra byen og til diskoteket
1Juni1993Jazzin'Ribe bliver stiftetJazzin'Ribe bliver stiftet afholder blandt andet den årlige Ribe Jazz Festival
7Maj1994Ribe Legetøjsmuseum åbnerRibe Legetøjsmuseum åbner
7Maj1994Tulipanfestugen starterTulipanfestugen starter 7-15. maj (4. Tulipanfestuge)
8Maj1994Første Vikingemarked på Ribe VikingecenterFørste Vikingemarked på Ribe Vikingecenter
15Maj1994Tulipanoptog 1994Tulipanoptog 1994
22Maj1994Højgravid kvinde bliver voldtaget i eget hjem24 årig mand tilstår senere
5Juli1994Danmarkshistorier - DR program serie starter med første program fra RibeDanmarkshistorier - DR program serie af Piet Van Deurs starter med første program fra Ribe. Programmet vurderes helt I top af de danske seere.
20Juli1994DNA test aflører 43 årig i 4 år gammel voldtægtssagDNA test afslører 43 årig mand i fire år gammel voldtægtssag af 18 årig i Ribe
5November1994Første del af gågaden indviesFørste del af gågaden indvies (Nederdammen)
31Marts1995Termansens Boghandel lukker efter 182 år som bogladeTermansens Boghandel lukker efter 182 år som boglade
21April1995GuldkupTre mænd røver en guldsmedebutik. Inden røveriet har de punkteret alle dækkene på den eneste politibil på Ribe Politistation
25April1995Helt ny DagmarskioskErik Matzen har revet den gamle Dagmarskiosk ned og bygget en helt ny 8-kantet, efter inspiration fra en han har set i Løgumkloster. Man kan købe traditionel grill mad
1Maj1995Ribe Byferies officielle åbningRibe Byferies officielle åbning
6Juni1995Museet Ribes Vikinger åbnerMuseet Ribes Vikinger åbner
13Juni1995Ribe Vikingecenter Åber i LustrupRibe Vikingecenter åbner i Lustrup
15September1995Om- og udbygning af Dagmargården. Officiel indvietOm- og udbygning af Dagmargården. Officiel indviet
18Februar1996SnestromSnestrom
6Juni1996To drenge får voldsomme smerter og udslæt efter sopning ved Ribe ByferieTo drenge spiller bold ved Ribe Byferie og bolden triller i en af vandløbene. To uger at de soppede ud efter bolden, lider drengene stadigvæk af voldsomme smerter og udslæt
21Juni1996Over- og Mellemdammen totalrenoveret og brostensbelagtDato for teknisk aflevering af projektet
29Juni1996Sidste del af gågaden indviesSidste del af gågaden indvies (Over og Mellemdammen)
18Juli1996Thomas Hauger, 51-årig programredaktør på TV 2, Ribe , bliver generalsekretær for Dansk Amatør Teater SamvirkeThomas Hauger, 51-årig programredaktør på TV 2, Ribe , bliver generalsekretær for Dansk Amatør Teater Samvirke, som har hovedsæde i Gråsten.
14Oktober1996Kulturnat - den førsteFørste Kulturnat
1Januar1997Mathiesen Blomsterhuset, Skolegade 2 skifter ejerAnne Lise og Poul Mathiesen kunne have fejret 30 års jubilæum på denne dag. Forretningen har været i familiens eje siden 10. januar 1929. Poul Mathiesen dør dog kort før jul, 1996. Sønnen Per Mathiesen og kæreten Heidi Nielsen overtager butikken
6Januar1997DSB Standser godstrafikDSB beslutter at flytte godstransport over i lastbil af økonomiske årsager. 6 byer inkl. Ribe mister godstransporten
10Januar1997Frisørgalleriet åbner Overdammen 9Tina Hansen har haft Salon Vivi i 2 år og genåbner under nyt navn
31Januar1997Café Nicolaj lukkerAnne Margrethe Gete Jørgensen har efter fire år som ejer af caféen, solgt den til Peter Olesen. Genåbner som Valdemar Sejr hurtigst muligt
22Februar1997Det Gule Hus flytter til Nederdammen 22Efter 2 1/2 år i Sortebrødregade flytter Kirten Schroll butikken
18Marts1997Debatten om den tomme grund på Danielsens Tømmerhandel raserBowl Inn i Herning skulle angiveligt være interesseret i at opføre underholdningscenter på grunden
18Marts199783 årige Agust Madsen er stoppet som pølsemandVar først pølsemand i 6 år på Torvet og derefter 47 år som pølsemand ved brandstationen
16Maj1997Tulipanfesten starterTulipanfest fra 16-19. maj
19Maj1997Tulipanoptog 1997Tulipanoptog 1997
24Juni1997Den Antikvariske Samling gør indsigelse mod nedrivning af Korsbrødregade 9Et andelsprojekt af arkitektfirmaet Rudolft Lolk, Esbjerg omfatter Slotsgade 5 og Korsbrødregade 9
10Juli1997Hans Tausens hus sat til salgDomsognets Meningsråd beslutter at sælge Hans Tausens hus
22Juli1997Aage Hansen, 90 årAage Hansen, fhv. skatterådsformand, 90 år
25Juli1997Ribe Dyrskue 1997Ribe Dyrskue 1997
2August1997Havnefest 1997Havnefest 1997
7August1997Cykelløbet Danmark Rundt's 2. etape starter på TorvetMed i løbet er Bjarne Riis, Jesper Skibby, Rolf Sørensen og Bo Heimburger
16August1997Kim Brink gift i RibeKim Brink har en fortid som træner og sportschef i klubberne FCK og OB
16August1997Å Festival 1997Å Festivalen blev afholdt ved scenen ved Ribelund, tæt på Jernbanebroen
12Oktober1997Kulturnat 1997Kulturnat 1997
1November1997Åbent hus i det nye lokaler på VadehavscenteretÅbent hus i det nye lokaler på Vadehavscenteret
14November1997Ribe Bio genåbner som PanoramaEfter fire måneder renovering åbner Ribe Bio som Panorama. Nu som biograf, cafe og natklub. Ejerne er René Damkjær og Carsten Bertelsen
29November1997Eleonara E. Pedersen lukker sin kiosk i Sct. NicolajgadeDen 85. årige, også kaldet Fru Kock lukker og går på pension
1December1997Hans Hasse Jørgensen, 25 års jubilæum ved JVHans Hasse Jørgensen, 25 års jubilæum ved JV
5Januar1998Påbegyndt nedrivning af Bakelitfabrikken, Slotsgade 5Påbegyndt nedrivning af Bakelitfabrikken, Slotsgade 5
14Januar1998Vægtergade 2 rives nedVætergade 2 rives ned
5Maj1998Renovering af Korsbrødregade 9Diskussion om, hvorvidt bygherrer har gjort nok for at bevare det oprindelige hus, da kun de to gavle står tilbage, efter igangværende renovation. Bygherrer står fast på, at entet andet kunne reddes
2Juni1998Lyndahl Plast 25 års jubilæumLyndahl Plast 25 års jubilæum
26Juni1998Vadehavscenteret åbnerVadehavscenteret åbner
18August1998Nyt vandhjul på YdermøllenDa det gamle møllehjul var helt nedslidt af tiden, måtte der bygges et nyt
1September1998Stormøde omkring planerne for nedlæggelse af Ribe SygehusStormøde i Ribelunds Festsal omkring planerne for nedlæggelse af Ribe Sygehus
15September1998Kims Cykler bliver til Saltgade Cykler og får nye ejerPer Andersen overtager forretningen fra Kim Pedersen
1Januar1999Urskive på Sct. Catharinæ Kirketårns nordside opsatPræcis dato ukendt
1Februar1999Nedriveningen af Danielesens Tømmerhandel er i fuld gangTømmerhandler Daniel Danielsen siger til Ugeavisen: Min far åbnede forretningen i 1903, og vi lukkede den i 1990. Det er da klart, at det gør ondt at se på, at stedet jævnes med jorden. Både min far, jeg selv og mine søskende er trods alt født i huset.
1Marts1999Nye ejere i bagerforretningen, Saltgade - skifter navn til Pompei25 årige Mikkel Hansen og Bent Steen Christensen, 28 år overtager forretningen efter Flemming Christensen
1Marts1999Ejerskifte Café Peppers, Torvet 9Ejer af Restaurant Kammerslusen, Antonio Alvarez, kan fokusere på dette 100% fremover. Han har nemlig solgt Peppers til 35 årige Per Grimstrup. Per er opvokset i Ribe og hans far startede diskotek Carousellen og i en kort periode "Skoven"
13Marts1999Funrampe ved Ribe Fritidscenter indviesTil glæde for skaterne
15Marts1999Ejerskifte Hotel Sønderjylland, SønderportsgadeMalermester Peter Riber har købt hotellet af Birgitte og Venancio Castillo
29Marts1999Den store pavillon ved Dagmarsbroen bliver fjernetAnton Knudsen havde pavillionen i to sæsoner, hvoraf den ene var der lukket hele sæsonen. Omsætningen var svigtende og dermed er det slut med at købe pølser og is ved åen
1Maj1999Restaurant Sælhunden 10 års jubilæum10 år siden, at Tove og Folmer Hausted købte restauranten af Hasse Tranholm
13Maj1999Tulipanfest 199913-16 maj 1999
16Maj1999Tulipanoptog 1999Tulipanoptog 1999
23Maj1999Erna og Anthon Haahr Knudsen overtager DagmarskioskenBeliggende ved Dagmarsbroen. De får dog nej af Ribe Amt til at udleje kanoer
4Juni1999Ribe by Night 1999Ribe by Night 1999
20Juni1999Kun to storkepar i DanmarkDet ene af to storkepar tilbage i Danmark bor på Det Gamle Rådhus i Ribe
29Juni1999Rejsegilde efter totalrenoveringen af Mellemdammen 13Ejer Arne Johansen har fået kommunens tilladelse til at lave en trappe fra Frislusen og ned til kælderetagen. Døber gården Kolvigs Gaard, efter Kolvig, der i sin tid byggede cikoriefabrikken
30Juni1999Ribe Sygehus lukkerRibe Sygehus lukker
19Juli1999Jørgen Steinicke, 50 årJørgen Steinicke, cand.mag., lektor ved Ribe Statsseminarium, hvor han underviser i historie og kunsthistorie
11August1999Tøjforretningen Raahauge åbner i Kolvigs Gaard, Nederdammen 13Indehaver Tom Meyer Andreasen
14Oktober1999Smykkehuset åber i Nederdammen 34Smykkehuset åbner i Nederdammen 34. Indehaver Torben Edens. Dag leder, Ilse Strandbygaard
3November199914 årig pige forsøges voldtaget på Bjerrumvej15 årig pige forsøges voldtaget på Bjerrumvej
3December1999Orkan - 5,5 meterEn Orkan hærger det meste af Danmark. Held i uheld, topper orkanen, imens det er lavvande. Ellers havde Ribe digerne ikke ha kunnet holde vandet ude
31December1999Domorganist Mogens Melbye går på pensionHar arrangeret sommerkoncerter i Ribe Domkirke i 26 år
8Februar2000Spor efter vejnet fra 1100-tallet graves fremArkæologiske udgravninger under Ribe Jernindustri, findes kærrespor og affaldsgruber med spor til et vejnet fra 1100-tallet, omtalt i Ribe Middlalers Jordbog fra år 1145
8Februar2000Dødsannonce Thyra Kjær, 95 årDrev tøjbutikken EKKO på Tangevej 23 i 58 år
22Februar2000Nyetableret VVS-installatør offer for bysladderDNA-test frikender 32 årige Claus Bech Pedersen for voldtægt af 14-årige pige på Bjerrumvej. Kriminalpolitiet har bare aldrig offentliggjort resultatet
25Marts200019-årige Simon Dommerby Toft findes druknet i Ribe ØsteråSimon har været savnet siden nytårsaften
28Marts2000Brønd fra 12/1300 tallet graves frem på stedet, der husede Danielsens TømmerhandelArkæologistuderende Thomas Bertelsen finder en gammel træbrønd, med værdifulde ting i bunden
14April200020 års jubilæum Ribe DykkerklubRibe Dykkerklub Sælhunden
10Maj2000Tulipanløb 2000Tulipanløb 2000
21Maj2000Tulipanoptog 2000Tulipanoptog 2000
31Maj2000Ribe by Night 2000Ribe by Night 2000
20Juni2000Stork har forstuvet vingenEfter en møde med Jedsted Mølles Dambrug har han-storken bosiddende på Det Gamle Rådhus forstuvet den ene vinge. Der er tre unger i reden
1Juli2000Subway åbner Torvet 7Subway åbner Torvet 7
4Juli2000Kommunen er færdig med at plante lindetræer langs DagmarsgadeLindetræerne erstatter de gamle træer, der gik fra Banegården og til Dagmarsbroen
11Juli2000Jens Verner Hansen, 60 årJens Verner Hansen har været ansat som organist i Sct. Catharinæ Kirke siden 1968
11Juli2000Nyt overdækket cykelskur ved banegårdenDSB opfører et nyt cykelskur ved baneråden
14Juli2000Jørgen Nystad, 80 årJørgen Nystad, Amtskontorchef, 70 år
25Juli2000Discoteque Alexandra, Nederdammen 36, lukkerBrian Dyreby meddeler at diskotektet, han har haft siden 1994, i den gamle postgård lukker. Der er dog endnu ikke sat konkret dato på
28Juli2000Ribe Dyrskue 2000Ribe Dyrskue 2000
1August2000Kristian Bendrix Drjer tiltræder stilling som Ribes Erhvervs- og UdviklingskonsulentFratræder stililngen igen ultimo april 2015
5August2000Havnefest 2000Havnefest 2000
18August2000Ribelund Festival 2000Den 7. Ribelund Festival
19August2000Å Festival 2000Å Festivalen blev afholdt ved scenen ved Ribelund, tæt på Jernbanebroen
19August2000Ny ejer Butik Lone, Nederdammen 3720 årige Rikke Monberg overtager Butik Lone, Nederdammen 37
28August2000Lottospil til fordel for Ribe KommuneI et helt år har Ribe Ugeavis besluttet at spille én Lotto kupon hver uge. Alle gevinster tilfalder den slukne kommunekasse hos Ribe Kommune
1September2000Henning Fredberg starter ejendomsmæglerforretning i Dagmarsgade 2. Har lejet sig ind efter Petr Christiansens urmagerforeetning. Under kæden DanBolig
1September2000Ribe Sundhedscenter åbnerGodt et år efter lukningen af Ribe Sygehus, indvier Sundhedsminister Sonja Mikkelsen (21. sep.) det nye sundhedshus
23September2000Biler for Millioner - udstilling på Hovedengen23-24. september
3Oktober2000Omfattende renovering af Mariatårnet er slutRenoveringen krones med opsætningen af den forgyldte vejrhane.
24Oktober2000Internet cafe åbner Saltgade 18, 1 salSune Pedersen og Max Hundebøl står bag
4December2000Designermøbler i Søderportsgade lukkerAllan Kierkegaard har prioriteret familien
26December2000Lindegården brænderLindegården på torvet brænder og står ikke til at redde. Nedrives senere
1Maj2001Mejeriet Riberhus lukkerMejeriet Riberhus lukker
19Juni200142 årig erkender to voldtægtsforsøg42 årig erkender to voldtægtsforsøg. Det ene på en 37 årig kvinde på Grønnestien, søndag morgen
20Juni2001Prøveudgravning ved Sct. Catharinæ KirkeBarneskelet udgravet ved prøveudgravning, Sct. Catharinæ Kirke.Gravene menes at være fra 1600 og 1700 årene
15Juli2001Brandattentantsforsøg mod 6 udviklingshæmmedeLang tids chikane mod 6 udviklingshæmmede på Mosevej 74, kulminerer med brandattentatsforsøg
10August2001Partiet Venstre holder sommergruppemøde i RibePartiet Venstre holder sommergruppemøde i Ribe
9September200142 gravsten bliver væltet på Den Gamle Kirkegaard42 Gravsten bliver væltet på Den Gamle Kirkegaard
26November2001Elmetræerne i Hundegade fældesHedeselskabet går i gang med at fælde de resterende, over 100 år gamle Elmetræer. Grundet Elmesyge. Stormen 3. dec. 1999 var også hård ved træerne
4April2002Margrethegården 25 års fødselsdagMargrethegården 25 års fødselsdag
19Juni200222-årig erkender ildspåsættelse på Ribe Katedralskole22-årig erkender ildspåsættelse på Ribe Katedralskole og at have vætet 50 gravsten på Ribe Gamle Kirkegård
17Juli2002Særdeles velbevaret middelalderskelet af ung kvinde fundetUnder udgravningerne til det, der skal blive til Gråbrødre Torv, finder man et særdeles velbeværet middelalderskelet af en ung kvinde
24Juli2002Kopi af Ribe-aftalen modtages på Det Gamle RådhusKopi af Ribe-aftalen fra 1460 modtages af Borgmester Preben Rudiengaard på Det Gamle Rådhus
31Juli2002Hugo Horwitz, 80 årLæge Hugo Horwitz havde lægepraksis i Ribe, inden en flyttede til Lystrup ved Aarhus. Er også kendt som den dristige sabotør "Uffe" i modstandsgruppen BOPA. Har skrevet bogen "En sabotørs erindringer".
4August2002Skulpturerne Tre Kvinder på Giørtz Plads opsættesSkulpturerne Tre Kvinder på Giørtz Plads opsættes
20September2002Boykot af Coca ColaEfter en DR tv's dokumentar "Skatteakrobaterne" beslutter et enigt byråd, med borgmester Preben Rudiengaard at boykotte Coca Cola. Boykottet varer 3 uger
19Juni2003Margrethegårdens rejsegildeRejsegilde Margrethegården.
13Juli2003JV Beretter om iværksætterboomJV Beretter om iværksætterboom. Målsætningne på 35 er længe nået og dte lover godt for hele året.
24Juli2003Jazzfestival 2003Jazzfestival 2003
14December2003Elisabeth Dons Christensen bispevies Elisabeth Dons Christensen bispevies - afløser Niels Holm
18Juni20043 ud af 5 storkeunger dødeEndnu en storkeunge fundet død. 3 ud af 5 storkeunger er nu døde i storkereden på Det Gamle Rådhus
19Juni20043 ud af 5 storkeunger dødeEndnu en storkeunge fundet død. 3 ud af 5 storkeunger er nu døde i storkereden på Det Gamle Rådhus
18Juli2004En dobbeltdækker bus fra Iversen Busser forulykker ved KölnEn dokkeltdækker bus fra Iversen Busser, fyldt med unge mennesker på vej til Lloret De Mar forudlykker ved Köln. To mister livet og seks unge er I livsfare.
1December2004Birgit Kloster Lauridsen, 40 års jubilæumBirgit Kloster Lauridsen, Hundegade 20 40 års jubilæum, BG Bank i Saltgade
12April2005Artikel om den gamle rutebåd RiberhusDen gamle rutebåd står nu i Tjæreborg. Bådens ejer John Josephsen har en drøm at gøre båden til en flydende restaurent ved Skibbroen. I 2017 er den tidligere rutebåd en husbåd i København, hvor man faktisk kan leje sig ind til overnatning
23Juni2005Danmarks ældste æbletræ står i Grønnegade 23Danmarks ældste æbletræ står i Grønnegade 23
14Juli2005Hans Hansen, 70 årHans Hansen, Lille Hans, ildsjæl Ribe Boldklub, 70 år
14Juli2005Verner Andersen, 57 år, 25 års jubilæum Ribe KirkegårdVerner Andersen, 57 år, 25 års jubilæum Ribe Kirkegård
20Juli2005Arkæologer gør fund i DagmarsgadeSkår af kander fra Nordfrankrig, Flanderen og Tyskland graves op i Dagmarsgade
21Juli2005Gold Wing træf400 motorcykler af mærket Gold Wing holder træf i Ribe fra 21.-24. juli
23Juli2005Ole Risom, dørOle Risom, Skoleinspektør Nørremarkskolen, dør 61 år gammel. Ole Risom dør af lungekræft og har skrevet sin egen dødsannonce, hvor han ironisk takker cigaretproducenten House of Prince
25Juli2005Helle Hauger, 60 årHelle Hauger, Teaterformand Drakomir, 60 år
6August2005Havnefest 2005Ejer af Restuarant Sælhunden, Folmer Hausted afholder sin 16. Havnefest
17August2005Ribe Amtsråd godkender Føtex byggerietEt flertal bestående af Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti, vedtager en regionplantillæg, så den 3.700 kvadratmeter store bygning kan erklæres lovling. Dette sker efter en længere periode med ballade, fordi byggeriet er større end tilladt.
1September2005Ribe Vinfestival ser dagens lysRibe Vinfestival ser dagens lys
24Oktober2005TerrorfrygtIndre by afspærret grundet fund af mærkelig kuffert i Puggaardsgade. Kuffert tilhørte lokal og indeholdt bla. Børnetegninger.
25November2005Nyt magasin til Den Antikvariske Samling indviesNyt magasin til Den Antikvariske Samling indvies. På Ørstedsvej 46
17December2005Den Antikvariske Samling fejrer 150 års jubilæumDen Antikvariske Samling fejrer 150 års jubilæum
20Juni2006Jacob A. Riis statue skal alligevel ikke stå på SkibbroenDet besluttes at statuen af Jacob A. Riis skal stå ved Andeøen og ikke på Skibbroen, som først besluttet
24Juni2006Ribe Bryghus slår for første gang dørene op for salg af Ribe BrygRibe Bryghus slår for første gang dørene op for salg af Ribe Bryg
3Juli2006Buste af Jacob A. Riis afsløresBuste af Jacob A. Riis afsløres
3Juli2006Politiken: 40% får medicin mod sindsygeArtikel i avisen Politiken om de ældre på plejehjemmet Åhavens medicin forbrug
13Juli2006JV fortæller om vejarbejde i indre by giver store trafikale udfordringerBåde Hunde- og Grydergade er gravet op, for nedlæggelse af nye rør. Gryder- og Grønnegade belægges med brosten
18Juli2006Slut med slagterforretning I Saltgade 6Ejer og tidligere slagter, Benno Jensen siger, at det er slut med slagterforretning I Saltgade 6. Han vil sælge bygningerne
24Juli2006JV: Udvalg kigger på muligheden for at få Karen af Mandø hjem og istandsatKaren af Mandø befinder sig på dette tidspunkt i Sønderho på Fanø
30September2006Første Høstmarked i hele byenHøstmarked fra Quedens Gaard udbredes til at dække hele byen
1Januar2007Ribe bliver en del af Esbjerg KommuneSom en del af den nye kommunalreform, bliver Ribe en del af Esbjerg Kommune
1Maj2007Historien om at Verner Hansen finder flot skåret drage fra 1100-åreneHistorien om at Verner Hansen finder flot skåret drage fra 1100-årene. Fundet sker i udgravninger ved Grydergade
19Juni2007Esbjerg Kommune vil købe Ribe SeminariumEsbjerg Kommune melder ud, at de vil købe Ribe Seminarium, når det lukker i 2009
21Juni2007Esbjerg Byråd blåstempler FøtexRibe Kommune gav i 2003 byggetilladelse til Føtex i Ribe, og i 2004 åbnede butikken. Efterfølgende afgjorde Naturklagenævnet, at kommunen ikke havde lov til at give den tilladelse den gav.
17Juli2007Bolette Guldsmedie, Mellemdammen 14 sælger butikkenBørge Bolette er 3. generation, der driver forretningen, men han og hustruen Ingrid har valgt at stoppe. Ingen i familien ønsker at føre den videre.
24Juli2007Masser af regn er skyld i, at Ribe Dyrskue for første gang i historien er tæt på at blive aflystMasser af regn er skyld i, at Ribe Dyrskue for første gang i historien er tæt på at blive aflyst
25Juli2007Jens Jørn Christensen , Ternevænget 4, 60Jens Jørn Christensen , Ternevænget 4, 60 år. Jens Jørrn kørte bus i mange år
27Juli2007Jazzfestival 2007Jazzfestival 2007, 6. jazzfestival
1August2007Butik Lone bliver til MarkusButik Lone, Nederdammen 37, har solgt dametøj siden 2000 og været drevet af Rikke Monberg. Nu sælges der herrertøj under butikskæden Markus
112. September 19022007En hollandsk evert forlader Skibbroen, efter at have ligget ved kaj ud for Restaurant KolvigEfter at have bevist over for kritikkerne, at en så stor evert kan komme helt ind til Skibbroen, medlem folketingsmedlem Preben Rudiengaard ud, at han vil undersøge, hvorvidt det er muligt at etablere en svingbro på ringvejen, så skibene lettere kan komme helt ind til Ribe i fremtiden
112. September 19022007Agathe Rasmussen, Gravsgade 6, 103 årAgathe drev i mangfoldige år smørrebrødsforretning i Gråbrødregade under navnet Tante Agathe
112. September 19022007Henning Jürgensen , Seminarievej 48, 70 årHenning Jürgensen , Seminarievej 48, 70 år
7August2007Rejsegilde på VittenbergskolenRejsegilde efter om- og tilbygning
5November2007Ribelunds 100-års jubilæumRibelunds 100-års jubilæum
1Januar2008Sydvestjyske Museer bliver tilEn fusion mellem Den Antikvariske Samling og Esbjerg Museum
21Januar2008Ungdomsklubben, Hundegade 4 lukkerKubben har én betalende bruger til to medarbejdere
23Januar2008Vægtergade 3 rives nedMan forsøger at redde facaden, men alt for meget beton gør, at man er nødt til at fjerne det hele.
1Februar2008Ribe Handelsskole fejrer 100-års jubilæumRibe Handelsskole fejrer 100-års jubilæum
20Juni2008Grønt lys til at rive Rosen Allé 2B nedEsbjerg Byråd giver grønt lys til at købe Rosen Allé 2B, med henblik på nedrivning.
23Juni2008Domprovst Povl Kiilerich fylder 85 årDomprovst Povl Kiilerich fylder 85 år
14Juli2008VadehavsregattaVadehavsregatta starter
24Juli2008Jazzfestival 2008Jazzfestival 2008
25Juli2008Ribe Dyrskue 2008Ribe Dyrskue 2008
25Juli2008Lettisk tv gæster RibeEt lettisk tv hold på 5 personer gæster byen
26Juli2008Julie Marie Hansen, Riberhus, Sct. Nicolaj Gade 18, 101 årJulie Marie Hansen, Riberhus, Sct. Nicolaj Gade 18, 101 år
26Juli2008Betty Neel Jansen, Bispegade 7, 60 årBetty Neel Jansen, Bispegade 7, 60 år
112. September 19022008Første grav med skelet udgraves ved TorvetDer er tale om et velbevaret skelet af en person fra 1600-1700 tallet, der er blevet begravet inde i Processionsgangen
8August2008Kirsten Grau Nielsen, 85 årTidligre Seminarielektor, Kirsten Grau Nielsen, 85 år
20August2008Ribelund Musikfestival 2008Ribelund Musikfestival 2008
4Januar2009Mads Olin Pedersens lig findes i Ribe ÅMads Olin Pedersens lig findes i Ribe Å. 18 årig Mads har været forsvundet siden en bytur d. 20 dec. 2008
27Marts2009Ribe Roklub fejrer 75-års jubilæumRibe Roklub fejrer 75-års jubilæum
1Maj2009Mineralvandsfabrikken fejrer 60 års jubilæumOg indvier samtidigt nyt lager og administrationsbygning på Tycho Brahes Alle 8
10Maj2009Tulpanoptog 2009Tulipanoptog 2009
1Juni2009Ribe Campingplads fejrer 50-års jubilæumRibe Campingplads fejrer 50-års jubilæum
20Juni2009De sidste lærerstuderende på Ribe SeminariumDe sidste lærerstuderende på Ribe Seminarium
20Juni2009Thomas Hauger hædret for sit arbejde i DRAKOMIREr af Dansk Amatør Teater Samvirke hædret med Anna og Arne Aabenhus legat
23Juni2009Martin Thygesen stopper i tulipanfestkomiteen efter 30 årMartin Thygesen stopper i tulipanfestkomiteen efter 30 år
9Juli2009Ripen Live-rollespillet "Grottens Gru" afholdesRipen Live-rollespillet "Grottens Gru" afholdes i Tange plantage
13Juli2009Eigil Faurby, 60 årEigil Faurby, Synskonsulent Esbjerg Kommune, 60 år
13Juli2009En gruppe borgere vil hædre Oscarvinger, Børge RingEn gruppe ripensere vil hædre Oscarvinder, Børge Ring, med en filmfestival
16Juli2009Saltgade 5 brænderSaltgade 5 brænder
24Juli2009Jazzfestival 2009Jazzfestival 2009 bliver afholdt, trods stor usikkerhed omkring festivalen
27Juli2009Historie om modeljernbanen under det gamle Ribe SygehusModeljernbanen er en model af Ribe Station og jernbanenettet omkring anno 1929
31Juli2009Årets Ribe DyrskueÅrets Ribe Dyrskue
3August2009Livsstilsbutikken DK-Live åbner Mellemdammen 1747-årige Anette Houstrup, Ribe, og ægteparret Jessica og Wolfgang Boss fra Tyskland står bag butikken
21August2009FDF i Ribe fejrer 50-års jubilæumFDF i Ribe fejrer 50-års jubilæum og lukker ned grundet manglende frivillige
1Oktober2009Områdecenter Riberhus fejrer 50 års jubilæumOmrådecenter Riberhus fejrer 50 års jubilæum
30Oktober2009Kvickly 100 års jubilæumKvickly fejrer 100 års jubilæum
8Januar2010Ribe 1300Ét års fejring af Ribe Bys 1300 års jubilæum indledes
11Januar2010Johanne Dan køres til større renovering hos Aarøsund Bådebyggeri og BeddingJohanne Dan køres til større renovering hos Aarøsund Bådebyggeri og Bedding
16Januar2010Blikkenslagermester Svend Bernhardt Sørensen dør, 95 årBlikkenslagermester Svend Bernhardt Sørensen dør, 95 år
17Januar2010Ribe Svømmebad genåbner efter gennemgribende renoveringRibe Svømmebad genåbner efter gennemgribende renovering
18Januar2010Johanne Dan på værtVadehavseverten bliver løft op og kørt på værft i Aarøsund
1Marts2010Ejerskifte Værtshuset StenbohusNiels Toft og Carsten Bertelsen overtager driften
22Marts2010Ny fontæne på SkibbroenFontænen er en gave fra Esbjerg Vandforsyning i forbindelse med byens 1300 års jubilæum. Bliver senere fjernet, da den ikke passer ind i planerne for Skibbroen
23Marts2010Ribe Classic kan ikke fortsætte på HovedengenTeknisk Direktør Hans Kjær slår fast, at det vil være imod loven, hvis Ribe Classic fortsætter på Hovedengen. 2 uger senere er holdningen en anden
25Marts2010Isvaflen åbner i nye lokaler, Overdammen 11Flytter fra Mellemdammen 16
1Maj2010Sven Petdersen er blevet vægterDen 67 årige tidligere skolelærer på Vittenbergskolen er blevet vægter
3Maj2010Margrethe Jensigne Bruhn, 104 årMargrethe Jensigne Bruhn, 104 år
11Maj2010Ingen fusionsplanerForstanderne for Ribe Katedralskole og Ribe Handelsskole udtaler, at der ingen fusionsplaner er
18Maj2010Toldboden sat til salgSydvestjyske Museer har sat Overdammen 12 til salg
21Maj2010Tulipanfeste 2010Tulipanfesten starter
24Maj2010Tulipanoptog 2010Tulipanoptog 2010
1juni2010Dameundertøjsforretningen Change flytter fra Sct. Nicolaj Gade 1Flytter til Mellemdammen 17
4Juni2010Ribe by Night 2010Ribe by Night 2010
16Juni2010Børneoptog 1300 års jubilæumBørneoptog i forbindelse med 1300 års jubilæum
17Juni2010REMA1000 åbner nyt supermarked i Ribe NørremarkTrojles Knæ
18Juni2010Tre ældre omkommer på MandøMandø-traktoren på tur til Korresand med ældre mennesker om borg, vægter og tre ældre mennesker omkommer
19Juni2010Helligåndshuset, Sct. Laurentii Gade bliver fundet af arkæologerHelligåndshuset, Sct. Laurentii Gade bliver fundet af arkæologer. Helligåndshuset var et af byens tre hospitaler
26Juni2010Ribe Cykellager åbner Nordens største cykelforretningRibe Cykellager, ejet af Lene og Kim Lassen åbner Nordens største cykelforretning på Industrivej 20c
11Juli2010Ophørsudsalg, Lampeland, Nederdammen 38Ophørsudsalg, Lampeland, Nederdammen 38. Indehaver siden juni 2009, Inge Mørch Jensen
11Juli2010Johanne Dan tilbage efter renovering på Aarusund Bådebyggeri og BeddingJohanne Dan tilbage efter renovering på Aarusund Bådebyggeri og Bedding
13Juli2010Skousen i Marsk Centeret er lukketSkousen i Marsk Centeret er lukket
18Juli2010Brorsons Bispekåbe vil fremover være udstillet I Ribe DomkirkeHans Adolf Brorsons bispekåbe fra 1700-tallet skal efter 90 år I Haderslev hjem til Ribe. Overdrages en af dagene I ugen efter d. 18. juli under uformelle former
21Juli2010Rådhuskonditoriet, Hundegade 2, 25 års jubilæumRådhuskonditoriet, Hundegade 2. Ejerne Jette og Torben Møller kan fejre 25 års jubilæum som selvstændige
23Juli2010Jazzfestival 2010Jazzfestival 2010
27Juli2010Projektet »Vores gade -vores hus« er nu gennemført64 skilte fortæller nu historier om Ribehuse.
27Juli2010Masser af fund ved udgravning af Sct. Laurentii GadeKværnsten fra 1200-tallet, rombekakler, fingerbøl, 30 middelalderlige mønter og en kæmpe bageovn har Camilla Posts hold fundet under udgravninger. Bekræfter at Sct. Laurentii Gade var byens vestligste gade
27Juli2010Indehaverne af Blomsterhuset Mathiesen har sat Skolegade 2 til salgIndehaverne af Blomsterhuset Mathiesen har sat Skolegade 2 til salg
28Juli2010Finn Rasmussen, Louis Nielsens partner og chefoptiker, 30 års jubilæumFinn Rasmussen, Louis Nielsens partner og chefoptiker, 30 års jubilæum
28Juli2010Sydvestjyske Museer har valgt at sælge Toldboden til foreningen Gammelt PrægSydvestjyske Museer har valgt at sælge Toldboden til foreningen Gammelt Præg
29Juli2010Ribe Dyrskue 2010Ribe Dyrskue 2010
29Juli2010Regentparret besøger RibeRegentparret gæster i Ribe i anledningen af byens 1300 års jubilæum
30Juli2010Søren Kristian Gerken, Tvedgade 15 B, 2., 70 årSøren Kristian Gerken, Tvedgade 15 B, 2., 70 år
1August2010Torsten Troelsen, Indsatsleder, 40 års jubilæumTorsten Troelsen, Indsatsleder, 40 års jubilæum som kommunalt ansat
1August2010Bo Ross Mogensen køber Restaurant Kolvig tilbageRestauranten har været ejet af Danske Hoteller et par år. Hotelkæden melder ud, at både Kolvig og Vægterkælderen kun skal holde åbent i sommerhalvåret. Det får Bo Ross til at reagere
3August2010Louis Nielsen, Mellemdammen, 1 års jubilæumLouis Nielsen, Mellemdammen, 1 års jubilæum
3August2010Den svenste kæde Tiger åbner en forretning i Nederdammen 30Kæden tager senere navneskifte til Flying Tiger Copenhagen
10August2010Q8 tank & butik lukker. Omdannes til F24Hardy Larsen har efter 21 år solgt tanken på Trojelsvej til Kuwait Petroleum
31August2010Indigolitten i Dagmarsgade lukkerEfter 13 år har Nefer Andrup valgt at lukke butikken
3September2010Ribe Vinfestival 2010Ribe Vinfestival 2010
7September2010Esbjerg Kommune siger nej til opsætning af flere MindepladerDe hører en anden tid til lyder argumentet
11September2010Frøs Herreds Sparekasse flytterFra Saltgade 4 til 24
15September2010Saltgadehus skifter ejereOle Jørgensen og Jørgen Vestermark overtager bygningen
25September2010VægtertræfVægtertræf
1Oktober2010Åbningsreception VestBoligHar åbnet kontor i Dagmarsgade 2
1Oktober2010HH Børnetøj og Brugskunst åbner i Nederdammen 3831 årige Skærbækpige Heidi Kristensen har åbnet butikken
2Oktober2010Høstmarked 2010Høstmarked 2010
16Oktober2010Indvielse af Nationalpark VadehavetMiljøminister Karen Elleman ankommer til Ribe i vikingeskib, for at indvie Nationalpark Vadehavet
19Oktober201065 Danafæ-mønter gravet op i Sct. Laurentii GadeMønterne er fundet under sommerens udgravninger
2November2010Portræt af modeljernbane af Ribe StationJens Bruun-Pedersen og Anders Lehnsted har brugt 20 år på at bygge Ribe Station årgang 1929
5November2010Åbningsreception NyboligÅbner forretning Seminarievej 12C
8November2010Café Rÿpen åbnerKok Johnny Tonnesen åbner cafe'en Sct. Nicolaj Gade 1, på Kochs plads
26November2010Dronning Margrethe indvier Ribe KunstmuseumEfter endt renovering skal museet genindvies
1December2010Restaurant Kammerslusen genåbnerIndehaver af Restaurant Kolvig, Bo Ross Mogensen har overtaget restauranten
13December2010Danske Bank flytter ind på Seminarievej 2Lokalerne husede tidligere Fakta
31December2010Dagmargades Vandværk tages ud af drift. Dagmargades Vandværk tages ud af drift. Det 123 år gamle vandværk leverer sine sidste dråber vand
6Januar2011Restaurant Kammerslusen genåbnerBo Ross Mogensen genåbner i nyrenoverede lokaler
8Januar2011Rav i Ribe, Overdammen 1, lukkerAnthon Knudsen har solgt ejendommen til Leif Pedersen
18Januar2011Herretøjsbutikken Marcus er lukketIndehaver Casper Enghave har lukket butikken i Nederdammen 37
25Januar2011Fru Mathies i Saltgade sat til salgEfter Inge Mathies pludselig død, har sønnerne Lars og Thomas Mathiesen sat værtshuset til salg
8Februar2011Dagmarsgade Vandværk er lukket nedDin Forsyning har lukket det 123 år gamle vandværk og sat det til salg for 1.950.000,- kr.
11Februar2011Børnetøjsforretningen Spirrevippen åbnerDiana Sundtoft åbner butikken i Saltgade
15Februar2011SuperBest, Nørremarkcenteret lukkerEjer Poul Nygaard meddeler, at butikken lukker i løbet af uger
22Februar2011Børge Volf Lorenzen er startet som vægter69 årige tidligere lærer afløser Tracy Skondin
10Marts2011Vægter Aage Grann, 90 årRibes ældste vægter runder 90 år
22Marts2011Antikgården, Overdammen søger ny ejerNuværende ejer, Friedrich Haüsser er flyttet tilbage til Tyskland. Overtog forretningen for 6 år siden af Gurli Andersen
16April2011Galleri Bogh og Bøgh åbner, Overdammen 1Husede tidligere Rav i Ribe. Ejerne er Erik Bøgh og Susanne Bogh
19April2011Haar benzin åbner fuldautomatisk stander ved FøtexLavprisselskabet åbner en fuldautomatisk benzinstander ved Føtex
26April2011Fund af 1000 år gammel runesten i udgravninger ved LindegårdenMuseumsinspektør Morten Søvsø finder 1000 år gammel runestren i udgravninger ved Lindegården på Torvet. Stenen er 80 cm. Høj
7Maj2011Ribe Bowlingcenter lukkerEjer af bygningene, Damhus Maskinværksted skal selv bruge bygningerne. Ejer af Ribe Bowling, Rolf Tornbjerg planlægger at åbne helt nyt bowlingcenter på Farupvej
19Juni2011Formand for Ribe Byforum går til angreb på toiletbygningen på SkibbroenFormand for Ribe Byforum går til angreb på toiletbygningen på Skibbroen
20Juni2011Borgertårnet afdækket med blåtEt omfattende murerarbejde på Borgertårnet har resulteret i en afdækning i blåt. Vest- og sydsiden står for tur
23Juni2011Ole Jørgensen køber Dagmarsgade VandværkTidligere ejer af Ribe Maskinfabrik, Ole Jørgensen køber Dagmarsgades Vandværk
9Juli2011Maritimt Marked for første gang i flere hundrede årFørste Maritimt Marked i flere hundrede år
22Juli2011Guldbryllup Hanne og Ib ZoëgaGuldbryllup Hanne og Ib Zoëga, Seminarievej 108
23Juli2011Ketty Pedersen, Skyttevej 14, 80 årKetty Pedersen, Skyttevej 14, 80 år
25Juli2011Inger Brodersen, 70 årInger Brodersen, Jasminparken 59, 70 år
26Juli2011Børge Volf Lorenzen, Ternevænget 11, 70 årBørge Volf Lorenzen, 70 år, blandt andet arbejdet som lærer på Nørremarkskolen og virket som guide og vægter
27Juli2011Blomster- og livsstilsbutikken Den Grønne Garage flytter fra Lustrup til DagmarsgadeIndehaver Michaela Søllingvraa
28Juli2011Anker Svarrer, Fasanvej 3, 75 årAnker Svarrer, Fasanvej 3, 75 år
29Juli2011Ribe Dyrskue 2011Ribe Dyrskue 2011
24August2011Ole Sønderstrup, Journalist, dør 65 år gammelOle Sønderstrup, Mr. Ribe, Journalist, dør 65 år gammel
13Oktober2011Lastbil bakker ind i hushjørne på Hundegade 38Lastbil bakker ind i hushjørne/indgangsparti på Hundegade 38
25Maj2012Markering af 800 års dagen for Dronning Dagmars dødMarkering af 800 års dagen for Dronning Dagmars død
19Juni2012Udsendelse om storrygende kvinde fra Ribe, der døde i 1712Arkæologerne har fundet resterne af en kvinde fra Ribe, der døde i 1712. Hun var storforbruger af kridtpiber
7Juli2012Maritimt Marked 2012Maritimt Marked afholdes for anden gang
22Juli2012Kenneth Kajshøj hjemme igenKenneth Kajshøj hjemme igen efter fire år på landevejene som naver
25Juli2012Udgravninger ved Ribe Domkirke slår fast at Harald Blåtand ikke fortæller sandheden på JelligestenenUdgravninger ved Ribe Domkirke, med Troels Jensen som leder, slår fast, at der var vikinger i Danmark, før år 965, som Harald Blåtand skriver på Jellingestenen. 100 år før faktisk
27Juli2012Ribe Dyrskue 2012Ribe Dyrskue 2012
29Juli2012Ove Kristian Poulsen, Falkevej 4, 50 årOve Kristian Poulsen, Falkevej 4, 50 år
25Marts2013Ribe Fotoklubs stiftende generalforsamlingRibe Fotoklubs stiftende generalforsamling
29April2013Sidste åbningsdag NørremarkskolenSidste åbningsdag Nørremarksskolen. Skolen flyttes ind på Valdemarskolen på Simon Hansens Vej
12Juni2013Den nye domkirkeplads indviesDen nye domkirkeplads omkring Ribe Domkirke indvies
19Juni2013Mongolian Barbeque fejrer 10 års jubilæumMongolian Barbeque i Sct. Peders Gade fejrer 10 års jubilæum
20Juni2013Rosenhaven forslås åbnetSom ét af seks projekter, til styrkelse af miljøet omkring Skibbroen, foreslås det at åbne Rosenhaven op med adgang fra Skibbroen
23Juni2013Billedhugger Anne-Marie Carl-Nielsen, 150 årBilledhugger Anne-Marie Carl Nielsen kunne været fyldt 150 år. Skaberen af tre bornzedøre i Ribe Domkirke og statuen af Dronning Dagmar
3Juli2013Første Børneloppemarked på den nye domkirkepladsFørste Børneloppemarked på den nye domkirkeplads. Tidligere var den i Kolvigs Gaard
11Juli2013Gitte Viola Hansen, 50 årGitte Viola Hansen, Valdemar Sejrs Alle16, 50 år
17Juli2013Marie Katrine Thomsen, dørMarie Katrine Thomsen, Misse, dør. Gift med Hans Heinrich Balthazar Asmussen
19Juli2013Ove Kronborg, 67 år, dørOve Kronborg, 67 år, dør
20Juli20133D model af Ribe Domkirke - i Ribe Domkirke3D model skal fortælle historien om Ribe Domkirke fra år 800
25Juli2013Moxi åbner i Saltgade 2Inge Jensen åbner dametøjsforretningen
26Juli2013Ribe Dyrskue 2013Ribe Dyrskue 2013
27Juli2013Gerluf Friis, Fasanvej 74, 90 år.Gerluf Friis, Fasanvej 74, 90 år.
1August2013Cykelløbet Danmark Rundt's 2. etape starter på TorvetCykelløbet Danmark Rundt's 2. etape starter på Torvet
21August2013Ribelund Musikfestival 2013Ribelund Musikfestival 2013
1Januar2014Ribe Antenneforening nedlæggesRibe Antenneforening nedlægges. Alle aktivitetere overtages af SE/Stofa
1Marts2014Hotel Ribe åbnerDet tidligere Hotel Sønderjylland bliver efter en renovering til Hotel Ribe
19Maj2014Båldome stilles op ved Ribe KammersluseEjer Jørgen Jønne Hansen har ladet et Båldome opføre
1Juni2014BispevielseDronning Margrethe II gæster Ribe i forbindelse med bispevielsen af Elof Westergaard
13Juni2014Arkæologer finder stridshestArkæologer finder under udgravninger ved Rosen Alle en begravet stridshest fra omkring år 700
18Juni2014Skuespiller Bodil Jørgensen hårdt såret på diget ved Vester VedstedUnder optagelserne til den seneste Far til Fire film, kommer skulespiller Bodil Jørgensen voldsomt til skade, da skuespiller Kurt Ravn skal gøre en traktor over diget. Traktoren vælter og ruller rundt
23Juni2014UNESCO udpeger Vadehavet som VerdensarvUNESCO udpeger Vadehavet som Verdensarv
4Juli2014Operaklassikeren Carmen opføresOperaklassikeren Carmen opføres i Ribe Kunstmuseums have
21Juli2014Ingeburg Madsen Stampemøllevej 18 A, dør 102 år gammelIngeburg Madsen Stampemøllevej 18 A, dør 102 år gammel
24Juli2014Ribe Dyrskue 2014Ribe Dyrskue 2014
25Juli2014Ribe Dyrskue 2014Ribe Dyrskue 2014
25Juli2014Jazzfestival 2014Jazzfestival 2014
27Juli2014Ib Laursen, 70 årIb Laursen, Ribe Bolsjer, Ny Form og endelig Ib Laursen ApS
4August2014Oprensning af Mølledammen igangsatOprensning af Mølledammen igangsat
4Oktober2014Jean-Michel Petot dør i NakskovJean-Michel var franskmand og kom til en tegnestue i Ribe i 1971. Var bl.a. med til at restaurere porten i Sønderportsgade 1 og aktiv i teatergruppen DUESLAGET, gruppen bag Ribe Revyer
7Oktober2014Uvejr med regn, lyn, torden og haglUvejr med regn, lyn, torden og hagl
31Oktober2014Sidste dag med personlig betjening i BanegårdsbygningenSidste dag med personlig betjening i Banegårdsbygningen
7November2014Bispegade Skole solgt til Obbekjær ByggeforretningPris 3.125.000,- Planen er at omdanne skolen til kvalitetslejligheder
15December2014Ribe er Skandinaviens ældste byRibe blev en by allerede i starten af 700-tallet,« mener professor Dagfinn Skre, som arbejder ved Kulturhistorisk Museum i Oslo
31Januar2015Advokatkontoret Hjerrild & Bisgaard er rykket ud af Torvet 16Advokatkontoret Hjerrild & Bisgaard er rykket ud af Torvet 16. Har haft kontor på adressen siden 1951
10Marts2015Jytte Vestergaard Christensen, 80 årJytte Vestergaard Christensen, Hundegade, 80 år
27Marts2015Ribe Broderi og Garn, Dagmarsgade 4, 45 års jubilæumStartet af Maren Svendsen, overtaget af sønnen Allan
19April2015Vikingetiden startede i RibeI studiet viser tre arkæologer fra Aarhus Universitet og University of York, Storbritannien, at der har været søfart fra Norge til Ribe, den ældste handelsby i Danmark, længe før vikingetiden startede.
24April2015LirekassefestivalTre dages lirekassefestival åber
7Maj2015Kunstværket Fliser med Ord i Ribe Katedralskoles skolegård bliver indvietUdført af kunstneren Laila Westergaard. Ordene stammer fra forskellige værker og kan sættes sammen til et langt vers. Kunstværket består af 112 granitsten
10Juni20151000 år gammel kande findes i udgravningerne på Rosen AlleKanden viser sig at indeholde rester af en barnelig
13Juni2015Kristian Vestergaard Christensen, 85 årKristian Vestergaard Christensen, Hundegade 31, 85 år
19Juni2015Ribe Biogas fejrer 25 års jubilæum og udvidelseRibe Biogas fejrer 25 års jubilæum og udvidelse
20Juni2015Ib Laursen ny formand for Ribe ByforumAfløser Henning Balle
26Juni2015Åbent hus i det nyrestaurerede vandtårn i HundegadeVandtårnets ejer, Ole Jørgensen har brugt 7-8 millioner på at bygge Ribes mest unikke kontor i det nedlagte vandtårn
9Juli2015Opera i Kunstmuseets haveOperaen Tosca overværes af 600 mennesker i Ribe Kunstmuseums have
23Juli2015Jazzfestival 2015Jazzfestival 2015
30Juli2015Dorthe Lauridsen, Obbekærparken 22, 90 årDorthe Lauridsen, Obbekærparken 22, 90 år
31Juli2015Ribe Dyrskue 150 års jubilæumRibe Dyrskue 150 års jubilæum
1August2015Ansgarskolen bliver til Vadehavsskolen Simon Hansens VejTidligere Valdemarskolen og Ansgarskolen bliver til Vadehavsskolen Simon Hansens Vej
19August2015Ribelund Musikfestival 2015Ribelund Musikfestival 2015
21Januar2016Kannikegårdens indvielseKannikegården indvies
28Februar2016Afgansk mand knivdræbtAfgangsk mand findes knivdræbt i kollegiet på Seminarievej
13Maj2016Teresse ved Kolvigs Gaard bliver indvietTeresse ved Kolvigs Gaard bliver indviet
16Maj2016Tulipanoptog 2016Tulipanoptog 2016
11Juni2016Ribe Middelalder MarkedRibe Middelalder Marked afholdes for første gang siden 2012
11Juni2016DR optager programmet "Guld i Købstæderne"DR optager programmet "Guld i Købstæderne" på Det Gamle Rådhus
2Juli2016Maritimt Marked 2016Maritimt Marked 2016
24Juli2016Mellemdammen 18 skal på auktionKøbmand Parmo Pedersen oplyser, at han kun ejer 1/8 af ejendommen. Hans 3 brødre og fire fætre har besluttet at sælge
28Juli2016Klubbens Hotel brænderTagbrand i Klubbens Hotel
29Juli2016Ribe Dyrskue 2016Ribe Dyrskue 2016
29Juli2016Jazzfestival 2016Jazzfestival 2016
31Juli2016Ønskebørn sat til salgEfter 38 år, først som Babycenter og siden Ønskebørn, har ejerne Thorstein og Ella Schulz sat forretningen til salg
27August2016Ribe Kunstmuseum 125 års fødselsdagRibe Kunstmuseum 125 års fødselsdag
3September2016Nationalparkskibet "Vadehavet" ankommer til Ribe KammersluseNationalparkskibet "Vadehavet" ankommer til Ribe Kammersluse
13September2016Den varmeste september dag i 69 årIkke siden 1947 har DMI målt så varm en september dag. 29,9 grader når temperaturen op på og bliver dermed også det varmeste sted i Danmark den dag
13Oktober2016REMA 1000 rykker ind i Marsk CenteretEfter at have stået tomme i flere år, lægges to forretninger sammen og bygges om. REMA 1000 lukker forretningen på Nørremarksvej 8 ned og flytter
3November2016Butikskæden "Normal" åbner i SaltgadehusButikskæden "Normal" åbner i Saltgadehus
18November2016Cafe Quedens Gaard fejrer 25 års jubilæumCafe Quedens Gaard ved Lise Frederiksen og Poul Anker Nielsen fejrer 25 års jubilæum
31December2016Forpagterskifter Ribe VandrehjemDanHostel (Ribe Vandrehjem) skifter forpagtere. Jens Philipensen og Gudrun Riishede stopper efter mere end 30 år. Claus Pedersen og Lulu Hjarnø tager over
31December2016Centrum Kiosk, Dagmarsgade v. Ove Madsen lukkerCentrum Kiosk, Dagmarsgade v. 65 årige Ove Madsen lukker efter 40 år (Ikke alle år på samme adresse)
1Marts2017Rinda Klausen, 10 års jubilæum som ejer af Restaurant SælhundenRinda Klausen, 10 års jubilæum som ejer af Restaurant Sælhunden
5Maj2017Intersport Ribe ApS, Mellemdammen 20 erklæret konkursFortsætter under navnet Selskabet af 27.4.2017 ApS
6Maj2017Ugeavisen: Ribes sidste gadefejer er stoppetRibes sidste gadefejer, Karsten Nielsen, 63 år er stoppet
7Maj2017Foto af Gravsgade 51Ejendommen er til salg i efteråret 2017. Her oplyses det, at den består af 3 lejligheder. Samlet boligareal på 170 m2
1Juni2017Ribe KorfestivalRibe Korfestival starter 1-5. juni
10Juni201710 års jubilæum Ribe ClassicRibe Classic med veteranbiler og klassiske biler på Hovedengen holder 10 års jubilæum
10Juni2017Ribe Middelalder Marked 2017RMM 2017
13Juni2017Arkæologer går i gang med at krave efter markedsplads fra år 700Arkæologer går i gang med at krave efter markedsplads fra år 700, øst for Ribe Kunstmuseums østvendte gavl
14Juni2017Ole Videbæks kunstværk "Lyspunkt" indviesOle Videbæks kunstværk "Lystpunkt" indvies kl. 19.00 på Ribes nye kirkegård
17Juni2017Ribe Boldklub 100 års jubilæum100 års jubilæum Ribe Boldklub
19Juni2017Annemette Knudsen Andersen, byrådsmedlem V, fylder 60 årAnnemette Knudsen Andersen, fylder 60 år
21Juni2017Britta Ehmsen, 60 årBritta Ehmsen fylder 60 år. Driver Restaurant Backhaus
1Juli2017Klokke til Ansgar Kirke ankommer fra HedebyEn kopi af en kirkeklokke fra Hedeby, er sejlet hele til Ribe, hvor originalen menes at stamme fra. Kopien skal indsættes i kirken i Ribe Vikingecenter. Ankommer med vikingeskib
1Juli2017Maritimt Marked 2017Maritimt Marked 2017
6Juli2017Operakoncert i KlostergårdenOperakoncerten I Sansernes Vold i Klostergården
7Juli201720 par bliver viet på Det Gamle Rådhus5 par I I den gamle byrådssal. Resterende I borgersalen
13Juli2017Dan Horsbøl, Ribe dørDan Horsbøl, Ribe, dør. Byrådsmedlem for Konservativt Folkeparti fra 1994 til 2007
27Juli2017Jazzfestival 2017Jazzfestival 2017
27Juli2017Dronning Margrethe II gæster VadehavscenteretDronningen var på et privat visit med veninder og familie
29Juli2017Galleri Kolvig lukkerGalleri Kolvig lukker, da de bygninger galleriet har til huse i, skal rives ned.
31Juli2017Henrk Vej Kastrupsen, turistchef fratræder sin stillingHenrk Vej Kastrupsen, turistchef fratræder sin stilling efter 6 år
2August2017Grønnegade 12 bliver sat til salgGrønnegade 12, kendt som Sadelmager Jensens hus, bliver sat til salg for 2.575.000,- kr.
7August20171 af 3 hestevogne på vej over Mandø diget vælter og en 4 årig dreng omkommerDrengen er en udenlandsk turrist, der får vognen ned over sig
8August2017Foto af Korsbrødregade 16Firefags bod af bindingsværk (nævnt 1682). Meget tyder på, at den boderække (12 boder - i alt 50 fag), som blev opført 1641 langs Korsbrødregade, må have ligget på dette sted. Nr. 16 er i så tilfælde den eneste endnu eksisterende bod af denne række.
8August2017Holmevej 6 nedrivesHolmevej 6 nedrives
8August2017Foto af Korsbrødregade 20Historie: Tidligere 2 ejendomme. De nordre fag med den høje murflade over vinduerne oprindelig en firefags bod formentlig opført kort efter 1626 (omtalt 1761, daværende nr. 263. Se i øvrigt under Præstegade 19). Gadeside grundmuret omkring midten af forrige århundrede.
De sydlige fag omfatter en firefags bod formentlig opført kort efter 1626 (omtalt 1761, daværende nr. 264). 1779 tilføjes et fag. Senere er denne del af nr. 20 blevet stærkt ombygget. Nuværende grundmurede gadeside fra midten af forrige århundrede.
12August2017Ole Gert Sperber, fiskeribiolog og seminarielektor, 80 årGift med Birgitte, bosat i Ribe siden 1966
23August2017Svend Tougaard, 75 år1968-2009 ledende biolog og museumsinspektør på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg
29August2017Foto af Torvet 2, Weis StueHistorie: Forhuset er opført i 2 dele. Ældst er de 5 vestlige fag, som formentlig er opført ved tiden omkring 1600 (muleformede bjælkehoveder, hulkehlsnit i overgangsfod og fyldholter, sparremønstrede knægte, højstolper i gårdside). Hertil er nogle årtier senere tilføjet de 3 østlige fag (sparremønstrede knægte, højstolper i gårdside). Baghuset er opført omkring 1850 som erstatning for en 9-fags bindingsværkshus i en etage (omtalt 1761). Bygningen ud mod Tingslippen, hvori der tidligere var indkørselsport, er opført i begyndelsen af 1800-årene som erstatning for to ældre bindingsværksbygninger
29August2017Foto af Fiskergade 8Historie: Trefags bindingsværkshus i en etage (omtalt 1761), forøget med et fag i 1810. Formentlig grundmuret omkring 1870 og forhøjet mod gaden endnu senere.
31August2017Byrådsmedlem Kurt Jacobsen bliver dømt for mandatsvig i landsrettenOg dels misbrug af sin offentlige stilling over for sin arbejdsgiver Naturstyrelsen Vadehavet
1September2017Ribe Vinfestival 2017Ribe Vinfestival 2017
4September2017Foto af Sct Laurentii Gade 1Lidt misvisende står gadeskiltet til Albert Skeelsgade (Albert Skeels Gade), der går ned til venstre, på husgrunden
12September2017Inger Nissen, Den Kongelige Belønningsmedalje44 1/2 år som kunderådgiver i Andelskassen
23September2017Kristine Holm, 101 årOgså kaldet Kisse
30September2017Høstmarked 2017Høstmarked 2017
30September2017KunsthåndværkermarkedI Sct. Catharinæ Kirke og Kloster
1Oktober2017Jane Madvig Søndergaard tiltræder som TuristchefSkal være Turistchef for Esbjerg, Varde, Fanø og Ribe. Får fast kontor i Ribe. Kommer fra en stilling som Bureauleder på turistkontoret i Ribe
5Oktober2017Else Feldborg Nielsen, VisitRibe bliver kåret som årets ripenserBlandt andet for hendes store arbejde med Peters Jul
6Oktober2017Foto af Kastanie Allé 2-4Esbjerg Kommune sælger bygningerne i udbud. De 600 m2 skal laves om til lejligheder. Køber og salgspris uoplyst
12Oktober2017FolkemødeI forbindelse med 500 året for Luther og Reformationen, afholdes der fire dages Folkemøde i Ribe
13Oktober2017Indvielse af SviegadeGaden har fået separat kloakering, nye vand og varmerør. Og er nu atter brostensbelagt. Sydvestjyske Museer mener, at gaden hører til det ældste gadenet i Ribe, og har eksisteret siden senest 1100-tallet. Blot en halv meter under det nuværende gadeniveau fandt arkæologer de øverste af en række sættelag fra middelalderens og renæssancens pikstensbelægninger af Sviegade. Under disse var plankevejene fra den tidlige middelalder og længst nede, to meter under den nuværende gade, lå den ældste vej, som var belagt med dyreknogler og senere måtter af fletværk.

Der blev gjort mange arkæologiske fund i jorden under Sviegade, heriblandt et pilgrimsmærke fra klosteret St-Guilhem-le-Désert i Sydfrankrig.
26Oktober2017Mary Sørensen, 105 årRibes ældste borger
31Oktober2017Det Gule Hus, Overdammen 1, lukkerIda Pontoppidan har valgt at lukke butikken. Ejer af bygningen er Leif Petersen