17. august

1956: Ny servicestation på Banegårdspladsen Odins Plads. Opført på brandtomten efter Crome og Goldschmidts fabrikker (Saboteret under WWII) 1959: Holger Petersen, Tangevej, 75 år. Kom til Ribe i 1912 og drev elektricitetværket på Midtmøllen i mange år 2005: Ribe Amtsråd…

16. august

1956: Stor eksport succes hos A.P. Jørgensen. Elevatorkopper til at transportere sand og lignende på transportbånd. På dette tidspunkt ligger fabrikken på Tøndervej 1960: Uvurderligt krucifiks stjålet fra Sct. Catharinæ Kirke. Det menes at være stjålet af en udenlandsk samler.…

15. august

1326: Kong Valdemar III stadfæster Ribes privilegier 1404: Hans Flemming, borger i Ribe, udlejer sin hustrus grundstykke i Bredegade til præsten hr. Hans Ryge for livstid mod en årlig leje af fem skilling sterling 1407: Erik af Pommern sin Søster…

14. august

1924: Enkefru Sofie Termansen dør, 97 år gammel Sophie Termansen var født den 31. Januar 1826 i Flensborg som Datter at Skibsfører Johan Peter Noack, og hun var Søster til Købmand Noack i Ribe, hvis Søn, som bekendt, er den…

13. august

1928: Under en udflugt til Kammerslusen, glider Toldkarl Hans Nielsens kone på båden og mister livet 1929: Avisen beretter, at det nye bindingsværkshus, Puggaardsgade 4 nu er 1. salgs højde 1939: Ribe Friluftsbad ved Havedal indvies 1939: Folkefesten åbnes med…