24. marts

1960: Dødsannonce Marie Andersen Laursen, Nygade, omtrent 80 år gammel En af sønnerne er bøssemager Laursen 1972: Fotoudstillingen “Ribes Lyksaligheder” er åbnet på Quedens Gård 2022: Fakkeloptog for fred i Ukraine, med tale fra Biskop Elof Westergaard

23. marts

1808: Det spanske dragon regimentet Almanza (34 officerer, 36 underofficerer, 543 Mand, 567 heste) bliver indkvarteret i byen og i den nærmeste omegn. Napoleon har sendt frank, spanske og hollandske tropper mod Danmark, for at angribe Sverige 1959: Dødsannonce Arbejdsmand…

22. marts

1801: Efter flere årtier med lav og ingen aktivitet, har Stiftsamtmand Moltke fået sat liv i byens Borgerværn og på denne dag udnævner han Kaptajn v. Mylford til kommandør, og til løjtnanter: Gæstgiver Peter Ramsing, Købmand Bjerrum, Urmager Hans Peter…

21. marts

1621: Anders Pedersen Spandet dør. Dømt til ægteskab med Mette Andersdatter, efter at have forført denne. Lavede en del optegnelser over hændelser i byen; fødsel, dødfald, stormfloder. I 1617 mente han flere gange at have konstateret nedregnet blod i byen,…

20. marts

1959: Billede af udvidelse af Valdemarskolen – fløjen ud mod Simon Hansens Vej Tekst til billede: Byggeriet ved Valdemarskolen skrider nu hastigt fremad, og som det ses på billedet, vil man inden mange dage være så vidt fremme, så tømmeret…