Ellemann og Sandrini i Holland

En af miljøminister Jacob Ellemann-Jensens første opgave som minister var at tage til Holland. Her var Vadehavet på agendaen. En ny deklaration, den såkaldte Leenuwarden-deklaration blev nemlig underskrevet som afløser for Tønder-deklarationen fra 2014. Deklarationen fastsætter rammerne for samarbejdet om…

Flere flytter til Ribe

Hvis man kigger på de seneste tal for befolkningsudviklingen i Ribe, ser man en fortsat positiv tendens for byen. Danmarks Statistik har opgjort tallene pr. 31.12.2017 og viser: Efter at byen ramte ”bunden” i 2015, har der været fremgang og…

Denne investering kan give Ribe Jernindustri overskud

Det går desværre ikke så godt for Ribe’s gamle hæderkronet virksomhed. Millionerne fosser ud af kassen, for at bruge en tidligere statsministers floskel. Sangen om omstruktureringer og omorganisering er blevet sunget et par gang. Måske må vi bare indse, at…

Hvem var Oluf Ring

Kønt er det lille hvide hus ikke længere. Ikke engang mindepladen er hvid længere. Men man fornemmer, at hyggen har været der en gang. I forbindelse med et forslag om at rive huset ned og omdanne stedet til privat parkeringsplads,…