12. august

1644: En styrke af Prins Frederik III rytteri ankommer til byen. Rytteriet blokerer Riberhus og lader kanoner hejse op i Domkirken og begynder at beskyde svenskerne på Riberhus 1968: Byrådet vedtager at oprette børnehaveklasser. På byens to kommunale skoler; Valdemar…

11. august

1928: Møllebygger, P. Petersen, Nederdammen, 70 år 1929: Arkivar Termansen går til Esbjerg i en alder af 72 år. Avisen benævner det en god præstation 1939: Journalist K.H. Rosenstand Kronik i Vestkysten. Under overskriften Langebro – en forsvunden Ribe-idyl. Fortæller…

8. august

1919: Fællesdyrskue 8. og 9. august 1947: Rosenstand Kronik i Vestkysten om Snagdal. En tidligere Kannikeresidens hvor det nuværende Klubbens Hotel, Skolegade 6 ligger 1956: Katedralskolens skolegård asfalteres 1969: Artikel fortæller, at der nu er kommet bænke i Elefantgraven ved…

6.-7. august 1904 – RIBE I FEST! (Søndag)

Berlingske Illustreret Tidende,  Årgang 45,   Nr. 46,  14/08-1904 Søndagen var for så vidt nådigere, som det strax ikke regnede synderligt. Men en afskyelig kold blæst stod genne gaderne og tog alvorlig tag med flagene og husenes mange smagfulde dekorationer. For…

7. august

1300: I et brev fra paven befales Biskop Kristjern at tage sig af helligåndsgården i Sct. Laurentiigade. Helligåndsgården er et hospital. Biskop Kristjern er Puggaards stifter 1582: Jens Andersen Guldsmed udnævnes til borgmester 1716: Nicolaj Villumsen Ries bliver rådmand. Senere…