1127

Richiza af Polen og Magnus den Stærke bliver gift i Ribe. Årsagen hertil er ifølge Saxo, at Magnus’s far Kong Niels synes der var mange skibe i havnen og dermed rig mulighed for at købe varer.