Tilbageblik: Vi smider ikke det skidne vand væk

Ribe Folkeblad fredag d. 27. oktober 1978 86-årige Kresten Petersen, Mellemdammen 19, kan lørdag fejre 50 års jubilæum som selvstændig manufakturhandler. Vel at mærke er han i stand til at fejre dagen i fuld vigør, idet han i kompagni driver…

Tilbageblik: Catharinæ kirke rettet 75 cm. op

Ribe Folkeblad d. 28. oktober 1978 Imponerende restaureringsarbejde fra 1918 til 1932 Et stort og imponerende restaureringsarbejde, der vel nok havde sit højdepunkt i 1920, er en stærkt medvirkende årsag til, at Sct. Catharinæ kirke på søndag sammen med klostret…

Tilbageblik: Sønderport nærmere undersøgt og tegnet

Vestkysten 21. september 1978 Den antikvariske samling i Ribe har nu afsluttet undersøgelserne i forbindelse med udgravningen af den gamle Sønderport i Ribe. Murresterne er blevet opmålt, og man har dannet sig et indtryk af portens placering. Her beretter Bodil…

Dagens Ribe Krønike: 26.10.2017

I forbindelse med det Europæiske Handicapår i 2003 blev der opført et handicap venligt fugletårn, hvor man kan nyde udsigten over Ribe Østerå. Noget ikke kun handicappede har glæde af. Tårnet bliver naturligvis brugt året rundt, men især to gange…

Dagens Ribe Krønike 25.10.2017

Hvem gider de unge? Problemer der ikke bliver taget hånd om, har det med at eksplodere. Det ser vi i disse dage på de sociale medier, hvor ripenserne efterlyser en klar tilkendegivelse fra lokalpolitikerne, hvorvidt de unge er ønsket i…

Om Dagens Ribe Krønike

Dagens Ribe Krønike er skrevet efter inspiration fra en næsten fast klumme i Vestkysten i specielt 1960’erne. Her vil stå stort og småt, løst og fast om fortid og nutid i Ribe. Den enkelte artikel kan i løbet af dagen…

Tilbageblik: Skiltekultur i gamle byer

Vestkystens Kronik d. 30. 8. 1940 af Journalist K.H. Rosenstand Det er med nogen ængstelse, at elskere og beundrere af det gamle Ribes bybillede bemærker, hvorledes valget af skiltene på forretningsbygninger, det være sig på håndværkernes eller de andre næringsdrivendes…