4. marts

1526: Ærkedegn i Ribe, Mads Markvardsen bortlejer på kapitlets vegne en eng tilhørende St. Peders kirke liggende ved Kongens Holm for 1 mk. St. Peders kirke betaler samme årlige afgift til borgmester Peder Thomesen 1591: Sofia Iversdatter dør, datter af…

3. marts

1960: Under undersøgelserne af Sct. Peders Kirke, finder man kirkegulvet, samt et skelet, hvor hovedet er placeret mellem benene, uden at man kender betydningen af dette 1980: Teatret DRAKOMIR bliver grundlagt

2. marts

1460: I rådhuset i Grønnegade 4-6, bliver Kong Christian hyldet som hertug i Slesvig og greve i Holsten 1903: Uheld på tog

1. marts

1903: Den almindelige sygekasse i Ribe bliver stiftet og bliver statsanerkendt allerede måneden efter. I sygekassen var inkluderet en begravelseshjælp på 150,- kr. Antallet af medlemmer steg fra 81 i 1903 til 2050 i 1931. 2013: Skjern Bank fejrer 10…