24. marts

1960: Dødsannonce Marie Andersen Laursen, Nygade, omtrent 80 år gammel En af sønnerne er bøssemager Laursen 1972: Fotoudstillingen “Ribes Lyksaligheder” er åbnet på Quedens Gård

23. marts

1808: Det spanske dragon regimentet Almanza (34 officerer, 36 underofficerer, 543 Mand, 567 heste) bliver indkvarteret i byen og i den nærmeste omegn. Napoleon har sendt frank, spanske og hollandske tropper mod Danmark, for at angribe Sverige 1959: Dødsannonce Arbejdsmand…

22. marts

1801: Efter flere årtier med lav og ingen aktivitet, har Stiftsamtmand Moltke fået sat liv i byens Borgerværn og på denne dag udnævner han Kaptajn v. Mylford til kommandør, og til løjtnanter: Gæstgiver Peter Ramsing, Købmand Bjerrum, Urmager Hans Peter…

21. marts

1621: Anders Pedersen Spandet dør. Dømt til ægteskab med Mette Andersdatter, efter at have forført denne. Lavede en del optegnelser over hændelser i byen; fødsel, dødfald, stormfloder. I 1617 mente han flere gange at have konstateret nedregnet blod i byen,…

Christian Carl Brorson

Christian Carl Brorson (12. november 1745, Ribe – 1. april 1795, Varde) Søn af Hans Adolph Brorson. Beskrives som en vemodig og tungsindig person. Student på Ribe Katedralskole i 1762. Thelogisk kandidat på Københavns Universitet. Den 12. September 1764, 18…

20. marts

1959: Billede af udvidelse af Valdemarskolen – fløjen ud mod Simon Hansens Vej Tekst til billede: Byggeriet ved Valdemarskolen skrider nu hastigt fremad, og som det ses på billedet, vil man inden mange dage være så vidt fremme, så tømmeret…

Ribe Aktivitets- og historiepark

Ribe Aktivitets- og historiepark er et projekt med målet at lave Danmarks største legepark. Parken skal placeres ved Ribe Fritidscenter og have en relation til byens historie. Dette skal med et Riberhus Slot som legeborg og Stormfoldssøjlen. Projektet er budgetteret…

Paj Pyt

Paj Pyt er et ord, der menes at dække over en større sø beliggende omkring Tvedgade, der havde mange frøer. Søen er omtalt i midten af 1400-tallet. I forbindelse med nedrivningen af Tvedgade 19, får arkæologerne fra Sydvestjyske Museer mulighed…