Kend din by: Gamle Huse i Ribe – Porsborg

Ved K H. Rosenstand, Ripenser-Bladet December 1919 (digital konvertering) — o — Medens Ribe er saa rig paa velbevarede gamle Bindingsværkshuse, er Tallet paa de ”Stenhuse” o: grundmurede Huse, der endnu er tilbage fra svundne Tider, kun ringe- Det mest…

Tilbageblik: 10. juni gennem tiden

10. juni har været en begivenhedsrig dag gennem tiden. Helt tilbage i 1338 bevidner Grev Gerhard 3. af Holsten, at Vilhelm, forstanderen for Pughus i Ribe, har overgivet skødet for en gård i byen, til ”peblingene”. (elever Red.) Pughus var…

Ellemann og Sandrini i Holland

En af miljøminister Jacob Ellemann-Jensens første opgave som minister var at tage til Holland. Her var Vadehavet på agendaen. En ny deklaration, den såkaldte Leenuwarden-deklaration blev nemlig underskrevet som afløser for Tønder-deklarationen fra 2014. Deklarationen fastsætter rammerne for samarbejdet om…

Flere flytter til Ribe

Hvis man kigger på de seneste tal for befolkningsudviklingen i Ribe, ser man en fortsat positiv tendens for byen. Danmarks Statistik har opgjort tallene pr. 31.12.2017 og viser: Efter at byen ramte ”bunden” i 2015, har der været fremgang og…

Denne investering kan give Ribe Jernindustri overskud

Det går desværre ikke så godt for Ribe’s gamle hæderkronet virksomhed. Millionerne fosser ud af kassen, for at bruge en tidligere statsministers floskel. Sangen om omstruktureringer og omorganisering er blevet sunget et par gang. Måske må vi bare indse, at…

Hvem var Oluf Ring

Kønt er det lille hvide hus ikke længere. Ikke engang mindepladen er hvid længere. Men man fornemmer, at hyggen har været der en gang. I forbindelse med et forslag om at rive huset ned og omdanne stedet til privat parkeringsplads,…